Followers

PRGInstructions HERE
måndag 22 juni 2015

Swedish translation of ”I DECREE…”2015-06-22
Swedish translation of ”I DECREE…”

JAG PÅBJUDER ...

(I decree…) Jag påbjuder ... avsikten med denna gåva är att öppna upp ett rum från den djupaste platsen inom mig ... att förena alla tankar från den Renaste Högsta Avsikten för att höja Vibrationen hos Planeten Moder Jord ... För att höja frekvenserna hos allt som lever på den här planeten ... och ge utlopp för min Högsta avsikt utifrån Godhet ... Vänlighet ... Förståelse ... Förlåtelse ... Ödmjukhet ... och Medkänsla ... vilka utgör aspekten av den Högsta Energin som är KÄRLEK.

(May I always) Må jag alltid erbjuda dessa gåvor i varje ögonblick under mitt UPPVAKNANDE.

(May I learn) Må jag förstå att genom detta ... blir jag en del av en Stor Gudomlig Plan ... som kommer att styra denna Energi i den exakta riktning som den har satt segel för.

(May I find) Må jag finna Skratt och glädje i allt som jag gör ... I VETSKAPEN om att genom att göra detta ... tillåter jag Skratt och Glädje i ALLT som är Liv.

(May I send) Må jag sända accepterande tankar till dem som kanske inte har tankar som sammanfaller med mina ... och genom denna acceptans ... VETA att de ... precis som jag ... i Gudomlig Timing ... öppnar upp för den STORHET SOM DE ÄR.

(Within these thoughts) Med dessa tankar ... må jag även acceptera att jag kom till den här vackra planeten för att tjäna min själs skönhet... och genom att göra detta ... tjäna skönheten hos ALLT SOM ÅR.

(It is my) Det är min Högsta Avsikt att föra "Henne" till en plats med Fred. Den plats där HON rätteligen hör hemma. En plats där alla rättmätigt hör hemma.

(We have been) Vi har utmanats och blivit förvirrade många gånger ... Men nu när vi blir alltmer medvetna om vår SANNING ... låt det då bli alltmer så ... att vi avsiktligt avlägsnar alla känslor som inte längre tjänar det Högsta Goda.

 (Let it be) Låt det vara så ... att med varje leende som vi ger lyfter vi de nedslagnas hjärtan.

(With every touch) Med varje beröring ... vänder vi det som lider ... till ett GUDOMLIGT HELANDE.

(WE CAME) VI KOM HIT FÖR ATT GÖRA DETTA!

(We came here) Vi kom hit för att SÄKERSTÄLLA att vi inte längre skulle tolerera de tyngre Vibrationer som under så lång tid har placerats i det jordiska nätverket.

(So, we NOW) Så vi påbjuder NU ... att förändra de mönster som blivit de vanliga ... att inse att det vanliga mönstret föder förakt ... och att

NU ...

NU ... när vi VET vad vi kom för att utföra ... gör vi det.

VI VET NU ... ATT VI ÄR LJUS ...

(WE KNOW NOW) VI VET NU att ALLT ÄR LJUS som uttrycker sig i olika frekvenser ... för att VÄCKA våra KÄNSLOR ... vilket i sin tur VÄCKER vår beslutsamhet att transformera det som är till mindre hjälp ... till det som är av DET HÖGSTA.

(May we) Må vi ... med varje GUDOMLIGT ANDETAG vi tar ... VETA att uppdraget här på Jorden är ett uppdrag som består av KÄRLEK.

 (It is only) Det är bara i /såsom / genom KÄRLEK som vi KAN VARA DEN FÖRÄNDRING som vi kom hit för att VARA.

(So… in/as/) Så ... i /som/ från min själs HÖGSTA plats ... sänder jag ut kallelsen till alla Människor ... till alla icke-människor ... TILL ALL MEDVETENHET OM SJÄLVA DET GLÄDJERIKA LIVET ... ATT
VAKNA.

(As I connect) När jag förenas med MIN SANNING ... må JAG KÄNNA att erbjudandet att tjäna är det HÖGSTA ERBJUDANDET jag någonsin har gjort.

(IN THE) I VETSKAPEN... DEN ABSOLUTA VETSKAPEN ...
Att när jag gör detta ...

(AS ONE…) SOM EN... lyfter vi snabbt och med största lätthet ... de vibrationer som vi lever i ...

(So that Each) Så att Var och en och Allt som lever ... MÅ KÄNNA KÄRLEK i dess HÖGSTA RENASTE FORM

(The Trust) Den Tillit jag har i detta VETANDE är hel och fullständig.

(I am uplifted) Jag lyfts omedelbart upp av den Energi som denna välsignelse bär med sig ... och därför ... genom att VARA PÅ DET SÄTTET... accepterar jag att jag lyfter upp planeten och alla som seglar med henne!

OCH SÅ ÄR DET.

(In Love and) I Kärlek och tacksamhet för äran att få vara närvarande på Jorden vid den här tiden för att frambringa den här transformationen ... detta GUDOMLIGA SKIFTE in i NUET ... och genom att göra så ... har vi förmågan att KÄNNA SANNINGEN.

ATT ACCEPTERA SANNINGEN.

 ATT LÄRA KÄNNA SANNINGEN.

KÄRLEKEN ÄR DET ENDA SOM ALLTID FINNS TILLGÄNGLIGT.

(And how I choose) Och hur jag väljer att forma DENNA KÄRLEKS ENERGI avgör resultatet.
HÄR ... NU ... I DETTA ÖGONBLICK ... VÄLJER JAG ATT VARA DEN.

JAG ÄR KÄRLEK.

JAG ÄR LJUS.

JAG ÄR REDO.

I KÄRLEK OCH TACKSAMHET


 övers: Inga and Cagga Levander 


tisdag 17 juni 2014

13:06:2014

BLOSSOM

Federation of Light
via
Blossom Goodchild
13 juni 2014Blossom: Mina vänner, äntligen är jag hemma och kan återigen koppla upp mig med er. Vilken enorm resa min själ har varit på under de senaste tre månaderna. Är ni hemma?

LjusFederationen: Du käraste, vi är alltid hemma. För vi lever inom vår Frid ... och därför i det som vi känner som hemma. Många KÄNNER att de går vägen hemåt och ändå ... vi skulle säga att man redan är hemma. Det är en fråga om att sitta vid härden och blicka igenom kärlekens lågor ... för att VETA var man är.

Blossom: Så ... skulle du säga ... att vi aldrig lämnade?

LF: Det är en tolkningsfråga. För hur skulle man kunna lämna sig själv? Vi kan säga att man kan förlora sig själv ... men man kan aldrig ... någonsin ... lämna det. Din själ ... din Kärleksnärvaro inom KÄRLEKENS själv ... är ALLT SOM ÄR. Det som du har "valt" att uppleva inom gränserna för den mänskliga formen ... kan ibland göra, att du känner att du är långt ifrån det som du VET är korrekt i DET SOM DU ÄR. Ändå säger vi ... du bara "väljer" för att experimentera ... för att uppleva ... det som du inte är ... för att du ska KÄNNA till en kontrast

tisdag 20 maj 2014

16:05:2014

Blossom June 6, 2012


Blossom Goodchild  

16 maj, 2014.Blossom: HALLÅ! Det var länge sedan vi pratades vid! Jag har saknat de här sessionerna. Så, låt oss komma igång direkt med en fråga. Vår översättare från Kroatien skickade mig ett ganska spännande foto som han hade tagit. När han tog fotot var det för att fånga kvällstrafiken på gatan. Till hans förvåning dök något upp på själva fotot och jag undrar om du skulle kunna berätta för oss vad det är? (Foton, se längst ner efter texten)

LjusFederationen (LF ): Vi hälsar dig, vår vän och kamrat. Vi har varit med dig hela tiden; därför misstar vi oss inte på din Energi. Ändå är det fantastiskt att få samtala med dig igen på det här sättet.

Vad beträffar fotografiet du talar om så anser vi att detta är "svansen” på ett av "våra skepp". Ordningen för dagen var att dölja sig... och ändå, på grund av atmosfäriska störningar i väderförhållandena, blev den här delen av skeppet mer synlig för ögat.

Blossom: Men... det kunde inte ses när fotot togs.

tisdag 29 april 2014

23:04:2014

Blossom June 6, 2012

Blossom Goodchild, 23 april, 2014.


Blossom: God morgon, mina vänner. Jag känner mig glad och sorglös och förlitar mig på att ni känner detsamma?

LjusFederationen (LF): Det är alltid med största nöje som vi kommunicerar med dig, för vi vet att våra ord kommer att föras ut till många... därför sänder vi vår djupaste Kärlek och Tacksamhet.

Blossom: Rakt på sak, om jag får? Förra veckan sa ni (citat): "Ni drar er nu allt närmare en tidssekvens då ni kommer att behöva kalla på er inre styrka för att ta er igenom. Ni har nu under inlärningsprocessen uppnått många inre SANNINGAR om ER SJÄLVA... och vi ber er komma ihåg dem och hålla fast vid dem... eftersom dessa tider för er in till en "annorlunda plats" än den som ni är van vid.” - Några har skrivit och frågat om du har lust att utveckla detta. Vill du vara snäll och göra det?

måndag 10 februari 2014

EN INVOKATIONDen 1:a februari, 2014
EN INVOKATION

INSPIRERAT genom kanaliseringen från LjusFederationen
 den 31 januari.

Gudomlige Ande...  den högsta och renaste Kärleksenergin… Vi kommer med en åkallan till dig från våra hjärtans djupaste plats.

Vi här på Planeten Jorden kämpar med att stråla ut vårt Ljus... på grund av dem som har gått vilse och känner behovet av att kontrollera på ett sätt som innebär stora grymheter mot våra VÄSEN.

Vi Mänskliga Väsen är i behov av ett tecken FRÅN ALLAS HÖGSTA GODA... FÖR ALLAS HÖGSTA GODA, så att våra trötta själar kan KÄNNA uppmuntran och förnyelse, för att genomföra vår mission på den Gudomliga Moder Jord... som också lider mycket genom de bördor som lagts på henne.

Till JAG ÄR NÄRVARON... varav en del vistas i var och en av oss... ber vi om detta tecken... Vi ber, därför att vi är oroliga för att vi inte kan fullfölja vårt uppdrag att åter en gång lyfta Moder Jord och dem som bor i och på henne... till hennes rättmätiga position.

Det finns alltför mycket lidande... alltför mycket smärta i hjärtat... för mycket sorg... för mycket krig... för mycket kontroll... för mycket av allt det som tröttar ut oss. Och även om vår avsikt finns där, att det ska ske i Glädje och Kärlek, visar det sig vara extremt svårt att leva i de vibrationer som inte har att tjäna Ljuset i sin agenda.

Därför... med respekt för varje levande VARELSE på planeten Jorden och på alla planeter... med respekt för alla dem som har levt i fysiskt förkroppsligande och dem som inte har det... med DEN STÖRSTA RESPEKT FÖR ALLT SOM ÄR... ber vi om vägledning... genom dig... Den Högsta Energin av Ren Kärlek... om att ge oss ett tecken... så att det kan lysa upp vår väg hem... på ett sätt som inte kan missförstås eller går att ta miste på.

Vi ber att alla själar från djupet av sina hjärtan accepterar detta tecken, och därför släpper rädsla och ego och låter den Kärlek som sänds med det, att tränga in i vårt väsen, medan vi inser SANNINGEN från vilken den kommer.

Må de som förstår detta tecken... ge ett villkorslöst stöd till dem som inte gör det... och med kunskap som frigörs vid denna tid kan vi med förnyad kraft och beslutsamhet få styrka att fortsätta på vår resa.
Gudomlige Ande... vi ber dig KÄNNA allvaret i denna vädjan. FÖR MÅNGA HÅLLER PÅ ATT FÖRLORA SIN VILJA ATT GÅ VIDARE I TJÄNANDET TILL DET LJUS SOM VI ÄR... och detta påverkar var och en av oss.

För det finns ett påbud, eller hur? Att vi ska förflytta oss och vår planet till en HÖGRE VIBRATION... och det ska vi verkligen... för VI ÄR LJUSETS KRIGARE, med svärd högt hållna, Därför ber vi ALLT som är KÄRLEK... att detta tecken ska hjälpa ALLA... och skynda på DEN HÄNDELSE som man talar om... och skynda på omvandlingen till FRIHETENS NYA GRYNING för var och en.

På knä, med huvudet böjt i vördnad och handen på hjärtat, har vi valt att vara här på Jorden vid den här tiden för att stå till tjänst... Därför ber vi att vår åkallan besvaras... FÖR HELA MÄNSKLIGHETENS, ALLA LEVANDE VARELSERS OCH VÅR GUDOMLIGA MODER JORDS BÄSTA.

I tacksamhet... I Kärlek... I Ljus och Gyllene Strålar,

Blossom Goodchild... på uppdrag av de LJUSKRIGARE som för närvarande håller ställningarna på planeten Jorde


Översättning: Gertie tisdag 12 februari 2013

05:02:2013


 Blossom GoodchildBlossom June 6, 2012


February 05 , 2013


Blossom: Hej ... och som White Cloud alltid börjar ... Ett mycket varmt välkommen till er mina vänner! Utan tvekan skapar dessa nya energier kaos vid blandning med det gamla! Men jag ser nu tydligt vad som händer om du tar bort det gamla som fortsätter slå dig i ansiktet tills du gör det. Inom mig finns en VETSKAP om att den Gudomliga Planen fungerar alldeles utmärkt när vi förbereder oss att spränga fram genom och in i den Nya Jorden ... in i det härliga solskenet. Vill du kommentera?


Förbundet för Ljus: Välkommen till alla. Detta är i själva verket väldigt mycket av vad som sker. När man anpassar jaget med en Högre aspekt av jaget är det nödvändigt att släppa det som inte längre tjänar. Vi har många gånger uttryckt detta, men ändå när det sker ... är det inte alls så trevligt att uppleva som när man bara läser orden. Å andra sidan ... låt oss säga att när detta HAR skett ... med de ord som vi har uttryckt NYTT LIV och en NY TID ... kommer att bli så mycket trevligare att uppleva än att bara läsa orden! Detta måste du se fram emot. Men på samma gång ... om du så önskar KAN DU FÅ DET NU! För detta som vi talar om är en KÄNSLA. Du kan välja i detta ögonblick att uppleva VETANDET och det KÄRLEKSFULLA som ÄR DU ... eller så kan du välja att hänge dig i de lägre vibrationerna som river i ditt hjärta ... hålla i dem för brinnande livet för de har varit med dig så länge att de kommer att göra sitt yttersta för att stanna. Men ÄNDÅ VET du att de inte kan det. Det är inte den enklaste av uppgifter att släppa omständigheter ... eller faktiskt själar ... det har du växt ur och ändå är det en nödvändighet om man önskar gå vidare. I själva verket skulle vi säga att det inte bara är det nödvändigt ... det är viktigt! Ju mer du känner igen ditt NYA JAG ... ju mer vet du att det gamla måste gå ... och när "bytet" sker kan det lämna ens energier simmande runt planlöst osäkra på vad som är vad. ÅTERIGEN VILL VI BETONA ... GÅ PÅ DINA KÄNSLOR. Vad får dig att MÅ BRA?

Blossom: Jag KÄNNER verkligen en sådan blandning av känslor, men jag KÄNNER VERKLIGEN/ VET på en nivå som är ny för mig att "en förändring är på väg."

Förbundet för Ljus: En förändring har redan kommit käraste Blossom. Förändringen har skiftat mycket som var befäst i er värld och släppte den från band av mörker. Ändå är det för dig att acceptera och inse att när dessa negativa aspekter som var djupt rotade släpps från jordens atmosfär ... är de förpliktade att ha en effekt när de blandas med det nya ... på sin väg ut.

Blossom: Men detta har hänt med varje skifte har vi fått höra ... har det inte?

Förbundet för Ljus: Självklart.

Blossom: Kommer det att finnas en tid när det inte kommer fler skiften?

Förbundet för Ljus: Nej. Men förstå att allt eftersom du och din planet stiger till Högre vibrationer ... kommer man att uppleva KÄRLEK på en högre nivå av sig själv för sig själv. Lämna bakom det som har gjort sin plikt och låt det lösas upp. Så "skiftar" dagarna framöver ... och allt eftersom man framträder in i den GYLLENE ÅLDERN kommer det inte att vara obehagligt för det kommer komma en tid när det inte finns något obehagligt att lämnas kvar. Man kommer bara att fortsätta att gå vidare upp i en Högre förståelse av jaget. Som bara kan ge glädje. Människor på Jorden ... För dem av er som upplever KÄNSLAN av att VARA VILSE i tankar på vad som faktiskt sker ... KÄNSLOR av "har något skett?" ... KÄNSLOR av att "Förlora hopp och tro" ... vi ber dig att söka djupt inuti dig själv och VETA ... ATT DEN HÖGSTA FÖRVANDLINGEN VERKLIGEN SKER JUST NU! HÄR OCH NU! Du ville förändra er planet gjorde du inte? Och du har det ... men många av er väljer att skjuta det åt sidan eftersom det inte är hur du förväntat dig att det skall vara. Har vi inte sagt till dig att förvänta dig det oväntade?

Blossom: Ja. Vi accepterar allt det där. Men ... för många av oss involverade den FÖRÄNDRING vi "förväntade oss" ... hjälp om helande av planeten, helande av själar på den, ny teknik för att göra detta ... ett tecken av något slag för oss att VETA att vi inte är knäppa .... något sådant, du vet vad jag menar! ... Och ändå är det intressant att se att så här långt ... finns det inget av det ... men ändå finns denna förändring inom oss ... en STOR FÖRÄNDRING ... om vi väljer att erkänna det och hålla fast vid det!

Förbundet för Ljus: Och därför kära vänner ... ser ni det inte? Förstår ni det inte? Blundar ni fortfarande? Denna förändring som du känner igen som "SKILLNADEN" inom dig själv ... är just det! Exakt alla dessa saker som du trodde att FÖRÄNDRINGEN skulle vara. För allt eftersom DU öppnar upp dig ... när DU blir ... när DU lyfter upp dig ... när DU släpper det gamla ... när DU VET VEM DU ÄR ... ALLA DESSA SAKER SOM DU LÄNGAR EFTER ... kommer DU att frambringa.

Blossom: Jag antar att vi KOMMER att frambringa detta ... även att gå så långt som att "träffa dig" eller åtminstone ha en massiv uppvisning av hantverk osv ... på grund av att USA höjer vibrationen tillräckligt för att det ska hända? Mycket har talats av andra om detta. Men för att vara ärlig ... varför då ge oss alla löften i det förflutna när DU VISSTE att vi ännu inte var av den rätta vibration för detta att äga rum?

Förbundet av Ljus: Det är den enkla förståelsen av NUET och missförstånd av TID. Vi lever inte i tid. Vi lever i NUET och vi vet vad som komma skall och vad SOM SKALL SKE.

Blossom: Men ... precis innan den 21a december och vid andra tillfällen har dina ord till oss nått en topp som om något är på väg att ske ... och vi blev alla så upphetsade ... och sedan ... hoppsan! ... Dör alla ut igen ... och än en gång fortsätter vi som vanligt ... jag förstår det inte.

Förbundet för Ljus: För oss ... känns det självklart. För "haussen" som vi bygger upp om många saker är VÅR SANNING om vad som egentligen ska ske.

Blossom: Tja ... ok ... men ... till exempel ... före jul talade du mycket om HÄNDELSEN ... TILLDRAGELSEN ... Du talade om det om och om igen ... och vi förstod att det var på väg att hända väldigt snart ... dvs den 21a december. NU ... nämner du det knappt alls. Det är sådant jag menar. Det är vad jag inte förstår ... och jag är inte ensam om detta det är jag säker på.

Förbundet för Ljus: Käraste Blossom ... kära ALLA ... Det är vår önskan att få dig "exalterad" som du säger ... för när du är "exalterad" över någonting ... höjer du din egen vibration. Föreställ dig vad effekten är i massor när ni alla är exalterade tillsammans. Föreställ dig hur vibrationen av er som EN lyfter planeten och ert medvetande.

Blossom: Ja ... men då ... när ingenting framkommer ... förtjänar det väl inte ... ty ... kommer vi inte alla att falla omkull igen ... och föra allt omkring oss med oss?

Förbundet för Ljus: Inte alls.

Blossom: Hur så? Är inte det som två steg upp, och fem tillbaka?

Förbundet för Ljus: Vi skulle inte betrakta det så. För inom varje uppgång och fall ... blir din styrka ... ditt VETANDE ... djupare beläget inne i ditt hjärta.

Blossom: Jag är inte så säker på det. Många skulle säga att det blir mindre!

Förbundet för Ljus: Vi skulle ifrågasätta det. För ja ... man kan ifrågasätta allt ... och man kan faktiskt ha stunder av att förlora det som man vet är Sanningen ... men bara för en kort stund inom SIG. Men skulle du inte säga Blossom att du alltid kommer att komma studsande tillbaka ... med en starkare placering av ditt VETANDE inom ditt hjärta?

Blossom: Jag antar att med tiden som har passerat ... efter alla dessa år ... efter allt vi har gått igenom ... kommer min VETSKAP om att en dag kommer "allt detta" att vara förståeligt och att jag kommer att vara så så så nöjd inom mig att jag höll mig kvar ... om ibland endast genom en tråd ... och allt kommer att Gå Smidigt!

Förbundet för Ljus: Tänk dig detta ... Tänk dig att i sömnen denna kommande natt ... drömde du att du var i ett klassrum "någonstans" ... Det var många i det här rummet som var bekanta för dig ... Några på en mycket nära nivå ... andra bara bekanta ansikten ... vissa inte bekanta men ändå kände du dem. Du var då instruerad i vad som skulle ske medan du levde en tillvaro på planeten Jorden vid denna gynnsamma tid. När du informerats om händelser ... växte spänningen. Ens VETANDE att man helt enkelt var tvungen att VARA PÅ JORDEN ... ATT VARA DÄR ... ATT VARA EN DEL AV DENNA STORA FÖRÄNDRING... fyllde ens Varelse med sådan ära och KÄRLEK. Medan du sitter där ... och har underrättats om denna GUDOMLIGA PLAN ... kan du inte vänta att uppnå det. Tänk på detta. TÄNK PÅ KÄNSLAN AV ATT VARA UTVALD BLAND SÅ MÅNGA ATT VARA PÅ JORDEN VID DENNA TID. DU ... DEN STARKASE AV DE STARKA! Sedan ... kommer du till den del av denna dröm ... där du får höra att ALLT DETTA DU JUST FÅTT HÖRA ... KOMMER DU INTE ATT KOMMA IHÅG. Kommer du plötsligt att bestämma dig för att backa ur? Kommer du att bestämma dig för att du inte är rätt för jobbet? INTE ALLS! Du är inte alls handfallen av denna information ... För du VET att det är en del av planen!!!

Du får sedan veta ... att när varje "fas" uppenbarar sig för dig ... kommer din erinran... ditt minne att återkomma ... och du skall KÄNNA IGEN DETTA VETANDE med den KÄRLEK som DU KÄNNER INOM DIG SJÄLV. För detta drar dig ännu närmare den KÄRLEK som DU VET att det finns i klassrummet i den drömmen.

DU VISAS DET GUDOMLIGA RESULTATET. När du får höra detta ... KOMMER DET LJUSASTE KÄRLEKSLJUSET att omfatta rummet. Inte längre kan du se de bekanta ansiktena ... du kan inte se någonting ... för DU ÄR DET KÄRLEKSLJUSET och i det ögonblicket FÖRSTÅR DU ALLT! Du KÄNNER dessa bekanta ansikten eftersom de är du. I det ögonblicket av,,..,. allt ... ÄR ALLT KÄNT. Ljuset försvinner och du är tillbaka i klassrummet. Du kommer ihåg en upplevelse som kommer att finnas kvar inom dig ... och skall uppenbara sig för dig ... när den GUDOMLIGA PLANEN planerar det. Du vaknar på morgonen från en vacker sömn. Du VET att du hade en dröm ... likt många ... du kan inte riktigt förstå det hela ... bara vaga bilder och KÄNSLOR här och där. Och nu vår mest Älskade Familj ... säger vi till er med djup KÄRLEK och VETSKAP: DETTA VAR INTE EN DRÖM! Vi väljer att avsluta här i dag ... Det kan tyckas lite abrupt ... men vi VET betydelsen av ett sådant beslut. VI ÄLSKAR ER!

Blossom: Och vi ÄLSKAR DIG! I kärlek och tacksamhet!


Översättning: Gertie


fredag 2 december 2011

30 november 2011


30 november 2011


Det är jag igen! Vad? Så snart?

Jag måste helt enkelt skriva NU hellre än om en vecka eller så när dammet har lagt sig… för att låta alla veta att jag mår bra. Faktum är att jag mår MER än bra! Kan det vara allt det ljus och all kärlek som har sänts i min väg?

Jag smyckar mig med snorkel och goggles för att kunna simma i havet av emails. Hundratals efter hundratals efter hundratals av dem. De sänder mig kärlek och känner min smärta. Det är därför jag måste sända detta för att säga att jag mår bra. Ja, kanaliseringen den 29 november var djupt smärtsam (just då), men så snart jag hade tryckt på knappen sent på tisdag kväll vaknade jag med ett VETANDE i mitt hjärta att jag hade gjort det rätta för mig… just nu. När man står i sin sanning låter den en alltid VETA att man har gjort det rätta.

Ändå, om ni vill vara så snälla och ge mig fria tyglar en stund till, på grund av den respons jag har tagit emot, så är det några få saker jag vill förtydliga. Skälet till att jag väljer att göra avbrott i kommunikationen med Ljusfederationen vid den här tidpunkten är på grund av oförenligheten angående påståenden från dem om Ljuspelarna. Många människor har skrivit och föreslagit att VI är pelarna etc. Jag har tidigare benämnt detta med ”dem”.

Kan jag bara få förklara här var jag kommer från, för dessa som inte helt förstår? Men tack och lov att många, många, många gör det.

29 juni 2011 kanalisering
Då jag ställer frågor… Dessa pelare av ljus som ni har talat om… när ni presenterade dem för mig inom mig när ni först talade om dem… ja, jag såg det jag såg, enorma strukturer av ljus i skyn och ni sa att vi skulle se dem röra sig, de skulle utge en kolossal energi och det skulle inte kunna bli något förnekande till vad de var för något.

Federation of Light (FoL): Absolut. Och vi har inte ändrat oss angående detta.

Blossom: Okej, det är bara det att en del KÄNNER att VI är Ljuspelarna.

FoL: Vi skulle vilja säga att det är så, på sätt och vis. Ja, hur ert Ljus lyser, långt mer än ni inser. Men det som vi har talat om är som vi sa att det skulle bli.

Blossom: Och ni sa att detta sker innan årets slut?

FoL: Så är det.

10 augusti 2011 kanalisering
Bara en notering för er dagbok… Ljuspelare ??? Ni sa i slutet av året… bara så att ni inte glömmer det. Många tittar efter dem. Jag vet att vi har fem månader kvar, jag bara ville att ni inte skulle glömma bort det… i vetskap om hur upptagna ni är.
FoL: Och hur KÄNNER du när det gäller dem och uppträdandet av dem?

Blossom: Det vet ni, inte sant. Men se så som ni bad mig, det måste finnas ett skäl. Jag skulle vilja att de visades så som ni har sagt. I annat fall, jag måste naturligtvis överväga korrespondens med er. ÄVEN DÅ JAG KÄNNER att ni är av SANNING och hur ni hjälper så många… det kan inte vara rätt av er att säga detta och sedan inte leverera godset.

Jag accepterar er SANNING när det gäller den 14 oktober och varför ni inte kunde göra så som ni hade önskat. Men vi har vår TILLIT till er på en mycket djup nivå. Och att inte ha en uppvisning av detta när ni sa att det skulle bli så, skulle inte låta vettigt. Er trovärdighet skulle ta ännu en dykning, och HELT KLART vill jag inte att detta skall ske. Ser ni vart jag vill komma? Vissa säger att VI är pelarna, andra säger detta och åter andra säger något annat. NI sa att det skulle bli pelare av stort ljus i himlen som skulle bära den underbaraste energi. För alla att kunna se. Ni sa inte metaforsikt etc... ni sa att vi inte kunde missa dem. Så jag ser verkligen fram emot att se dem… Okej? Bra, fantastiskt! Jag älskar er!!!

FoL: Vi har förstått. Vi ler åt dig och du ler mot oss. Våra VÄSEN fylls med LJUS och kärlek för dig precis som din gör för oss. VI ÄR ETT.

7 oktober 2011 kanalisering
Hur strålande ni lyser inom era själars KUNSKAP i dessa tider. Finns det någon bland er som kan säga att det inte är så? För även de som kanske KÄNNER olust är också medvetna om LJUSET som finns djupt inom dem och av dess uppstigande till ytan för att förvandla. Ni är verkligen Pelare av Ljus.

Blossom: Ha! Ni tog upp det! (jag grinar från öra till öra).

FoL: Det var vår avsikt att göra det. För skulle du inte erkänna konspirerande tankar av ”hoppande får” min kära dam… skulle dessa pelare som vi har talat om inte presentera sig själva på precis det sätt vi påstod att de skulle?

Blossom: Mmm! Ni har lyssnat in. Tja, jag förstår att ni uppenbarligen vill att detta skall komma ut offentligt så då är jag glad att gå med på detta krav. Ja, jag har övervägt att stoppa kommunikationen med er om detta inte har inträffat innan år 2012. Inte för alltid, men tills ni levererar godset.

FoL: Så Din TILLIT till oss vacklar lite?

Blossom: Nope! Inte alls! Så jag inser att detta kanske verkar konstigt. Men så som jag ser det så skulle det inte verka rätt för er att leverera som ni har sagt, med all respekt, därför att själar blir besvikna och tappar intresset för vad ni har att säga, hur upplysande det än är. Det är helt riktigt. Vi har fortfarande en stund kvar, så jag ser ingen anledning att slösa tid på detta då dessa pelare kanske uppträder någon gång.

FoL: Vi föredrar att omdirigera din fråga till möjligheterna för att sådana händelser sker inom tidsramen av detta vi talar om. Det är onödigt för oss att bekymra oss angående detta. Känner du att du blivit förstådd?
Blossom: Känner jag mig förstådd? Eller menar ni: förstår du?

FoL: Vi menar vad vi säger. KÄNNER du dig förstådd?

Blossom: Ledsen, jag tappade tråden här. Om vad?

FoL: Om vem du är?

Blossom: Det spelar verkligen ingen roll om jag gör det eller inte. Jag gör det jag gör där att jag VET att det är meningen att ja skall göra det. Vad är behovet för den här frågan, tack?

FoL: För att dess relevans är nödvändig för betydelsen av ämnet vi har diskuterat.
Blossom: Ljuspelarna?
FoL: Sannerligen. Låt oss nu komma vidare… känner du dig förstådd av oss?
Blossom: Åh, jag har aldrig riktigt tänkt på det. Jag antar bara alltid att ni ”KÄNNER MIG” och därför accepterar mitt sätt och mina tankar. Därför, gissar jag… Ja, jag KÄNNER mig förstådd av er.
FoL: Ändå ifrågasätter du våra motiv?
Blossom: Nope. Era motiv för att få dessa ”Ljuspelare” att visa sig för oss är bara av den Högsta avsikt. Det är inte ert motiv, ni missförstod, det är min oro att om dessa Ljuspelare inte visas… många människor tappar tron på er och allt det arbete ni har gjort. Jag kan faktiskt inte riktigt tro på att vi fortfarande håller på med det här ämnet, för att vara helt ärlig.
FoL: Men vi tycker att det är av betydelse från DIN synvinkel, Blossom. För som du vet, VI är medvetna om dina tankar om detta.
Blossom: Och sedan förstås hela kanaliseringen den 24 november som ledde mig till den plats där jag är nu. Så som ni kan se, förhoppningsvis, för mig som budbärare, jag behövde göra något åt detta. Det kändes inte rätt och fortsätta den här gången.
Och ändå… hur lustigt… hur konstigt… kanske det är beroende, kanske stolthet, vem vet. Jag KÄNNER fortfarande ovillkorlig kärlek för dem. Ovillkorlig… INGA villkor för det. Mitt hjärta tittade upp på stjärnorna i natt och sa med ett leende ”och vart går vi härifrån, grabbar?” Jag har inte för avsikt att länka mig till dem just nu och jag har bara kunnat skumma igenom emailen än så länge. Den generella åsikten är ”nog är nog”.
Emellertid… alla deras lärdomar om kärlek och ljus är fortfarande tillgängliga på min site och det kanske är en bra tid att starta från allra första början och göra en revision. För mig är där så mycket visdom som erbjuds. Den kanske inte verkar vettig för en del, hur kan jag ha ovillkorlig kärlek för dem när jag precis sa till dessa ”Höga Varelser av Ljus” att ”sticka iväg” (med all respekt). Ändå känner jag att jag har förklarat hur jag känner det och varför.
Så här är vi på Jorden och gör vad vi gör på det bästa sätt vi kan. Att stå för sin SANNING är vad ”de” har lärt oss. Så det gör jag. Och jag känner mig absolut toppen. Jag TACKAR ALLA för sådan vänlighet och generositet från era hjärtan. Det skulle vara löjligt av mig att ens försöka att besvara vartenda mail. Jag har absolut avsikten att läsa igenom allesammans. När jag kommer till ”yours”, då kommer ni att veta, då jag kommer att sända ett svar genom att helt enkelt säga ”Tack så mycket”. För allvarligt talat gör jag det.

För er som är osäkra… WHITE CLOUD är inte detsamma som The Federation of Light. Men jag minns att det var sagt vid något tillfälle att ”han” är en del av den organisationen. Är vi inte alla det? Och nej, jag har inte hört något från honom om detta… ännu. Jag står på mina egna två fötter. Det är bara när desperata jag står på toppen av hans och vi dansar runt tillsammans.

Jan känner mig jättebra och är redo att göra vad än min själ ber mig härnäst att göra. Det verkar som att min humor gillas av många och jag har blivit ombedd att stanna kvar ”i slingan”. Jag känner att jag kommer att göra det via nyhetsbrev och blog. Jag är säker på att jag blir en av dessa själar som, när jag lämnar mitt jordiska fosterland, domaren kommer att säga ”hon är död, men hon vill inte ligga ner”. Tala om humor för att hålla LJUSET. Mitt skämt för året:

En kille fann ett får och visade honom till en polisman. Polismannen sa: ”Ta det där fåret till zoo, nu”. Nästa dag ser polismannen samma man med fåret igen. Polismannen stoppar killen och säger: ”Vad i all sin dar gör du med det fåret. Jag trodde jag sa till dig att ta honom till djurparken.” Killen säger: ”I går tog jag honom till djurparken, så idag tar jag honom till bion.”

På ett mer allvarligt sätt. Jag känner mig så väldigt välsignad för att ha sådant stöd bakom mig, framför mig och vid min sida. Så underbart att ni delar era tankar och erbjuder era råd för vad som för mig var ett ENORMT beslut, men ett som var nödvändigt.

Egentligen har ingenting förändrats. Vi har blivit ombedda att minnas vem vi är… KÄRLEK. Vid slutet på dagen… det är så enkelt som det. Det är allt vi behöver veta. Det är allt vi behöver göra. Det är allt vi behöver vara.

TACK ALLESAMMANS. TACK, TACK, TACK för era helande tankar och kärlek. De fungerade omedelbart!

Jag skickar till er MITT kärleksljus, skratt och dessa Nådens Gyllene Strålar.

Blossom


PS Jag vill uppmärksamma översättarteamet för att de gett av sin dyrbara tid och gjort det möjligt för budskapen från Ljusfederationen att nå ut till så många länder. Tack så väldigt mycket till alla involverade.


Översättning Gertie Dahlberg


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: GertieDear Readers,

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 


HOME - ALL BLOGS

Light Eye - UFOs/Science

David Wilcock translations

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
I SVENSKA

Messages of Love and Light

SaLuSa in action

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle
i svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
I SVENSKA

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD TRANSLATIONS

GREG GILLES

GREG GILLES
I SVENSKA

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
I SVENSKA

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
I SVENSKA

AND YOU AND I

FREE PAGES

HOME - ALL BLOGS

HOME - ALL BLOGS

March of Millions