Followers

PRGInstructions HERE
måndag 10 februari 2014

EN INVOKATIONDen 1:a februari, 2014
EN INVOKATION

INSPIRERAT genom kanaliseringen från LjusFederationen
 den 31 januari.

Gudomlige Ande...  den högsta och renaste Kärleksenergin… Vi kommer med en åkallan till dig från våra hjärtans djupaste plats.

Vi här på Planeten Jorden kämpar med att stråla ut vårt Ljus... på grund av dem som har gått vilse och känner behovet av att kontrollera på ett sätt som innebär stora grymheter mot våra VÄSEN.

Vi Mänskliga Väsen är i behov av ett tecken FRÅN ALLAS HÖGSTA GODA... FÖR ALLAS HÖGSTA GODA, så att våra trötta själar kan KÄNNA uppmuntran och förnyelse, för att genomföra vår mission på den Gudomliga Moder Jord... som också lider mycket genom de bördor som lagts på henne.

Till JAG ÄR NÄRVARON... varav en del vistas i var och en av oss... ber vi om detta tecken... Vi ber, därför att vi är oroliga för att vi inte kan fullfölja vårt uppdrag att åter en gång lyfta Moder Jord och dem som bor i och på henne... till hennes rättmätiga position.

Det finns alltför mycket lidande... alltför mycket smärta i hjärtat... för mycket sorg... för mycket krig... för mycket kontroll... för mycket av allt det som tröttar ut oss. Och även om vår avsikt finns där, att det ska ske i Glädje och Kärlek, visar det sig vara extremt svårt att leva i de vibrationer som inte har att tjäna Ljuset i sin agenda.

Därför... med respekt för varje levande VARELSE på planeten Jorden och på alla planeter... med respekt för alla dem som har levt i fysiskt förkroppsligande och dem som inte har det... med DEN STÖRSTA RESPEKT FÖR ALLT SOM ÄR... ber vi om vägledning... genom dig... Den Högsta Energin av Ren Kärlek... om att ge oss ett tecken... så att det kan lysa upp vår väg hem... på ett sätt som inte kan missförstås eller går att ta miste på.

Vi ber att alla själar från djupet av sina hjärtan accepterar detta tecken, och därför släpper rädsla och ego och låter den Kärlek som sänds med det, att tränga in i vårt väsen, medan vi inser SANNINGEN från vilken den kommer.

Må de som förstår detta tecken... ge ett villkorslöst stöd till dem som inte gör det... och med kunskap som frigörs vid denna tid kan vi med förnyad kraft och beslutsamhet få styrka att fortsätta på vår resa.
Gudomlige Ande... vi ber dig KÄNNA allvaret i denna vädjan. FÖR MÅNGA HÅLLER PÅ ATT FÖRLORA SIN VILJA ATT GÅ VIDARE I TJÄNANDET TILL DET LJUS SOM VI ÄR... och detta påverkar var och en av oss.

För det finns ett påbud, eller hur? Att vi ska förflytta oss och vår planet till en HÖGRE VIBRATION... och det ska vi verkligen... för VI ÄR LJUSETS KRIGARE, med svärd högt hållna, Därför ber vi ALLT som är KÄRLEK... att detta tecken ska hjälpa ALLA... och skynda på DEN HÄNDELSE som man talar om... och skynda på omvandlingen till FRIHETENS NYA GRYNING för var och en.

På knä, med huvudet böjt i vördnad och handen på hjärtat, har vi valt att vara här på Jorden vid den här tiden för att stå till tjänst... Därför ber vi att vår åkallan besvaras... FÖR HELA MÄNSKLIGHETENS, ALLA LEVANDE VARELSERS OCH VÅR GUDOMLIGA MODER JORDS BÄSTA.

I tacksamhet... I Kärlek... I Ljus och Gyllene Strålar,

Blossom Goodchild... på uppdrag av de LJUSKRIGARE som för närvarande håller ställningarna på planeten Jorde


Översättning: Gertie 0 kommentarer:

Skicka en kommentar

HOME - ALL BLOGS

Light Eye - UFOs/Science

David Wilcock translations

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
I SVENSKA

Messages of Love and Light

SaLuSa in action

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle
i svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
I SVENSKA

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD TRANSLATIONS

GREG GILLES

GREG GILLES
I SVENSKA

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
I SVENSKA

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
I SVENSKA

AND YOU AND I

FREE PAGES

HOME - ALL BLOGS

HOME - ALL BLOGS

March of Millions