Followers

PRGInstructions HERE
söndag 30 januari 2011

28 January 2011

January 28, 2011
 
Blossom: God kväll på er. Som vanligt har jag tänkt mycket på saker och ting. Som vanligt har jag tänkt på min relation med er. Som vanligt, jag kommer alltid fram till samma resultat. Att LITA på det faktum att vad ni KÄNNER är lämpligt att tala med oss om är antagligen den mest värdefulla information vi kan få vid varje tillfälle när vi har kontakt. Så, återigen, som vanligt, överlämnar jag det i era skickliga händer… trots det faktum att det finns de som KÄNNER att ni borde komma fram med mycket mer information angående saker som händer på Jorden just nu.
 

Vi tackar dig för att du respekterar våra önskningar och vi VET också att även om vi ibland kanske säger ord som verkar vara en upprepning så är vi medvetna om vår plan och varför vi gör så. För de som finner våra kommunikationer med dig lite uppstyltade, då önskar vi naturligtvis att de hittar sin väg och tillfredsställande svar från andra källor som är tillgängliga för dem vid den här tidpunkten. Vad vi önskar är att du först och främst tänker på att vi, som vi så ofta påpekat, är här för att hjälpa. Att inom er VARELSE skapa det som tjänar er och därför tjänar det hela. Det är inte så att vi är likgiltiga för navigerbar dragningskraft och frågor som verkar dra till sig oro hos många, det är verkligen inte så alls. Men vi önskar verkligen att ge er det som kan lyfta och öka frekvenserna hos alla involverade i detta stora skifte som ligger framför er.
 

Vi KÄNNER det inte som om det är till stor nytta att skingra orden som så lätt kan förstöras och förvridas, så att det lämnar bara förvirring och tvivel. Vi önskar att ge er kunskap om ER SJÄLVA. Detta är VÅRT uppdrag. Det är därför nödvändigt att hålla oss till sådant som vi tycker är mest användbart för er.

Blossom: Och det passar mig fint. Ibland irrar mitt sinne iväg från vägen och kanske jag blir influerad av saker jag läser eller hör om och sedan hamnar jag i tvivel om mitt arbete med er. Hur lätt vi kan bli missledda. Men det bästa av allt detta är att på DEN MEST lämpliga tidpunkten så skriver någon till mig med de exakta orden som jag behöver höra, även om de är omedvetna om hur jag KÄNNER. Det får mig alltid all le, för jag KÄNNER att NI troligen har något inflytande över detta.


Vi tycker inte om att se att du KÄNNER DIG förlorad och förvirrad. Särskilt där vi är bekymrade. Ändå är vi medvetna om att för var och en av er är det er egen resa. Vi kan inte vandra dessa steg för er. Vi kan vägleda er, vi kan överväga åtgärder att ta för att nå det bästa resultatet, men vi kan inte göra era val för er. Om ni tillåter er själva att smälta in i era egna hjärtan… istället för det som ni så ofta gör… tillåter era tankar att ta över kontrollen… ni skulle absolut finna att ni hade vandrat några kilometer när ni trodde att det bara varit några få steg.

Blossom: Okej. Så, vad är ämnet för idag? Oh. Bara en snabb sak om jag får? Fler och fler av dessa LJUS-pelare verkar visa sig på ovanliga ställen och nu visar ovanliga former… även väderexperter säger att detta inte är normalt. Några få ord om detta… om ni inte har något emot det?

Vi är mer än medvetna om viktig information som visas i vad som är ”skrattretande” berättad för er som faktiska nyheter.

Blossom: Vad menar ni med ”viktig information”? Jag är ledsen att jag blir lite förvirrad genom det sista uttalandet.

I det, det finns de som blir uteslutna för vad de vet är Sanningen, och det är det verkligen. Ändå tyvärr, i er värld så har under lång tid det som ÄR SANT sopats under mattan och trampats på med kraft. Vi vill föreslå att de som ”talar” till er angående klimatförändringar och många saker, om vad som tas upp eller faktiskt inte tas upp, är lite mer än ”egendom”, om vi säger det snällt. Så många som ni anser vara ”viktiga” faktiska frågor är långt ifrån vad de påstås vara. Du undrar varför och många frågar dig varför vi helt enkelt inte talar till dig på ett mer ”bokstavligt sanningsfullt” sätt om detta. Vi är oförmögna till lögner. Ändå, vad vi VET är Sanning är oftast bäst att vi bevarar till en tid när de som skall meddela vad som VERKLIGEN pågår har möjlighet att göra det, utan att det har hörts från ”andra platser” först.

Blossom: Vad menar ni, från er?

Verkligen.

Blossom: Varför det?

Därför att det som kommer att avslöjas är av sådan omfattning att för de som väljer att veta och acceptera det som SANNING är… om du vill… redan ”nödgade” att få viss information från vissa själar. Det är bestämt så. Och det är inte för OSS att blanda oss i särskilda planer. Om vi skulle avslöja vad som komma skall, innan den tid då det är lämpligast att avslöja det, då skulle vi inte bara vara förrädiska mot er utan mot oss själva också.

Blossom: Så är detta orsaken till då att ni håller tyst om många saker när jag frågar er? För att det inte är ni som skall säga något?

Ja.
 
Blossom: Mycket bra att veta. Det later mycket vettigt som en förklaring till varför våra konversationer har gått i den riktning de har.

Vänligen acceptera att det finns frågor som vi kan ge information om och frågor som vi inte kan informera om. Vi upprepar återigen vår position. Vi kommer för att ge hopp. Dock är vi medvetna om att en del under dessa dagar KÄNNER att ”hopp” är något som fattas.

Blossom: Ni har förlorat mig där, ja, egentligen förstår jag den meningen. Det betyder att man behöver hopp för de tycker inte om situationen de kanske är i? (brist på någonting).

Detta är hur en del nu ser på det… men för oss själva i vår position skulle vi alltid önska att duscha er med strålar av hopp. För i denna tid som ni lever i KÄNNER vi att där det finns hopp kan det finnas styrka att fortsätta. Vi ”hoppas” att vi skall fortsätta med att erbjuda ”hopp”.

Blossom: Och jag hoppas det också! Tillbaka till pelarna då? Jag vet… jag är lite fräck här!

Vi skulle inte vilja ha dig på annat sätt. Och verkligen, vi är glada att bli förda tillbaka på rätt spår. Vi har fått frågan från dig förut, om dessa pelare som syns nu har någonting att göra med vår ”taktik”. Vad vi väljer att tillägga här är att vi inte bara kan påverka maktstrukturerna, vi kan även stå för många fenomen som din värld kanske påstår vara något annat än vad det är.

Blossom: Så… är dessa pelare från er…?

Vi plockar upp din frustration och vi ler åt dig. Vi skulle säga att de är influerade av oss. Vi skulle också säga att på grund av nära förestående omständigheter skall vi göra det känt att det kommer att vara skillnad mellan dessa pelare av Ljus som är influerade av oss och dessa som är direkt från oss.
 
Blossom: Märkligt nog, de jag har sett nyligen, även då de är olika och uppenbarligen ovanliga, ändå inte har det ”kännetecknet” som ni visade mig i mitt inre när ni först talade om dem. Jag känner att det inte kommer att ifrågasättas när ERA pelare visas. Jag KÄNNER att vi kommer att veta.

Det är till fördel för dessa på Jorden att ha dessa skillnader. Hur ofta har vi förklarat att det finns ett skäl till allt vi gör? Det kan inte förstås av er alla gånger och vi är medvetna om att på grund av detta kan mycket förvirring och tvivel uppstå. Och ändå, här är du kära Blossom, fortfarande pratande med oss.

Blossom: Och här är ni, kära Feddy’s, pratande till mig! Ibland undrar jag om jag kanske blir degraderad och någon annan med mer referenser för detta kanske hoppar in istället. Jag skulle verkligen sätta igång med en strid för orättvis uppsägning.

Vi ler och där är saker vi skulle vilja säga angående din position, som du hindrar oss från att säga.

Blossom: Nix. Jag bara skyddar mig själv från att skriva ner det. Jag har fått det, och tackar. Fortsätt då…

Vi har många gånger också använt uttrycket ”Håll i hatten”. Under det här året 2011 kommer du att fatta mer av varför vi har talat på det sättet. Men vi önskar förstärka detta faktum om och om igen att…

DET FINNS INGENTING ATT VARA RÄDD FÖR!

Har ni ”fattat det”? Har ni verkligen… från den djupaste platsen i hjärtat FÖRSTÅTT DET? Vi ber er att allvarligt och mest samvetsgrant arbeta på detta. Tillåt er själva att VETA från det innersta djupet inom den ni är… att…

DET FINNS INGENTING ATT FRUKTA!

Det har aldrig funnits något sådant och det kommer aldrig att vara så. Fruktan existerar inte om ni inte väljer att ge den liv. Därför välj att INTE ge den liv. Inte ge den ett ögonblick av din dyrbara andedräkt. Låt varje andetag som du gör både inåt och utåt vara bara i den djupaste, uppriktigaste VETSKAP att ni rör er framåt mot DE MEST OTROLIGA tiderna som er själ någonsin har upplevt. Hur kan man frukta det? VET att allt detta nu inträffar och allt det som kommer att hända i den tid som ligger framför er är en del av den mästerliga, GUDOMLIGA plan som kommer att föra med sig undergången för dessa som under så lång tid underskattat den kraft som är KÄRLEK.

Koppla samman er med ert hjärta på ett nytt sätt. Lär känna ert hjärta och dess kvaliteter. För när ni gör så… då tillåts ni at gå in i en ny förståelse av vem ni är. Dessa saker KAN vi tala om för er.
Tänk MED ert hjärta. Tänk PÅ ert hjärta. Gå IN I ert hjärta i varje ögonblick. VAR ert hjärta. Hitta er själva inne i det. För det är i Sanning var er själ bor medan ni är på Jorden. Och är det inte dags nu? Det är alltihop inom tidsplanen… för er att gå dit och hitta den Högre aspekten av ert SJÄLV. Det SJÄLV som skall komma ut i det fria och väcka andra. För genom ATT VARA KÄRLEK finns det inte en enda själ som kan förneka att ni kunde vara något annat.

Blossom: Det KÄNNS som om detta är slutet på sessionen. Tack så mycket. Jag KÄNNER i alla fall mer frid med vad ni har erbjudit här. Jag ser fram emot att prata med er igen snart… och jag ser också fram emot att se ”ERA” Ljuspelare, inte bara de ni har influerat.

Och vi ser fram emot den energi som skall flöda när du gör det. Håll humöret uppe, som man säger i din värld. Det är verkligen det enda sättet för dem att känna sig hemma.

Blossom: Vi skall göra vårt bästa. Okej, tiden är slut! I Kärlek och Tacksamhet som alltid.

www.spaceweather.com för information om mer Ljuspelare.


 
Svensk översättning: Gertie 

Federation of Light by Blossom Goodchild


Originals and translations of Galactic Messages available on

onsdag 26 januari 2011

20 January 2011

Glada hälsningar till er, mina vänner. I den här världen, som verkar kämpa på så många nivåer, skulle det vara härligt om ni kunde ge oss någon uppmuntran för våra själar, och lite visdom för att hjälpa oss i dessa utmanande tider. Tack!
 

Detta är en lyckad formulering från dig då detta verkligen alltid är vår avsikt. Det skulle inte vara ändamålsenligt för oss att göra på annat sätt, för vi önskar bara tjäna och ge möjlighet till de av er på jordplanet som väljer att gå vidare med att inhämta minnena från det högre jaget, vilket i sin tur naturligtvis tillåter varje själ att tjäna helheten.
Det visar sig att det finns oro över frågor angående alla typer av underligheter som sker i er värld. Återigen ber vi er att endast fokusera på det som vi har erbjudit. Att koncentrera era tankar, via era hjärtan, och låta Kärlek leda er genom varje ögonblick i era liv. Vi är medvetna om vår fortsatta uppbackning i detta ämne och ändå KÄNNER VI att det är så absolut nödvändigt för er alla att förstå att det är DENNA KÄRLEK HOS ER som förändrar hela vibrationen på er planet NU… och därför måste man inse att vad som händer NU skapar dagarna som ligger framför er. Får vi upprepa några få påpekanden?För all del.

Det finns så många som väljer att stanna kvar i rädsla, trots att de har fått alternativ. En sak vi inte kan göra är att göra valen för en individ. Det skulle vi aldrig göra. Vi kan bara hålla fast vid det som vi vet kommer att bidra stort. Detta är orsaken till att vi har kommit. För att hjälpa er förstå KÄRLEK. Det finns så många som har frågor om vad som kanske eller kanske inte sker inom de nästa få åren av er tid, och ändå, har vi inte sagt att hur världen ser ut under era framtida dagar beror helt på er själva? Ändå frågar många fortfarande vad som kommer att hända med dem. Kommer himlen att ramla ner? Är världen på väg att ta slut? Är svart svart? Och är vitt gult?
Vad som skall ske för varje själ är vad de väljer att åstadkomma inom tankens skapande. Förstår ni? Det är NI, ALLIHOP, genom att skapa tankar av Kärlek… genom att materialisera dessa tankar… genom ATT VARA dessa tankar… det skall bekräfta vägen som er värld skall gå. Det är därför så många från andra sfärer har valt att vara en del av denna fantastiska förändring. För att visa för er att LJUSET SOM NI ÄR är vad som kommer att vara det LEDANDE INFLYTANDET i er NYA VÄRLD. Vi kan inte, och skall inte, skapa den för er. Ändå är det genom den renaste KÄRLEK för vår familj som vi har tagit på oss själva att fortsätta att påverka era VÄSEN på ett sätt som tjänar hela NUET av vad som ÄR.

Släpp dessa rädslor som är gjorda av människor. För så många av er är nu medvetna tillräckligt för att förstå att det är vad de är. Ni är mer än gjorda av människor, eller hur? Ni är så mycket mer än vad ni tror er själva om att vara. Ni väljer att embarkera på en resa av en sådan magnitud för att få till stånd en värld som är en strålande ljus framtid. Ni har utstått mycket för att åstadkomma detta och måste inse att NU i era finaste drömmar lierar ni den nya vibrationen med era medmänniskor och genom detta reser sig verkligen den Nya Gryningen. Löften som gjorts till själen blir uppfyllda. De bedrifter som sker inom er själva på en själsnivå förbluffar kärnan i ert VÄSEN. För ni vaknar upp till er Sanning.

NI VET DET. NI KAN KÄNNA DET. Ändå är det nu vid denna kritiska tidpunkt som ni också måste inse att det finns en falsk komplott för att motverka allt som sker genom dem som är av Ljuset. Många är medvetna om dessa saker. Vi har verkligen ingen önskan om att ge det energi och fokus, för som ni har lärt er, genom att göra det så matar man istället den egoistiska energin hos dessa förlorade själar. Sorgligt nog överlever de genom spridningen av rädslor och mörker och för alla ni som tillåter er att för bara ett ögonblick falla i deras fälla omintetgör ni så mycket av det goda som har åstadkommits. Det är därför vi fortsätter med att upprepa vikten av att fortsätta med att stå fast i ert Ljus och er SANNING hela tiden. Ni vet bättre nu än att tänka ens för en sekund på saker som sänker er vibration. Var uppmärksam käraste vänner. Var på alerten! SLUTA… SNÄLLA SLUTA med att ladda ner energier som inte tjänar Ljuset!

Vi kan inte förstå det, vi finner det svårt att förstå varför ni gör det när ni har vuxit inom er egen förståelse. VARFÖR? Varför fortsätta med att mata mörkret när ni VET att det bara är LJUS som kan föra er igenom till den Nya Världen? Detta ger ingen bra genklang hos oss. Ändå är vi inte av den mänskliga formen. Detta uppskattar vi och därför, vad som kanske synes helt rimligt för oss, kanske inte verkar detsamma för er då ni arbetar inom energier som vi inte kan påverkas av. Det är därför vi talar på det här sättet vid den här tidpunkten. För att vi önskar så mycket att våra ord når fram till er.

MATA BARA LJUSET! VAR BARA LJUS! Släpp varje atom av det som inte strålar ut i KÄRLEK. Ni önskar flytta in i en värld som är av de finaste drömmar. Ni önskar att alla krig upphör. Ni ber om att dessa som lämnar er planet på grund av brist på mat aldrig skall tvingas återvända till sådana omständigheter. Ni ber om att så många saker från de djupaste såren i era hjärtan skall förändras. Vi säger till er… ”Gör då så att de förändras. Gör då så att den här världen blir det ni önskar”.

DET ÄR NI… NI SOM MÅSTE GÖRA DETTA. GENOM TANKAR… GENOM KÄRLEKSFULLA TANKAR.

Om ni vill ha en värld full av skratt, skratta då mer. Om ni vill vara fridfulla när ni vandrar i naturen, då… var fridfull när ni vandrar runt i naturen. Om ni vill ha en värld som inte har vapen, ge då inte under några omständigheter några tankar eller någon energi till vapen. Koncentrera er inte på det som ni INTE VILL HA. Ge intensiva tankar endast till det som ni gör. Uppför er i stil med hur er Nya Värld skall vara.

När ni var barn så lekte ni. Ni skapade en värld att tro på. Om ni tyckte om en speciell fantasi så återvände ni till samma ”plats” om och om igen. Platsen och historien skulle expandera om man gav den mer tid. Detta är allt som krävs av er nu. Gå tillbaka till det barn ni är. Var en som leker och blir fångad inom den där världen av lekfullhet. Gör den världen till en plats som ni väljer att bo i mer och mer. Skriv ner om ni tycker att det är nödvändigt, allt det som ni skulle tycka om att er Nya Värld skall vara. Skriv manuset. Rita upp scenariot. Och viktigast av allt: KÄNN verkligheten av den där världen som ni skapar! Använd er fantasi. Föreställ er hur ni skulle KÄNNA i den här Nya Världen… och håll fast vid den KÄNSLAN… HELA TIDEN. Se upp med er själva när ni fokuserar på det som inte tjänar varken er själva eller någon annan och SE TILL att ni vänder på det till att KÄNNA KÄRLEK… HELA TIDEN. Om ni vill ha en värld full av KÄRLEKSFULLA VARELSER – då måste ni bli en sådan… ALLTID.

Gå vidare från att tycka synd om dig själv och din värld. Du finner dessa ord som en konfrontation, eller hur käraste Blossom?Nej, inte alls… jag älskar det. Jag känner att vi är i behov av lite av en kick i ordvalet. Fortsätt gärna, tack.

Om ni fortsätter under de här sista dagarna i den gamla världen att få era hjärtan att brista genom allt ni ser omkring er, då kommer ni att fortsätta med att få era hjärtan krossade av allt som ni ser runt om er. När ert inre grips av sorgsenhet från en viss ”katastrof”, BLI då medveten om att genom att mata den sorgsenheten ut till dessa som är involverade hjälper inte. Hitta i det ögonblicket av sorg er egen styrka. Ta ett djupt andetag och ändra era tankar till solsken och skratt och föreställ er dessa själar som påverkas av någon särskild katastrof skrattande och älskande igen. Åstadkom förändring genom era tankar. Detta är så viktigt. Vi önskar att ni ser igenom detta som pågår… det som sker.

VAR UPPMUNTRANDE… till alla de som finns runt om er… överallt.

TA FRAM DE KÄRLEKSFULLA TANKARNA i tider när ni skulle finna det mycket lättare att brytas ner och fälla tårar för alla de som lider på så många sätt.

TA FRAM LJUSET till den där omständigheten eller situationen. DUSCHA DITT LJUS på platsen och människorna som lider.

FÖRSTÅR NI… FÖRSTÅR NI… FÖRSTÅR NI? Det är ert Ljus som kommer att göra skillnaden för dem. Om ni kan gråta tillsammans med dem ger ni efter för det som inte är till nytta. Det som inte tjänar. Vi ber er inte att tappa er känsla av medkänsla. Tvärtom, det är genom att vara stark och ge av Ljus som ni är medkännande.

Det känns som om det är en nödvändighet i den här visdomen.

Käraste själar som har blivit så väldigt nära oss. Vi älskar var och en av er… MED EN PASSION. Vi vet att under ALLA omständigheter, det mesta… det yttersta vi kan göra är att erbjuda vår KÄRLEK till er. Allt vi ber om är att ni gör detsamma för varandra.

Vad som möjligen inträffar i framtiden kanske förvirrar och förbryllar de som inte väljer att se igenom det. LYSSNA till ert hjärtas slag. Inom dess rytm talar er Sanning. Om de faller ur rytmen, lyssna då på dess KÄNSLA… INTE era tankar… INTE era rädslor… för har ni inte beslutat, när ni läser dessa ord idag… att rädsla inte längre skall vara en del av er makeup? KÄNDE vi inte just att så många… om inte alla… just tog ett beslut att ALLTID VARA AV EN KÄRLEKSFULL LÄGGNING och att koncentrera enbart på att åstadkomma en värld av KÄRLEK som ligger framför var och en av er?Japp, jag tror att ni antagligen just gjorde det!

Då är ALLT BRA och så perfekt SOM DET SKALL VARA. Vi kommer dit…Var exakt är dit?

Den exakta platsen som krävs för era käkar att ramla ner i förundran. Vi skickar till er alla vår eviga tacksamhet för att ni beaktar vad vi har att erbjuda för olika sätt av ”upplysning”. Vår önskan är att KÄNNA DEN KÄRLEK som var och en av er är, när alla energier som nu måste falla bort har lämnat er och bara den av Ljus kan absorberas från den ena till den andra, som ett igenkännande av att var och en är helt enkelt en del av den andra och bara uttrycker sig själv som en annorlunda manifestation av helheten.
 


Skål, mina vänner. Precis vad doktorn beordrade! I Kärlek och tacksamhet!


Webbplats: Blossom Goodchild
Svensk översättning: GertieFederation of Light by Blossom Goodchild

Originals and translations of Galactic Messages available on

7 January 2011God afton till er. Jag vet att detta är lite oväntat (av mig, kanske inte för er) men många människor har skrivit och frågat om jag kunde fråga er om någonting ganska udda som händer i vår värld. Jag får se om det är lämpligt för er att svara, om inte, då accepterar jag det. Det gäller fåglar och fiskar från hela vår planet som dör i tusental. Har ni möjlighet att förklara för oss varför detta händer?

Först skulle vi vilja ta upp en fråga av en annan karaktär, om det är okej för dig?

Visst.

Vid olika tillfällen under kommunikation med dig har vi fördjupat oss i speciella ämnen som vi känner är lämpliga att diskutera. Skulle du säga att detta är korrekt?

Japp.

Hursomhelst så finns det kommunikationer också bland oss som diskuteras på en nivå som kanske inte alltid är tillfredsställande för så många. Skulle du säga att detta också är korrekt?

Jaa, om det är angående att folk vill att ni svarar på frågor som de tror att ni skulle… då, ja det är också korrekt.

Kan vi då få föreslå att om ett visst ”projekt” är på väg som kanske eller kanske inte är relevant till våra kommunikationer med din planet, det är för oss, med all respekt, för att ta ett beslut om huruvida VI känner, eller inte, det vara värt ett svar. Ni misstolkar våra ord för vi känner att ni ifrågasätter ”vi känner att det är värt ett svar”?

Ja… om många vill veta svar på frågor som angår dem, varför kan ni inte bara ge dem det?

Därför att vi vet bättre än att vara så oseriösa med vår kunskap. Det finns mycket information som är känd av oss som skulle vara farlig att relatera till för några i er värld. Därför väljer vi, och vi vet att det är klokt, att hålla tyst om vissa saker tills den tid kommer när det är säkert att avslöja dem. Om vi skulle berätta för er om SANNINGAR som så många av er önskar veta vid DENNA TID, är det mycket sannolikt att den informationen skulle tas emot även av de som vet att vi vet Sanningen och de skulle sprida informationen för att det gagnar dem.

Det är inte det att vi önskar att vara hemlighetsfulla för att hålla dig undrande och förvirrad. Det är helt enkelt inte så alls. Många misstolkar vårt ”hålla tyst”, som du skulle säga, som att lura er eller ”hålla er i mörkret”… ”spela tankespel”. Vi är medvetna om att allt som talas om när det gäller vårt sätt för kontakt och det som vi väljer att avslöja för er. Ändå kan det inte bli på annat sätt just nu för orsaker som vi just har nämnt.

Okej, jag förstår fullkomligt. Kanske är det därför jag har vetat hela tiden att jag inte skall fråga utan bara låta er säga vad ni behöver säga.

Ordet kanske ingår inte i detta. För du har vetat orsaken på en djupare nivå och därför följt ditt vetande utan att ifrågasätta.

Betyder detta att det skulle vara lämpligt för er att ge oss information angående vad som händer med fåglarna och fiskarna?

Det betyder att om vi skulle säga allt vi vet så skulle det sända många in i hysteri.

Med ”hysteri” (tailspin) menar ni då en flygning nedåt eller en förvirring?

Både och! En frustrering som det skulle bli… vi ber er att acceptera att vi vet vad vi gör. Vi kan inte äventyra vår position genom att tillfredsställa nyfikna sinnen… lika väl som vi uppriktigt skulle önska att lugna de överaktiva hjärnorna.

Ändå kan ni se att från vår position så skulle vi vilja veta vad som orsakar det… är det något kosmiskt, logiskt, väderrelaterat, relaterat till gifter, relaterat till profetior… vi skulle gärna vilja få någon slags förklaring på Sanningen om detta. Tydligen är våra forskare förbryllade.

Inte alla av dem! Vi förstår uppriktigt dina skäl för frågorna och vi förstår också att du vanligen inte skulle ställa en fråga av den här naturen, om du inte kände att det är viktigt.

Mer för det antal personer som har bett mig fråga er. Det är inte så att jag känner mig tvungen… jag är själv nyfiken och vill veta, för att vara helt ärlig mot er.

Du är aldrig något annat Blossom. Att avslöja vad som händer när det gäller dessa bevingade varelser och dessa energier från vattnens värld skulle vara alltför riskabelt. Allt vi kan säga för att vara till någon hjälp är att vad du har fått veta är orsaken inte är något vi stödjer.

I mitt hjärta just nu vet jag och respekterar vad ni säger, och därför skall jag inte gå vidare i den här frågan. Jag accepterar att det inte är lämpligt för Sanningen att komma fram just nu vid den här tidpunkten. Det är sorgligt för många att detta händer. Finns det något sätt som vi kan hjälpa till på?

Genom att veta att Sanningen kan vara den enda vägen som gör er fria. Ändå är tiden för den friheten inte riktigt här än, men som du vet, den är inte så långt borta… även inom er tidsram. Vi är tacksamma till dessa som följer sina hjärtan och vet att detta är så som det måste vara… just nu. Så ni kommer att jubla när all SANNING är avslöjad och ALLTING vi har sagt till er kommer att ge er ögonblickliga kontakter med ert VETANDE! ALLT NI VET på ett ögonblick! VET käraste själar på Jorden att vad som nu händer är KÄNT.

Ibland väntar jag på ytterligare några få ord i slutet på meningen och de kommer inte. Sedan inser jag hur det är avsett att vara och det är mer kraftfullt precis som det är.

Får vi besvära dig med några få minuter till av din tid?

Inget besvär alls.

Ni i er värld har bekymmer för vad som skall hända i kommande dagar. Ni undrar om saker som ni på ert nätverk försöker att finna lösningar på, puzzel som inte kan lösas… NU. DÄRFÖR ATT TIDEN INTE ÄR INNE. Vi föreslår att ni skulle finna mer värdefull tid genom meditation och att VETA ALLT är bra. Faktiskt mycket bra. Ta den tid vi alltid ber er om och vi känner att vi inte ber om mycket, för det är ert hjärtas val att följa sin kallelse… ändå vet ni alla att den minut ni börjar stänga av från er värld och sätta på till vår, det är den mest fördelaktiga praxis för allas bästa. Men med all respekt, så många har fallit i fällan att söka kunskap när det inte alltid är en kunskap som är värd att ha. För det är varken visdom eller Sanning. Det finns mycket som är ett hopkok av människors sagor för att lura er ande till en plats där Ljuset är svårt att KÄNNA.

Återigen, från en plats av VETANDE, ber vi er att ta vara på det som är av mest värde för er själ. Att ansluta till ert hem! Det är där all Sanningsenlig information har sin tillflykt. Det är där era batterier kan laddas om när trötthet har gjort att ni tappar sugen. Hem är där VI är. Hem är inte en plats, som vi sagt tidigare. Det är ett VETANDE i din själ att du är KÄRLEK.

För KÄRLEK ÄR ÖVERALLT och ALLTING. DU ÄR ÖVERALLT OCH ALLTING. EN energi av KÄRLEK… DU… ALLIHOP… och ALLA DELAR AV ALLA ER... är den ENDA ENERGIN AV KÄRLEK. För där finns ingenting annat, någonsin, någonstans… KÄRLEK… BARA KÄRLEK.

KÄNN DET INOM ER VARELSE, VAR AV DET I ER KÄNSLA!

Vi utökar våra tankar av tillgivelse för dig. Vi är så totalt medvetna om att din energi på planeten Jorden lyser klarare än någonsin förut och att den Gudomliga planen faller på plats i var och en och i varje ögonblick… och det beror helt på er… ALLA AV ER.

Välsignade familj från och av stjärnorna… tillsammans åstadkommer vi den NYA GRYNINGEN.

Vi ses där! I SÅ mycket Kärlek och tacksamhet.
Och vi skulle säga detsamma.


Webbplats: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie

Federation of Light by Blossom Goodchild

Originals and translations of Galactic Messages available on

tisdag 25 januari 2011

Januart 4, 2011
January 4, 2011 Blossom: Hallå där. Vi har nu kommit fram till år 2011. Jag känner att saker kommer att börja skifta mycket snabbt nu. Hur vill ni vägleda oss med ert första meddelande det här året?

Federation of Light (FoL):Vi skulle vilja förbereda er för de spännande dagar som är just runt hörnet. Vi är nu i en position där vi kan ge er ”näring” på ett sätt som är mer i överensstämmelse med det som vi har diskuterat med dig under alla våra diskussioner tillsammans. Vi som är i Federationen är nu i en situation där vi kan gå in på nya områden och stimulera känslor som har sovit.

Blossom:Det låter bra. Är detta på grund av den energi vi nu lever i? Anpassning i tiden? Skulle vara bra om ni kunde utveckla det lite.

FoL: Vi har hållit tillbaka viss information på grund av att kunskap som vi gärna vill föra fram blir rätt förstådd. Människorna har nu vaknat till en djupare acceptans av vem de är och ändå är det många som skulle säga att de inte nödvändigtvis känner det så.

Blossom: Ja, om de är som jag… jag KÄNNER mig annorlunda på något sätt och ändå skulle jag inte säga att jag nu vet vem jag verkligen är. Jag accepterar att jag är KÄRLEK, för ni har sagt till oss det gång på gång, och ändå KÄNNER jag inte det där fantastiska ”VETANDET” om vem jag i SANNING är.

FoL: Men du skulle säga att du KÄNNER dig själv väldigt mycket mer än, låt oss säga… vid den här tiden förra året?

Blossom: Jag förmodar att jag är mer närvarande. Ja, mina uppfattningar har förändrats, men det är svårt att mäta exakt hur det är meningen att vi skall KÄNNA i detta skede. Hur vet vi att vi är på rätt väg?

FoL: Därför att ni är det. Om ni inte var det skulle saker och ting KÄNNAS mycket annorlunda. Kom ihåg att vid den här tidpunkten är ni fortfarande boende i en materiell värld. På grund av det så är de flesta som finns runt om er av en materiell täthet och många som fortfarande sover klänger sig fast vid den speciella energin av rädsla för att förlora allt de har. De inser inte att allt de har finns inom dem. Ni har alltför ofta sett dem som genom ”naturens nyck” har förlorat allt de har på den materiella nivån på ett ögonblick. Ändå kan man aldrig förlora allt man har tillägnat sig inom själen. Det finns ingenting och ingen som kan ta dig själv ifrån dig. Det kan inte ske.

Blossom: Faktiskt har jag märkt på senare tid att så många, speciellt den yngre generationen, diskuterar planer för framtiden. Vad de vill göra nu för att vara säkra när de pensioneras. Jag sitter här i tysthet och tänker: ”Snälla ni… detta är en meningslös konversation”, och ändå säger jag ingenting… för de är omedvetna om att om trettio eller så år, när de går i pension, kommer världen inte att vara något liknande det som den är nu. Jag VET detta, men jag kan inte säga det för de skulle tro att jag är galen!

FoL: Ändå när era dagar under det här året fortgår så MÅSTE de erkänna att de planer som de kanske funderar på att göra kanske nu inte är så relevanta. Du har sett förändringar som visat sig i er värld under det senaste årtiondet som tidigare skulle ha varit en ”drömvärld”. Vi säger till er att det här året skall visa mer av detsamma, men att det som tog ett decennium för att visa sig kommer att ske inom det kommande året. Detta är orsaken till att vi har förberett era själar. Allt vi har gjort är att påminna er om vem ni är, och ni tror att ni inte har kommit ihåg. Ändå har ni det. Denna upprymdhet som så många av er känner är på grund av att ni har kommit ihåg detta. Ni är redo att frossa i undren som ni kom till den här planeten för att avslöja och ni kan nu VETA inom er at dessa under är på väg att inträffa. Alla de förberedande lektionerna, ledande till det som ni nu är medvetna om, har varit för den här tiden när er glädje skall stråla ut från er Varelse… för den kan inte göra något annat. Därför att ni är av den. Det är inte längre en fråga om att vilja tro på det, det är en fråga om att VETA det. Och så många av er VET det och ändå väljer ni fortfarande att tro ibland att ni inte gör det!

Blossom: Mitt hjärta är just nu på ett av de där ”här är jag, kan du KÄNNA mina känslor?” Som om man håller på att bygga upp till någonting”.

FoL: Vi låter dig helt enkelt veta att vi är nära.

Blossom: Ni måste vara mycket nära för det blir starkare och jag känner det som att jag behöver tegelstenar runt om mina anklar för att hålla mig jordad. Nära som i… var? Menar ni bokstavligen eller helt enkelt på ett sätt att vara kopplad till er?

FoL: Vi menar att om du skulle…

Blossom: Jag måste blunda då energin var så stark och jag kände energin från Federationen komma in på min högra sida, som när jag direkt röstkanaliserar med White Cloud och andra. Underbart fridfullt. Vid den tidpunkten arbetar jag med min vänstra hjärnhalva för att kunna skriva och ”de” är fortfarande här på den högra. Detta är normalt, ändå är de så mycket mer ”närvarande” på den högra sidan. Svårt att förklara. Så vad händer nu?

FoL: Det är för att ingenting är annorlunda med tanke på kommunikation, annat än att vi har flyttat ”in till” en ny fas med dig.

Blossom: Av ren nyfikenhet: vilken skillnad kommer det att göra? Jag menar, jag kan känna skillnaden men hur kommer det att förändra vad som sägs mellan oss?

FoL: Det ger oss möjligheten att sända strålar av energi genom dessa ord. Kan du känna dina fingrar på ett annat sätt?

Blossom: Ja, jag följer bara flödet för att se hur allt detta slutar.

FoL: Vi föreslår att du fortsätter på det här sättet.

Blossom: Hade ni planerat detta?

FoL: Naturligtvis, och ändå var det redan accepterat av dig på en annan nivå.

Blossom: Det är okej för mig, men ändå förmodar jag att endast tiden kommer att säga mig varför. Vad menar ni med att sända strålar?

FoL: Vi menar att genom anslutning på en djupare dimensionell nivå inom dig Blossom så kan vi komma i kontakt med de som läser de här orden på ett djupare, mer konstruktivt sätt. De som VET detta inom sig kommer att lätt kunna förstå vad vi talar om. För det är inte bara genom dessa ord som vi nu ansluter oss med alla, men vi är nu… genom dig… kan vi direkt koppla upp oss med deras hjärtan som läser dem. Många, då de andas djupt… som de kommer att göra i detta skede, KÄNNER den förbindelsen FRÅN OSS. Direkt FRÅN OSS.

Blossom: Hur fungerar det?

FoL: Vi behöver en kanal för att göra förbindelsen.

Blossom: Det är jag, förmodar jag?

FoL: Verkligen! Det skulle vara mycket svårt att göra detta om det inte fanns en gemensam nämnare (?). Genom dig som vår elektriska ledning… i brist på ett bättre sätt att förklara det för dig… vi har nu möjlighet att koppla upp med energin som kommer från oss… genom dig som ledningen… till dessa som väljer att knyta an till den anslutningen. Det gör det mycket lättare att göra det genom ”någon” hellre än att slumpmässigt sända ut den här energin och hoppas att den kan träffa rätt.

Blossom: Det är mycket udda… eller inte… men uppenbarligen har detta kommit totalt ut ur det blå och konceptet hade aldrig slagit mig förut, och ändå, när ni tar fram den här idén genom mig, jag har känslan att mycket av vårt arbete tillsammans har byggts upp till detta hela tiden. 

FoL: Verkligen!

Blossom: Jag är dock fortfarande osäker på vad dessa anslutningsstrålar… och jag VET att ni vill att jag skall säga ”Gyllene anslutningsstrålar”… faktiskt kommer att göra? Vad kommer folk att uppleva från dem?

FoL: Varje individ skall VETA inom sig själva. Liksom tidigare när vi har ”givit”… många har känt många saker. Var och en oroade sig för huruvida andra hade upplevt samma sak. Då vi kan fördjupa vår förbindelse med var och en så kommer det att vara olika presentationer för varje själ och det blir INGEN TVEKAN om att det är från OSS. Så många har väntat så länge på den här återföreningen. Och nu blir det av.

Blossom: Jag vet att det kommer att bli många som frågar tusen frågor som finns i deras huvuden. Vilken form kommer detta att ta? Hur kommer de att veta att det är ni och inte deras fantasi etc, etc? Vilket råd kan ni ge oss?

FoL: Inget som är nytt för dig. Och vi VET att många redan har besvarat den där frågan i sina huvuden innan de läser vårt svar. Lita på dig själv och vad du KÄNNER är hur du kommer att VETA VÅR SANNING. Om det KÄNNS obekvämt, då är det inte från vår energi. Ändå, vi föreslår att ni rensar sinnet från allt skräp för att inte tillåta rädsla för det okända att ingripa och avbryta kommunikationen.

DU KOMMER ATT VETA ATT DET ÄR VI GENOM VÅRT LJUS INOM DIG.

Blossom: Detta är verkligen ganska banbrytande, vet ni. Jag är lycklig för oss för jag vet så många som har väntat på detta så länge. Min oro är att det kanske finns de som inte känner något av detta och kommer att bli nedstämda. Och också, hur snart kan vi förvänta oss att dessa Gyllene Strålar visas för oss på ett individuellt sätt? Och även, hur snart kan vi vänta oss att dessa Gyllene Strålar presenteras för oss på ett individuellt sätt? Det kom in i mitt huvud nu, så jag måste säga, utan att komma ur spår för mycket, att det är samma sak med pelarna av Ljus: när kan allt detta som ni talar om förverkligas?

FoL: Angående mottagandet av de Gyllene Strålarna så beror det på olika stadier hos individernas acceptans och växt. Det kan bli omedelbart för några men för andra inte förrän den tid de kan fullt ut acceptera att denna ”händelse” verkligen inträffar.

Blossom: Behöver bara hålla på att ställa frågor om detta… så vad ni säger är… att ni… genom mina fingrar på det här tangentbordet… på grund av er djupgående förbindelse nu via ”ingång i mitt huvud” på detta annorlunda sätt… ni har möjlighet att göra en amslutning med alla de som läser dessa ord?

FoL: Ja. Nådde inte vårt budskap i oktober många och väckte själar helt ut ur det blå?

Blossom: Ja, jag vet detta som ett faktum därför att många skrev in för att säga det.

FoL: Ett faktum, ja. På samma sätt är det ett faktum att vi… genom energin i våra ord genom dig… sänder ut det… kommer att kunna göra det som vi säger.

Blossom: Ändå… vad jag inte förstår är exakt vad dessa Gyllene Strålars ”zaps” kommer att likna. Talar vi om starkt ljus i rummet? Eller talar vi om att lyftas ur bädden? Vad?

FoL: Vi talar om sätt som gör att ditt hjärta kommer att säga: ”Hallå! Hallå, jag vet att det är ni!”

 Blossom: Ni inser väl att detta är så väldigt spännande för alla, eller hur?

FoL: Du inser väl att detta har varit en del av planen hela tiden, inte sant?

Blossom: Tja, jag känner, att vara bara jag, att det blir intressant att se hur detta utvecklas. Jag ler därför att för mer än ett bra år tillbaka startade jag med en sida Gyllene Strålar på min hemsida, men med en annan avsikt än den ni talar om idag. Den ville inte riktigt ta fart. Kanske det är nu den kommer att få fart och vi kan fylla den med allas upplevelser?

FoL: Kanske det. Vi ler också för dessa ”zaps” skall ge mycket uppmuntran och igenkännande till var och en.

Blossom: Och pilarna av Ljus? När kan vi förvänta oss dem?

FoL: Nu när vi talar.

Blossom: När vi talar NU, eller vid en annan tidpunkt? Fräckt, jag vet!

FoL: Fortsätt att titta. Vi vill tillägga att ALLT som vi har sagt kommer att inträffa. Vi är medvetna om att det finns de som känner att du hittar på dessa ord, för ”löften” har inte blivit uppfyllda på det sätt som många skulle önska. Vi är inte av en energi som skulle eller ville ge er falska löften. Det KOMMER ATT BLI en tid när era hjärtan sjunger hälsningar till oss. Det kommer inte att bli någon oro för vem vi är och varifrån vi är. Om vi är Sanning eller vi är bedragare. Alla dessa skiljaktigheter när det gäller olika saker som vi har berört skall rensas bort och endast SANNING och VETANDE skall flöda.

Blossom: Jaa, det var det, jag kan KÄNNA att detta är slut för idag. Intressant dock att där inte var… vad jag kallar… faktiska träffar (zappings). Så jag kommer att vara intresserad av att se huruvida det… bara genom att ni kommer djupare in i mitt huvud… det blir så som ni säger.

FoL: Vi säger ”fräckhet”… litar du inte på att det är så?
 
Blossom: Jag repeterar ”fräckhet” … det har ingenting att göra med att lita på er… jag har förtroende för er. Det är detta ”Lås oss vänta och se vad som händer” inom mig som jag har kommit att lära mig och älska! Tack så mycket… så spännande! I kärlek och tacksamhet.Svensk översättning: GertieFederation of Light by Blossom Goodchild

Originals and translations of Galactic Messages available on

HOME - ALL BLOGS

Light Eye - UFOs/Science

David Wilcock translations

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
I SVENSKA

Messages of Love and Light

SaLuSa in action

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle
i svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
I SVENSKA

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD TRANSLATIONS

GREG GILLES

GREG GILLES
I SVENSKA

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
I SVENSKA

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
I SVENSKA

AND YOU AND I

FREE PAGES

HOME - ALL BLOGS

HOME - ALL BLOGS

March of Millions