Followers

PRGInstructions HERE
Google+ Followers

måndag 23 maj 2011

22 May 2011

May 22, 2011

Blossom: Nåväl, jag tänkte att jag skulle försöka igen och se om ni är där, som när jag försökte tidigare idag. Ni var inte där, men kanske nu är en bättre tidpunkt?

Federation of Light: Det var inte så att tidpunkten var fel. Det hade mer att göra med dina energier och din kompabilitet.

Blossom: Ja, jag tänkte så också när jag försökte att rensa mitt sinne från det humör jag vaknade upp i. Det är klart att jag inte gjorde det tillräckligt. Jag ändrade på saker och ting runt mig och hade en bra dag, så är vi nu okej för en pratstund?

Federation of Light: Nöjet är helt på vår sida.

Blossom: Oh, många skulle säga emot det där. Låt oss bara acceptera att det är en vinn/vinn-situation, inte sant?

Federation of Light: För all del… det är det. Allt eftersom du fortsätter framåt på din resa genom dina jordiska upplevelser så anser vi att det är nödvändigt att stämma in oss själva i en vibration som tidigare inte hade varit i samklang med ”oss” och dig.

Blossom: Vad skulle det vara?

Federation of Light: En som har blivit ett solitt band mellan många i din värld, en som länkar sig till våra energier, då många nu läser de ord som vi har och skall fortsätta att erbjuda er. Det är som om det nu kan bli en automatisk förändring av energivibrationen och på grund av detta finner vi det mycket lättare att tränga djupare in i de hjärtan där förståelsen kommer ifrån, i så många av er själar på Jorden som nu har ”fattat det”. Det är som om vi nu kan ”plugga in” oss till er på en själsnivå, vilket tillåter att så mycket mer händer än bara läsningen av de ord vi presenterar för er. Detta, för oss, hade inte beräknats och ändå är det verkligen en trevlig uppgift och det hjälper förändringen som går framåt så underbart. KÄRLEKEN som kommer från er alla till oss, när ni blir LJUSARE, har en sådan påverkan när det gäller påskyndandet av planer som är i görningen nu. 
 
Blossom: Jaa, det är goda nyheter. Runt om mig, människor som jag känner, så verkar det verkligen vara underbara saker som faller på plats för dem. Det gör mig så glad – är detta på grund av den Högre vibrationen som ”gör sin sak”?

Federation of Light: Det är en kombination av att ”allt” är på sin rätta plats. För dessa som tycker att livet är som en lätt bris är det en mix av vad de har lagt ut för att uppnås… blandat med de Högre energier som gör det möjligt för KÄNSLAN av spänning och glädje som spelar in. Och naturligtvis, ju mer detta ger genklang och förblir… ju mer av samma sak skall fortsätta att komma, då man placerar sig själv i linje med ALLT som KÄNNS lämpligt för ens situation, allteftersom vi närmar oss tankens Högre förväntningar, vilket självklart blir till verklighet.
 
Får vi förklara en speciell fråga som vi diagnostiserar som en som verkar ”rufsa till fjädrarna” hos många”

Blossom: Eh… nej tack… NATURLIGTVIS får ni det!

Federation of Light: Det finns de som väljer att fortsätta med att gräva i frågor som skapar rädsla. De fortsätter att leta på era nätverksenheter för att hitta mer och mer om någonting som inte är av gudomlig natur. Detta till synes harmlösa sökande har långtgående konsekvenser. För ser ni inte detta? Som vi har sagt förut… ni matar rädslan! 
 
Föreställ er för ett ögonblick att datorer inte hade uppfunnits. Att det inte fanns något möjligt sätt för någon att få reda på alla de fantastiska saker… å ena sidan… och ändå, destruktiva… och å andra sidan, möjligheter som kanske eller kanske inte inträffar i slutet på ert år 2012. Tänk er att ingen visste om dessa saker. Istället var allt de var medvetna om – genom att leva sina liv på ett ärligt sätt som komplimenterade deras hjärtan – att KÄNSLORNA inom dem, KÄNSLOR av gott och av upphöjning och det viktigaste, av KÄRLEK, ökade allteftersom tiden gick. De kände skillnaden inom sig själva och effekten de hade på andra. De märkte att andra också verkade ha en aura runt om sig, ett ljus omkring sig som inte fanns där tidigare.

Alla dessa ”upptäckter” bara ökade KÄNSLORNA av gott… och så fortsatte det.

De var inte medvetna om vibrationer som kom igenom dem från någonstans. De var inte medvetna om starka planetära uppställningar och förändrade tidvatten. De visste bara om det som var inom dem och runt om dem. Och… det KÄNDES underbart… och så fortsatte det.
De kunde inte få ner vibrationerna som erbjöds dem för de hade inte fått sina sinnen fyllda med scenarier om det ena eller det andra. Så till slut visste de inte ett dugg om allt som skulle ske, bara en ”konstig rädsla” för många möjligheter som grumlade sinnet och frammanade farhågor om huruvida man lämnar planeten eller stannar kvar. Om man skall gå under jorden eller upp till skyarna, om det kommer att finnas en planet kvar överhuvudtaget efter alla de historier som erbjudits som kanske blåser bort er värld till utplåning, etc etc.

Förstår ni vad vi säger, kära vänner? Vi ber er ännu en gång att inse 
 
Vikten av att STANNA KVAR I KÄRLEK…

Vikten av att VARA I KÄRLEK… HELA TIDEN!

Ju mer betydelsen av detta förstås ju lättare blir det att befria er värld av det som inte längre tjänar den. Det som är avsett att försvinna, för ingen ger det någon uppmärksamhet längre och därför vittrar det bort – av brist på föda!

LEV VARJE ÖGONBLICK AV ERA DAGAR MED ATT VARA DEN KÄRLEK SOM NI ÄR.
SLÄPP RÄDSLAN SOM HAR LOCKAT IN ER TILL SIN HÅLA, OCH SLUTA UPP FRÅN OCH MED DETTA ÖGONBLICK ATT GE DEN ETT ENDA ÖGONBLICKS DISTRAKTION. OM NI MATAR RÄDSLA SÅ KOMMER DEN ATT VÄXA. OM NI SVÄLTER DEN – DÅ FINNS DEN INTE LÄNGRE!

Vilket, käraste själar, kommer ni att välja? Vi har talat om detta ofta och ändå, det verkar som om det finns ett behov inom många att söka efter det värsta som kan hända och frodas i dess negativitet. Inte för att de är mörka själar utan därför att de finner det lättare att leva i rädsla. Hur kan det vara så? Vi förstår det inte, ändå VET vi att där finns många LJUSKRIGARE som leder vägen och visar andra det alternativa sättet att VARA… och genom exempel visar hur lätt det kan vara.
BEFRIA DEM! VAR, VAR, VAR KÄRLEK!

När ni hör ord som sägs av en negativ natur… förklara artigt att det bara är det som är som musik i era öron som ni väljer att lyssna på de här dagarna. Låt era tankar, låt ert uttryck av dessa tankar ge ut en glöd av Ljus som ger en möjlighet för andra att KÄNNA värme i sina själar. 
 
STANNA KVAR I ER SANNING! På det sättet kommer ni att lysa upp vägen för alla som har glömt hur man gör det. Men det behövs bara en själs glimt av igenkännande och SANNINGEN kommer att göra er fria.

Var inte främlingar för er själva och den som ni är. Men kanske du går vägen som gör att din själ KÄNNER KUNSKAPEN att den VERKLIGEN är på sin väg hem. 
 
Vi känner stor tacksamhet till alla som har länkat sina energier till oss och vi känner verkligen så mycket glädje då vi NU VET helt säkert att våra ansträngningar att hjälpa, kombinerat med era ansträngningar att lyfta upp er själva och planeten, gör all skillnad i världen!
I KÄRLEK lämnar vi er nu. 
 
Blossom: I KÄRLEK… tackar jag er å allas vägnar. 

 
Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie 


Original and translations of the Galactic Messages available on

fredag 13 maj 2011

12 May 2011May 12, 2011

Blossom: God morgon! Jag kan KÄNNA energierna av ljusfiltrering genom mig på en djupare nivå. Jag är välsignad för att jag KÄNNER mig så välsignad! Jag vet att många känner detsamma och ändå VET jag också att många inte gör det. Som alltid välkomnar jag er visdom och SANNING som hjälper oss på vår resa. 
 
Federation of Light: Många välsignelser är verkligen över oss alla i dessa tider. Det skulle bero på förstås i vilken position man befinner sig på er planet… för där finns många som har placerat sig själva på en plats som andra inte skulle ha gjort. Dessa själar befinner sig kanske på ”olyckliga” platser av många olika orsaker… beroende även på deras själsutveckling och hur upplevelsen av vissa saker kanske hjälper dem vidare på deras resa den här livstiden. Det är kanske svårt för många att förstå att dessa som lever i misär, eller dessa som befinner sig i krigszoner, faktiskt har placerat sig själva där. Från en jordisk synpunkt, varför skulle någon göra så? Men från en ickejordisk synpunkt finns det exakta förhållanden inom de placeringarna som tillåter själar att övervinna blockeringar eller faktiskt rädda dem själva från vad som har hindrat dem i tidigare liv… och för att de skall kunna gå vidare är det till stor hjälp på deras väg att ”vara där” under dessa tider. Andra kanske helt enkelt har valt att vara av LJUS på sådana platser. Sådana själar är stora andar och hedras för sina uppoffringar för att hjälpa helheten.

Återigen säger vi, som vi gjort så ofta, vad som kanske inte är så uppenbart för er på grund av jordiska begränsningar i kunskap (vid den här tidpunkten)… när det betraktas från en plats som är av LJUS, kan det verka så förnuftigt. LJUSET sätts på vid sådana händelser! Därför kan vi kanske få föreslå att i den position ni är i NU… att ni accepterar att det finns en mycket större betydelse bakom ALLT som stör er eller gör att ni känner: ”Vad är det för mening när den här världen är så full av sådana illdåd?”

DEN HÄR VÄRLDEN ÄR EN ILLUSION!

Vi förstår att detta är svårt för er att fatta. För ni TROR er själva om att vara djupt förskansade i den. Och det är ni! Ni är djupt förskansade i ILLUSIONEN om vad ni har valt att ERA LIV SKALL VARA.

PLANETEN JORDEN ÄR EN ILLUSION!!!

Blossom: Med respekt… det går ju an för er att säga. När ni faktiskt upplever att leva i en illusion varje dag… i vad ni anser vara ”allt som är för dig i denna aspekt av dig själv”… då är det ganska lätt att KÄNNA sig lite förvirrad över det uttalandet. För om Jorden är en illusion och vi lever på den… betyder det att VI också är en illusion då?

FoL: NEJ. Det betyder att ni har valt att göra erfarenheter i en värld som i grunden är en illusion. Den del av er som ÄR VERKLIG deltar i ett experiment, som vi talat om när vi först började vår kommunikation med dig (1*). Allt som är riktigt VERKLIGT medan ni befinner er i detta experiment är er själ. Resten… som många av er har fattat… är er egen skapelse.

Låt oss försöka förklara för att göra det lite lättare att fatta. Dessa dagar… man har blivit medvetna om en fantastisk teknologi som kan dras ut från era datoriserade system. Man kan nu ersätta ”bakgrunder” med digitala avtryck så att en person inte är i närheten av grannskapet i vilket han kanske blir presenterad… eller hur det verkar förefalla! Man kan bokstavligt placera sig själva ”på scenen” och med ett tryck på en knapp kan den själen uppenbara sig var som helst som bakgrunden får dem till. 
 
Blossom: Klart att du visste att jag skickade en länk för att se allt om det i går (2*).
 
FoL: Vi tillåter alltid att sådana saker görs för att hjälpa oss. Så för att fortsätta… vad som har presenterats för er är faktiskt inte SANNINGEN.

Blossom: Ledsen att avbryta igen, men det uttalandet går mycket djupt, gör det inte?

FoL: Vi väljer inte att slösa med ord, kära dam. Så också… genom era egna sinnens skapande har ni möjlighet att hävda att ni är ”någonstans”. Ni har skapat det någonstans som ett medvetande. Samarbetet av många under många år har bidragit till att göra att er värld KÄNNS som en verklighet… när den i själva verket, skall vi säga den är ”påtvingad”. Ni har hört om vissa utvecklade själar som kan transportera sig själva enbart genom tanken till en annan plats, till en annan dimension till och med. De ändrar bara sin bakgrund.

Blossom: Mmm! Så… säger ni att ÖVERALLT är en illusion?

FoL: Den enda plats som inte är det är inom er själ. För överallt har skapats. Skulle någon välja att inte existera (som ett experiment kanske) då kunde ett massmedvetande verkligen eliminera en viss planet från kartan av existens.

Blossom: Så är det så att den Gyllene Tidsåldern som vi gör Uppstigningen till också är en illusion?

FoL: Naturligtvis, för ni har alla blivit medvetna nu om att vad ni tänker… genom KÄNSLANS SANNING… kommer ni att skapa. Det är därför vi kom för att tala om detta. För att försöka hjälpa er att förstå att NI SKAPAR ER NYA VÄRLD!

Blossom: Ändå har ni sagt för inte så länge sedan att den redan finns där och väntar på oss.

FoL: Det är den… i era tankar. Var och en av er KÄNNER TILL den GYLLENE TIDSÅLDERN i era tankar, för sådana tankar av skapande visades för er långt tillbaka i er själs historia. Därför är den redan gjord… denna Nya Värld… det är bara en fråga för dem som väljer att minnas… att få den till verklighet i denna särskilda illusion. Vi undrar om detta låter förnuftigt för er?

Blossom: Ja, det gör det. Någonstans VET någon del av mig detta.

FoL: Detta är orsaken till varför vi fortsätter att tala till er om KÄRLEK. För det är endast genom KÄRLEK som en sådan plats kan presentera sig själv för er. Ni kan inte vandra in i en NY VÄRLD AV KÄRLEK… om ni inte är av ren KÄRLEK. Hur kan ni ha möjlighet att leva i er egen skapelse av ren KÄRLEK om ni inte har tillåtit er själva att bli det? Var och en av er har fritt val. Det som ni väljer att tänka er blir ert sätt att leva, eller hur?

Blossom: Ja… trots att det fordras ganska mycket praktik att stanna kvar i den VETSKAPEN.

FoL: Inte desto mindre, håller du med om att det är så?

Blossom: Absolut, jag kan känna det som att vi är på väg in i något lite komplicerat angående möjligheter för alla inblandade. Jag känner behovet att få ställa frågan: ”Hur är det med dessa som inte helt håller måttet för tanken REN KÄRLEK?” Jag menar, så många av oss gör vårt bästa… är vårt bästa gott nog? Och hur är med dessa som verkar sakna förståelse av KÄRLEK till andra?

FoL: En själ kan… inom denna illusion… bara vara placerad där den tror är den rätta platsen att vara på vid varje given tidpunkt. Och vi menar att både geologiskt (3*) och mentalt och känslomässigt kan man erbjuda hjälp, men om en själ väljer att inte acceptera den, då är det där den har valt att vara. Detta betyder inte att när många är redo att gå in till den NYA VÄRLDEN man har ”missat båten”. Var skulle KÄRLEKEN vara i det? Det betyder helt enkelt att de skall stanna i världen av deras egen skapelse. De kanske väljer att ha en bakgrund av krig och oroligheter… inte bara på utsidan av deras illusion utan också inom dem själva. Det är bara jaget som kan förändra någonting av någonting. Det kan inte ändras för er. Tills de väljer en bättre väg så skall de kvarstå på en plats som de tror är ”vägen som är”.

Ändå säger vi till er från den djupaste platsen av KÄRLEK… er värld som den framstår nu kommer att framstå mycket annorlunda mycket snart. Det finns så många förändringar som kommer att ske att er värld kommer nästan att verka oigenkännlig. Vi ler i KÄRLEK… för vi är medvetna om att för dessa som väljer att läsa det senaste uttalandet i rädsla, de kommer att föreställa sig alla typer av katastrofer som kan ske och visualisera en värld av förödelse. Men på andra sidan av myntet, för dem som väljer att leva i KÄRLEK, de kommer att visualisera en värld av sådan skönhet, en värld av frid, en värld där det finns respekt för varandra och där bara KÄRLEK bor.

Blossom: Ja, jag förstår vad ni säger, ändå, hur skall jag säga detta med ord, låt oss säga att en själ har rädslor och de andra ÄLSKAR… kommer dessa två världar, för de skulle vara mycket annorlunda… att vara på SAMMA jordiska planet?

FoL: Du sammanblandar återigen din planet med en faktisk verklighet. För hur kan båda sakerna hända på samma gång? Men vi säger till dig… det är så!!! Vilken bakgrund väljer du att placera dig själv inom? Det är allt det handlar om. Är du redo för sprängstoff?

Blossom: Kom igen!

FoL: Den faktiska planeten är din tomma bakgrund. Du har placerat dig själv på den… var och en av er som en individ… och ändå, kom ihåg att ni är EN och samma. Det är bara just NU som ni har valt att ha en upplevelse som gör att ni KÄNNER att ni är separerade från varandra. Så, vad vi försöker att förklara på enklast möjliga sätt är att JA, alla scenarier sker inom er jordiska upplevelse på samma tomma målarduk. Ni alla, var och en av er, bestämmer vad som kommer att målas på den. En del kanske skapar en scen av krig och en del kanske skapar en scen av blommande ängar.

Blossom: Okej, men tidigare sa ni att en del själar har placerat sig själva på vissa platser för olika orsaker, så de har egentligen inte ”skapat” den platsen… de har valt att vara i den. 
 
FoL: Men du förstår, de har valt att vara i den skapelsen, den speciella skapelsen för dem själva… för det hela. Vi sa inte att de måste stanna i den. 
 
Vi vill gå tillbaka och tala om själar som kanske inte ”flyttar in till” bakgrunden av den Gyllene Tidsåldern vid en tid då många gör det. Detta innebär inte att vi har sagt att de aldrig får vistas där. Detta tankemönster verkar för oss något absurt. Den GYLLENE TIDSÅLDERN – den NYA VÄRLDEN – är där för alla som väljer att gå in i den. Men den kan inte vara där förrän dess själ är på en plats som kan acceptera den rena vibrationen hos den.

Blossom: Illlusion?

FoL: Ja, kom ihåg att även illusioner har ”regler”.

Blossom: Jag hade faktiskt inte kommit ihåg det, inte dessa reglers betydelse.

FoL: Att även om illusionen som skapats är exakt det, en illusion, inom ”lagar” för illusionärt skapande… så måste det finnas viss ”standard” som skall upprätthållas inom varje upplevelse av just den illusionen. Detta är återigen någonting för ett senare datum. Vi är medvetna om att med varje ämne vi tar upp för med sig många gåtor i tankeprocessen, och vi önskar inte att överbelasta och därmed förvirra er.
 
Blossom: Som White Cloud alltid säger: ta en ruta choklad åt gången, låt den smälta helt och du kommer att veta när du är hungrig och redo för nästa bit. Om vi äter hela chokladkakan på en gång skulle vi känna det mycket obehagligt och bli ur gängorna.

Jag tycker att den här dagen har gett oss mycket mat för tankarna och jag tror att det är tid för att avsluta skrivandet den här gången så att jag kan läsa igenom det och försöka reda ut det i mitt huvud och få ett gott skratt åt alltihop. Jag lär mig att istället för att försöka räkna ut vad som faktiskt kommer att äga rum så njuter jag av åkturen – och när vi kommer fram… då kommer jag att VETA.

Tack så mycket för den här informationen! Tiden flög iväg. I Kärlek och tacksamhet i alla fall… njut av dagen!

FoL: Vi njuter av allt ju mer vi ser energierna som expanderar i Ljus… vilken glädje!
I KÄRLEK till allesammans… till ALLA i KÄRLEK.

Blossom: Jag skulle bara vilja påminna er alla om att jag bara är budbäraren. Jag har inte svaren på frågor som kan uppstå från den här kommunikationen. Jag är säker på att när de är redo att förklara mer, när de VET att vi är redo att smälta ytterliga några rutor av chokladen… då kommer de säkert att låta oss få VETA.

1* THE BRIDGE
2*  
 – var säker på att det startar vid början för av någon anledning hoppar det halvvägs igenom och börjar där.

3* Jag undrade när jag läste igenom detta om de menade geografiskt? Men det är inte likt dem att ge en felaktig formulering. Därför antar jag att de menade geologiskt … Studien av Jorden.


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie 


Original and translations of the Galactic Messages available ontorsdag 5 maj 2011

5 May 2011

Blossom May 5, 2011
Blossom: God morgon till er. När jag tonade in mig till er såg jag mycket klart en Gyllene Kalk. Det påminde mig om att för länge sedan föreslog White Cloud att varje morgon, innan vi går upp… visualisera att dricka en Gyllene vätska från en Gyllene kalk eller bägare och det skulle förbättra vår dag kraftigt. Tråkig nog, som med så många andra saker, så försvann det förslaget direkt ur mitt huvud. Men jag VET att jag blir påmind om det av er och skickar nu vidare detta förslag till de som väljer att göra det och därför finner det vara fördelaktigt. Detta var er plan, eller hur?
Federation of Light: Ja, verkligen, men får vi föreslå också att ta denna åtgärd in till en djupare nivå av er själva. För när man föreställer sig att dricka från den skall själen KÄNNA Ljuset som fylls på in i er VARELSE när ni gör det. För att förstå detta på en högre nivå av er själva kommer att göra all skillnad i världen.
Blossom: Jaa, som med allting, vi kan bara ge det en chans. Tack, jag måste säga… mitt huvud surrar av energi just nu, så jag ser verkligen framåt mot vår diskussion.
FoL: Som vi gör. Det är frågor att ta hand om som kanske verkar triviala och ändå, från vår position, är det långt ifrån vad de är.
Blossom: Såsom?
FoL: Såsom att ta fram och ge ut empati från hjärtats plats till saker och ting runt om er… händelser som chockerar er värld och SKALL chocka er värld… för genom att gräva djupt in i sanningen om er själva kommer era uråldriga kunskaper att vägleda er till det rätta sättet att hantera dessa problem som uppkommer. Allting händer mitt framför era ögon. Dessa förändringar som uppträder politiskt, ekonomiskt och miljömässigt är där NU för er att se och förstå.
Och vi säger att inom dagar framåt skall pressande frågor av global integritet komma upp till ytan och bli exponerade. På det sättet uppstår kanske många störningar i människors tänkesätt, hos många som är medvetna om sådana världsliga problem från ett ”ickevärldsligt perspektiv” så kommer inte alla dessa händelser som någon överraskning. Men för många… deras system får motta chockvågor av misstro och detta kommer att orsaka ganska mycket kaos för de oinvigda. Det är här som ni kommer in… alla ni som är markstyrkan som så flitigt har, under så lång tid, följt sitt hjärta och undersökt frågor som var av yttersta vikt för uppstigningen av planeten och deras del i det.
Ja, vi har ofta sagt till dessa som verkar förlorade och som inte vet vad som krävs av dem… vi har sagt… ha tålamod, för tiden kommer.
JAA – NU ÄR DEN HÄR!
Vänta bara och se hur mycket er uthållighet för saken kommer att bli belönad från en plats i er själ som skall BEKRÄFTA att vägen ni har följt var den som ni VISSTE är den av SANNING!
Förbered er VARELSE som vi har bett er göra. För ”upptagen” kommer att vara ordningen för dagen… och ändå kommer fullföljandet att väcka soldaten inom er. Var förberedd också på att stå upp mot fientlighet och motstånd. Kom ihåg att för många som har förblivit sovande är vad som kommer att avslöjas att verka som taget ”ut ur deras djup”. Det kommer att ta lång tid för en del själar att kunna växla över till förståelse.
SJÄLAR PÅ JORDEN – SJÄLAR AV STORT LJUS. Putsa era skor! Samla alla verktygen runt om er som ni har vunnit genom den här läroperioden och ha dem tillgängliga. För de skall tjäna er väl!
Kan ni KÄNNA det? Kan ni acceptera i era hjärtan att den här KÄNSLAN beror på det faktum att vi har talat om… vad ni har väntat på nu finns på er tröskel? Det är så nära, vi är så nära. Det är som om alla är i position, ovanför och under… och helt enkelt på kanten av våra sittplatser väntar vi på ”kör!”
FRAMFÖR ALLT – IGENOM ALLT – VID ALLA TIDPUNKTER – STANNA KVAR I ERT LJUS!
Ni har inte rest så här långt för att sedan glömma bort varför ni kom hit. Varför ni har anlänt till den här platsen i den här tiden på den här planeten.
DET SOM LIGGER FRAMFÖR ER NU ÄR ATT VARA ER KRÖNTA GLORIA.
ERA SJÄLAR TALAR TILL ER NU, DEN HÄR MINUTEN, OCH LÅTER ER VETA ATT DET TAR SIN BÖRJAN NU.
Vi ber er att stanna upp för ett ögonblick med att läsa och ta fyra mycket djupa andetag och när ni gör det, se er själva som den där KRIGAREN AV LJUS MED ERT SVÄRD HÖGT HÅLLET TILL SKYARNA! Och att föreställa er att många tusentals av er gör samma sak.
KÄNN KRAFTEN SOM NI ÄR TILLSAMMANS SOM EN. DET FINNS INGENTING SOM KAN KOMMA I VÄGEN FÖR ER PÅ ER VÄG – NI ÄR KÄRLEK!
Blossom: För mig, närjag gjorde detta, så kände jag en sådan passion stiga upp inom mig, och tårar också. JAG ÄLSKAR DET, när jag blir fylld med denna VETSKAP om att detta är verkligt. Detta är inte önsketänkande på grund av en värld som verkar så i avsaknad av KÄRLEK just nu. Detta händer verkligen!
DET ÄR VI SOM RÄDDAR OSS SJÄLVA!
Det finns så många av oss NU. Vi inser… vi kan KÄNNA VILKA VI ÄR. Det är så spännande och det förefaller lämpligt just nu att säga TACK till er där uppe för att ni visat oss hur vi når in i oss själva och finner oss själva. JAG VET och WHITE CLOUD har lett mig längs en gångstig som har fört med sig en sådan glädje och förståelse. Era ord av visdom har visat mig ett nytt sätt att vara och sätta in den visdomen i praktiken har visat mig en sida av mig själv som får mig att KÄNNA stolthet över att vara en del av allt detta. Jag VET att jag talar för många när det gäller detta. SANNINGEN - för mig – har förändrat mitt liv till något som jag verkligen KÄNNER är värt att leva. För så länge jag har existerat. Snubblande min väg igenom… och inser att så många fortfarande är ”där bakom”. Ni har gjort det möjligt för en enorm mängd av själar att vakna upp och de i sin tur kan nu hjälpa till med att väcka upp så många. Jag gissar att ni VET vilket gott arbete ni har gjort?
FoL: Vi tackar dig för dina vänliga ord och ändå skulle vi vilja säga att allt beröm måste gå till er, Jordens själar som har haft det svåra uppdraget att bryta ner barriärer mellan energier som orubbligt har stått fast och hållit sin mark och envist gjort motstånd mot att röra sig in till det nya. Det var ni, var och en av er, som marscherade framåt när ingenting verkade vettigt. När tvivel överskuggade allt som ni hade tagit er tid att studera… och ni ifrågasatte inte bara er kunskap utan själva kärnan i vem ni var och vad ni VISSTE var SANNINGEN.
Och ändå, ni klarade er igenom! I KÄRLEK – PÅ GRUND AV KÄRLEK – gick ni vidare framåt i VETSKAP om att ert hjärta påminde er, det var det enda ni behövde hålla fast vid. Och att göra så… skulle ni inte säga, oh älskade vänner och familj, att där är INGA TVIVEL inom er, ni VET att denna tidpunkt… att ni verkligen är DET GUDOMLIGA LJUSETS KRIGARE?
Blossom: Ja, det skulle jag. Jag har fattat det!
FoL: VET att det är inte bara en bataljon av trupper på marken utan där är också en enormt stor legion av tjänande allierade, som inte bebor Jorden, som är med er för att hjälpa er igenom. När vi säger enorm, så menar vi ENORM! Det ni föreställer er att en av våra enorma flottor är… tredubbla det tre gånger! Och det är bara EN sektion! Det finns ingen möjlig väg för oss att beskriva för er allt som är involverat i den här ”make overn”. Men ändå, även om det inte kan beskrivas… vi ber er att VETA dess SANNING.
Blossom: Det blev inte riktigt en timma idag men jag KÄNNER att ”nog sagt” skulle bli era nästa ord.
FoL: Nog sagt för idag, förutom att be er alla att KÄNNA vår KÄRLEK. Vi ber er att VETA att vi är med er som EN i allt som håller på att avslöjas för er.
VI ÄLSKAR ER, VI TACKAR ER. ERT LJUS LYSER SÅ KLART. VI KÄNNER STOR GLÄDJE!
Blossom: Dito! I KÄRLEK och TACKSAMHET!
Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie 

Original and translations of the Galactic Messages available on

25 april 2011April 25, 2011 

Blossom: Välkomna, kära vänner där uppe i det höga! I motsats till mig som är bara hög (på livet). Många av oss KÄNNER verkligen denna högre energi som ni talat om.

Federation of Light: Och vi skulle säga att det finns mängder av mer där den kommer ifrån.
Blossom: Varifrån kommer den?

Federation of Light: Det är från en plats av Högsta Kärlek. För det är i sanning vad denna Nya Energi är. Den är KÄRLEK som filtreras genom er och detta förklarar varför så många av er KÄNNER ER SÅ KÄRA.
Blossom: Den får oss också att KÄNNA som om vi faktiskt kommer någon vart med oss själva. Det gör det i alla fall för mig. Jag har följt undervisningen från White Cloud och från er under en lång tid nu och det hela verkar gå ihop. Det är verkligen ganska finurligt uttänkt när man tänker på det.

Federation of Light: Och får vi säga att med tiden… er tid… mycket tänkande har verkligen gått in i det. Sådana transformationer är inte framtrollade och igångsatta omedelbart. Detta skulle vara känt för dig och oss själva som vansinne. Det är mer en fråga om en själ som BLIR redo att acceptera sin nya plats… sin nya position inom sig själv och inom dess galax. Du märker de djupgående förändringarna inom KÄNSLORNA som du upplever och inser att inte bara du KÄNNER annorlunda inom dig själv… du KÄNNER och förstår denna VETSKAP vi har talat om… på ett KÄNSLOMÄSSIGT sätt… jämfört med ett sätt att behöva beskriva den i ord. För är det inte så att ord är otillräckliga för att skildra det som händer på själsnivå… för själen?
Blossom: Jo, KÄNSLAN för spänning etc, ändå det är ungefär som att KÄNNA en bristning som öppnar sig på insidan av hjärtat. Det är DEFINITIVT KÄNSLAN som får en att VETA att någonting sker i motsats till ”seendet” av det. Vad kan vi förvänta oss härnäst, undrar jag? Jag tänker på pelarna av Ljus och ser verkligen fram emot att få se dessa i vår himmel…

Federation of Light: Under så lång tid nu har Jordens själar varit vaksamma inom sin sanning och erbjudit oss sin Kärlek och sitt åtagande till saken. Vi ger ära till er från vår position… för vi är väl medvetna om att med tiden… ATT LITA PÅ OSS och sig själv inte alltid är en lätt väg att följa. Men det var i forna dagar. Allteftersom ni fångar in denna högre energi och den integrerar med ert energifält… tvivel som någonsin funnits kommer att försvinna. För det skall vara av solid förståelse att varje ny dag som ger glädje till hjärtat självt… kommer att förkunna större under än ens hjärta och sinne kunde ha visualiserat. Dessa högre energier preparerar er för att kunna ta emot dessa under, för det är bara genom uppgradering som de kan upplevas. Nivån av själens kärlek MÅSTE vara av en viss kaliber för att kunna motta dessa underverk. De är på väg. Där är under som skall avslöjas som kommer att lämna er alldeles förskräckta. Allt ni har ”trott på” kommer att bevisas för er på ett sådant sätt att ”tro” skingras och VETANDE tar dess plats istället.
Blossom: Vi ser verkligen fram emot det… ändå har vi alla växt inom oss själva och accepterar NU att det är vi som är här… här på nedersta våningen för att göra vad som behöver göras. Det finns många nivåer och många delar som skall spelas upp… ändå, vi är här tillsammans och jag tror att det är förunderligt.

Federation of Light: Beviset på puddingen är i ätandet… är inte det vad ni säger? Det är inte så långt kvar nu tills portarna skall bli uppenbara för dessa som är redo att kliva bortom.
Blossom: Bortom vad?

Federation of Light: Bortom gränserna som har hållit er tillbaka. Kedjorna som har begränsat era Varelser från att expandera till det okända smälter bort. De har inget val här. Bortom det som ni är medvetna om nu… ligger en värld som ni redan bor på. Denna värld är den som ni är på väg att frambringa… in till er verklighet av NU… det är ni själva som kommer att föra er till den plats som ni redan är på… och ändå, ni vet inte det!
Blossom: Så… ni säger att DEN NYA VÄRLDEN ni talar om… som vi gör UPPSTIGNINGEN till… redan finns i existens och vi bor redan i den?

Federation of Light: Så är det. Det mer avancerade tillståndet hos din VARELSE förbereder det nuvarande tillståndet av VARANDE för att bli dess Högre tillstånd. Det infiltrerar denna Högre energi till dig från det individuella jagets Högre plats. Så vi ber dig att acceptera denna gåva från Jaget. Ju mer du inser detta som Sanning och KÄNNER det… ju mer kan den Högre delen av dig själv blanda sig med den del av dig som du ”tänker” dig existerar på din planet just nu.
Blossom: ”Tänk existens”.

Federation of Light: Precis! För du har väl lärt dig att vad du tänker… ÄR?
Blossom: Så, är det vad ni ber oss att ”tänka” oss själva in i vår nya form?

Federation of Light: Tänk och VET att det är du. FÖRESTÄLL, VISUALISERA, BLI.

Tillåt den största delen av din förståelse att lura dig… genom KÄRLEK… in till din nästa fas i att VARA. För det är den mest magnifika förevisning av det som du känner som ”liv”. Är det inte så att vissa är oroade angående i vilken utsträckning deras liv anses vara lett? Vi säger till dig med absolut säkerhet att för dessa som väljer att VARA sig själva… till alla dessa som har vandrat över bron i tro… du kommer att möta en briljans av Ljus som blir din väg i livet. Inom det Ljuset skall du bo och VETA att vem du är, är KÄRLEK. Det kan inte bli någon underskattning av KÄNSLAN inom detta nya plan.
Blossom: Och säg mig, kommer vi att minnas de personer vi är nu? De frågor vi hade… de tvivel… allting om oss NU? Kommer vi att titta tillbaka och skratta åt vår osäkerhet? Kommer vi att se tillbaka och vara stolta över ”hur vi klarade oss igenom”?

Federation of Light: Det kommer att visas som i en dröm för vissa. I din erfarenhet på den plats som din själ befinner sig just nu är det ofta så att när man vaknar på morgonen kan man bara minnas små fragment av en dröm man hade föregående natt. Det skall vara som så för en del. För andra… som i ditt sömntillstånd nu… blir det inget minne... och ändå för ganska många skall mycket kommas ihåg. För det är… minnena av vad som en gång var skall aldrig VERKLIGEN bli glömda, för att hålla kvar det som är av det renaste i det tillståndet av lycksalighet… och inte låta döden, som har drabbat den vackra Jorden, att någonsin äga rum igen. Vi skulle säga att enligt uppgifter… den har tjänat sin tid… denna nedgång. Lektioner av stor omfattning har lärts ut och förståtts. Genom hela er historia har det bedömts att accepterade överlåtelser har fungerat bra. Detta gäller för en del, kanske verkar lite ”utanför modellen” att anmärka på det på ett sådant sätt. Ändå, VET du inte nu att ALLTING inträffar av en orsak? ALLTING. Allt som någonsin har tänkts… låt vara reagerat på… har varit av en anledning eller orsak.
Blossom: Det var ett ganska stort uttalande. Allting som någonsin har varit TÄNKT har en orsak!!! Jag kan inte riktigt tänka mig det enorma i det påståendet.

Federation of Light: Det är ganska enkelt. För varje tanke är en del av det medvetna hela. Medvetandet är en kollektiv tanke. Så… varje tanke har bidragit till det medvetna tillståndet på er planet vid den här tidpunkten… därför hade vad som helst en orsak att bli tänkt.
Blossom: Ordet som kommer till mitt huvud var… därför hade allting en orsak att bli *thunk*. Jag log när jag rättade dig för din grammatik… vilket är första gången!

Federation of Light: Vi uppskattar din omtanke. Och detta är hur allting kommer tillsammans… förstår du? Medvetandet på er planet höjs, som helhet, därför att renare tankar blir ”thunk”.
Blossom: Okej, ni vinner… låt oss lägga till det till ert privata lexikon!

Federation of Light: Vi uppskattar det… eftersom detta ord verkar vara ”korrekt” för oss. Renare tankar från var och en av er tillåter de högre energierna att infiltrera och gör också att det högre medvetandet av Enheten rör sig in i de Högre nivåerna som väntar er. För inte så länge sedan var nivån på medvetandet mycket lägre… för de flesta på er planet. Detta betyder inte att det inte fanns godhet utan att säga att det var liten förståelse för det hela… av det hela. Då fler och fler har vaknat så samlas inte längre tankar med lägre vibrationer, för det Högre sinnet tillåter dem inte att komma in. Tankar av en Högre vibration ”surfar nu på vågorna” och håller därför standarden på medvetandet på en Högre nivå. HELA tiden… ALLTING… ALLA tankar… håller på att lyftas. Och låt det bli KÄNT att det är var och en av ER som GÖR ATT DETTA KAN SKE. NI GÖR ATT DET HÄNDER. VAR OCH EN AV ER!

Lyssna på det som ert Högre tillstånd viskar till er. Ta del av de sätt som förbättrar era VARELSERS tillstånd. Jubla över er självuppskattning och egenvärde. Inte längre skall ni trycka ner det som är värt en Hög status… för ni har lärt er att VARA KÄRLEKEN som är av en sådan essens av älskvärdhet. Att undervärdera det, som du VET NU, är att underminera KRAFTEN I KÄRLEK.

KRAFTEN SOM KÄRLEK ger till er kan inte överträffas av någonting. När ni VET att ni är REN KÄRLEK… då VET ni att INGENTING KAN STOPPA ER från att göra vad ni kom hit för att göra!

KÄNNER ni och tar in dessa ord, käraste själar, de finaste av vänner… hör ni oss?

INGENTING… INGENTING ALLS… KAN STOPPA ER FRÅN ATT GÖRA NÅGONTING SOM NI VÄLJER ATT GÖRA!

Vi VET valen som ni gör och skall fortsätta att göra. Det är därför vi är så väldigt upprymda för det som sker. Ni håller på att ”FATTA DET”! En del av er har FATTAT DET. Vi har lyckats med vårt uppdrag. Vi är på ”frivarvet” nu. Valen är era, och ni väljer KÄRLEK. HUR VI ÄLSKAR ER FÖR DETTA! HUR VI TACKAR ER FÖR ER DEL I DENNA GUDOMLIGA RÖRELSE!

Hur skall vi låta er få VETA? Genom att visa er att ALLTING som vi någonsin har sagt till er är av VÅR SANNING och att vi har menat allting vi någonsin har sagt. För det är VÅR SANNING! Det finns ingen annan sanning för oss att vara. VI LOVAR er att en dag… en av dessa dagar… skall ni KÄNNA TILL denna VÅR SANNING.
Blossom: Och jag skall troligen mänskligen förbrännas av all den här spänningen!!! Jag älskar och hyllar er i tacksamhet! xxx


Website: Blossom Goodchild

Svensk översättning: Gertie Original and translations of the Galactic Messages available on


HOME - ALL BLOGS

Light Eye - UFOs/Science

David Wilcock translations

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
I SVENSKA

Messages of Love and Light

SaLuSa in action

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle
i svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
I SVENSKA

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD TRANSLATIONS

GREG GILLES

GREG GILLES
I SVENSKA

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
I SVENSKA

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
I SVENSKA

AND YOU AND I

FREE PAGES

HOME - ALL BLOGS

HOME - ALL BLOGS

March of Millions