Followers

PRGInstructions HERE
måndag 22 juni 2015

Swedish translation of ”I DECREE…”2015-06-22
Swedish translation of ”I DECREE…”

JAG PÅBJUDER ...

(I decree…) Jag påbjuder ... avsikten med denna gåva är att öppna upp ett rum från den djupaste platsen inom mig ... att förena alla tankar från den Renaste Högsta Avsikten för att höja Vibrationen hos Planeten Moder Jord ... För att höja frekvenserna hos allt som lever på den här planeten ... och ge utlopp för min Högsta avsikt utifrån Godhet ... Vänlighet ... Förståelse ... Förlåtelse ... Ödmjukhet ... och Medkänsla ... vilka utgör aspekten av den Högsta Energin som är KÄRLEK.

(May I always) Må jag alltid erbjuda dessa gåvor i varje ögonblick under mitt UPPVAKNANDE.

(May I learn) Må jag förstå att genom detta ... blir jag en del av en Stor Gudomlig Plan ... som kommer att styra denna Energi i den exakta riktning som den har satt segel för.

(May I find) Må jag finna Skratt och glädje i allt som jag gör ... I VETSKAPEN om att genom att göra detta ... tillåter jag Skratt och Glädje i ALLT som är Liv.

(May I send) Må jag sända accepterande tankar till dem som kanske inte har tankar som sammanfaller med mina ... och genom denna acceptans ... VETA att de ... precis som jag ... i Gudomlig Timing ... öppnar upp för den STORHET SOM DE ÄR.

(Within these thoughts) Med dessa tankar ... må jag även acceptera att jag kom till den här vackra planeten för att tjäna min själs skönhet... och genom att göra detta ... tjäna skönheten hos ALLT SOM ÅR.

(It is my) Det är min Högsta Avsikt att föra "Henne" till en plats med Fred. Den plats där HON rätteligen hör hemma. En plats där alla rättmätigt hör hemma.

(We have been) Vi har utmanats och blivit förvirrade många gånger ... Men nu när vi blir alltmer medvetna om vår SANNING ... låt det då bli alltmer så ... att vi avsiktligt avlägsnar alla känslor som inte längre tjänar det Högsta Goda.

 (Let it be) Låt det vara så ... att med varje leende som vi ger lyfter vi de nedslagnas hjärtan.

(With every touch) Med varje beröring ... vänder vi det som lider ... till ett GUDOMLIGT HELANDE.

(WE CAME) VI KOM HIT FÖR ATT GÖRA DETTA!

(We came here) Vi kom hit för att SÄKERSTÄLLA att vi inte längre skulle tolerera de tyngre Vibrationer som under så lång tid har placerats i det jordiska nätverket.

(So, we NOW) Så vi påbjuder NU ... att förändra de mönster som blivit de vanliga ... att inse att det vanliga mönstret föder förakt ... och att

NU ...

NU ... när vi VET vad vi kom för att utföra ... gör vi det.

VI VET NU ... ATT VI ÄR LJUS ...

(WE KNOW NOW) VI VET NU att ALLT ÄR LJUS som uttrycker sig i olika frekvenser ... för att VÄCKA våra KÄNSLOR ... vilket i sin tur VÄCKER vår beslutsamhet att transformera det som är till mindre hjälp ... till det som är av DET HÖGSTA.

(May we) Må vi ... med varje GUDOMLIGT ANDETAG vi tar ... VETA att uppdraget här på Jorden är ett uppdrag som består av KÄRLEK.

 (It is only) Det är bara i /såsom / genom KÄRLEK som vi KAN VARA DEN FÖRÄNDRING som vi kom hit för att VARA.

(So… in/as/) Så ... i /som/ från min själs HÖGSTA plats ... sänder jag ut kallelsen till alla Människor ... till alla icke-människor ... TILL ALL MEDVETENHET OM SJÄLVA DET GLÄDJERIKA LIVET ... ATT
VAKNA.

(As I connect) När jag förenas med MIN SANNING ... må JAG KÄNNA att erbjudandet att tjäna är det HÖGSTA ERBJUDANDET jag någonsin har gjort.

(IN THE) I VETSKAPEN... DEN ABSOLUTA VETSKAPEN ...
Att när jag gör detta ...

(AS ONE…) SOM EN... lyfter vi snabbt och med största lätthet ... de vibrationer som vi lever i ...

(So that Each) Så att Var och en och Allt som lever ... MÅ KÄNNA KÄRLEK i dess HÖGSTA RENASTE FORM

(The Trust) Den Tillit jag har i detta VETANDE är hel och fullständig.

(I am uplifted) Jag lyfts omedelbart upp av den Energi som denna välsignelse bär med sig ... och därför ... genom att VARA PÅ DET SÄTTET... accepterar jag att jag lyfter upp planeten och alla som seglar med henne!

OCH SÅ ÄR DET.

(In Love and) I Kärlek och tacksamhet för äran att få vara närvarande på Jorden vid den här tiden för att frambringa den här transformationen ... detta GUDOMLIGA SKIFTE in i NUET ... och genom att göra så ... har vi förmågan att KÄNNA SANNINGEN.

ATT ACCEPTERA SANNINGEN.

 ATT LÄRA KÄNNA SANNINGEN.

KÄRLEKEN ÄR DET ENDA SOM ALLTID FINNS TILLGÄNGLIGT.

(And how I choose) Och hur jag väljer att forma DENNA KÄRLEKS ENERGI avgör resultatet.
HÄR ... NU ... I DETTA ÖGONBLICK ... VÄLJER JAG ATT VARA DEN.

JAG ÄR KÄRLEK.

JAG ÄR LJUS.

JAG ÄR REDO.

I KÄRLEK OCH TACKSAMHET


 övers: Inga and Cagga Levander 0 kommentarer:

Skicka en kommentar

HOME - ALL BLOGS

Light Eye - UFOs/Science

David Wilcock translations

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
I SVENSKA

Messages of Love and Light

SaLuSa in action

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle
i svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
I SVENSKA

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD TRANSLATIONS

GREG GILLES

GREG GILLES
I SVENSKA

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
I SVENSKA

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
I SVENSKA

AND YOU AND I

FREE PAGES

HOME - ALL BLOGS

HOME - ALL BLOGS

March of Millions