Followers

PRGInstructions HERE
lördag 16 april 2011

15 april 2011

Blossom: Ja, mina vänner… kunde inte sova på grund av att energin i mitt huvud är SÅ stark… jag kunde inte komma på om ni ville kommunicera med mig… så istället för att ligga här och undra över vad som pågår… här är jag! Om ni är här så är ni, om inte… god natt.

Federation of Light: Verkligen, älskade vän, vi är här med dig och i tacksamhet att du har hörsammat vår inbjudan.

Blossom: Jag brukade känna det lite lustigt när det gäller det där ”älskade vän”… men nu tycker jag att ”att vara älskad” faktiskt är mycket trevligt. Vad är det som ni måste säga som inte kunde vänta tills i morgon?

FoL: Det är mer så att det har att göra med den anpassning som motsvarar och ger möjlighet till att genomföra en lämplig resonans mellan oss och dig själv vid denna speciella tidpunkt. Skälet till att du känner att energin är så stark beror på att VI kan tala med DIG mycket starkt just nu.

Blossom: Ja, men finns det något skäl till varför nu… om ni förstår vad jag menar?

FoL: Därför att det är så.

Blossom: Då fortsätter vi väl då… jag är redo och väntar på era tjänster.

FoL: Låt det bli känt vid den här tidpunkten att de som tjänar allt som äger rum i denna övergångsperiod håller på att ”uppgraderas” under dessa kommande dagar som ligger framför er. Genom detta… vi menar under er tid NU: Detta är orsaken till att så många bland er känner sig så ”off planet”, som du skulle säga. Vi skulle säga att detta är på grund av att mycket av era själv är ”exakt det”, medan transformationerna sker inom själsnivå i er själva. Ni blir transformerade in till det som är mer kompatibelt och nödvändigt för det ömsesidiga sammanfallandet av både planetarisk och individuell uppstigning.

Mycket som sker inom de djupare delarna av den fysiska varelsen orsakar att själens själv känner sig obekväm och ur gängorna. Därför finns ett avtal med det Högre självet att vissa aspekter som rör denna förvandling är allmänt känt för att vara mer påhittiga, genom att ge tillåtelse till att detta sker med dess eget godkännande och utan att sinnet blandar sig i de nödvändiga arrangemangen. Många av er anpassar er på ett underbart sätt och när ni tillåter det fulla självet att gå tillbaka in i det fysiska… finner man att förståelsen har nått en nivå som kan befria er själva från mycken trivialitet som har undanhållit självet från att uppnå mycket som vore önskvärt. Därför ber vi er att inte avskräckas eller bli störda av känslor av ”LJUS-yrsel”. Ordvalet vi väljer är för vårt eget tycke och smak för det är verkligen så att LJUS-kraft strömmar in i ert huvud och beter sig så för att tillåta en blandning av den nyare, högre energin av denna jordiska aspekt av er själva att ”göra sitt jobb”.

Man kan säkerligen inte förneka, när man fastställer hur man KÄNNER sig i dessa tider, att en förändring sker. Hur är det möjligt för er att VETA OM i ert eget hjärta, denna KÄNSLA som är så stark och mätbar under nästan varje ögonblick genom hela dagen? Kan någon av er säga helt uppriktigt att ni INTE KÄNNER skillnaden i vibrationen hos er själva och det som omger er? När ni genomför era dagliga rutiner, märker ni inte då nivån på självet som ni har nått upp till? Inom era kommunikationsnivåer med varandra, kan ni inte KÄNNA sättet på vilket ni ”tror” har lyfts till en större förståelse av den andra själen och tillåter den själen att vara vad den är, vem den är och var den är i detta ögonblick i SIN existens? Har ni inte märkt hur mycket ni har upphört med fördömande? Har ni inte märkt hur mycket tacksamhet som NUMERA är en del av er existens varje dag?

Vänner på Jorden… ta en titt inombords… inse den takt i vilket alla dessa saker påverkar er. Denna ”rusning” av energi som strömmar in i er varelse och in till er planet är av en underbar resonans. Den är rogivande för det som ger smärta. Den lär er att acceptera att vad som är… ÄR. Denna Nya Energi som strömmar in till er fördel är av den Högsta kvalitén. Men vi önskar att ni tillstår att den inte kunde inta sin rätta plats inom er planet om inte NI var på ett sätt som gör det möjligt att ta emot den. Därför… det är NI som tillåter detta underbara slutresultat att manifesteras. Ni som arbetar med er magi för att få det. NI som ibland känner er ovärdiga och saknar andlig energi… JA NI… VAR OCH EN AV ER SOM LÄSER DESSA ORD… FULLFÖLJER ERT SYFTE… OCH ÄNDÅ INSER INTE ENS DE FLESTA AV ER ATT DETTA HAR UPPNÅTTS!

Öppna upp era hjärtan, käraste själar… öppna upp er varelse för vetskapen om att ni gör ALLT som krävs. Ni begrundar och frågar om så många saker. Ni KÄNNER att er värld faller i bitar och ruiner. Men med all KÄRLEK och RESPEKT, vi ber er att se på hur långt ni har kommit. Koncentrera er på det förhärligande som väntar er. För ni har kommit hit för att fullfölja en profetia som en gång har uttalats och ni försäkrar att ingenting skall hindra denna profetia från att inta sin rättmätiga plats inom de Universella planerna.

Ni talar om fri vilja och undrar om det fortfarande är så. Vi ber er att göra detta lilla experiment i detta ögonblick. Fråga ert hjärta nu… om det kan, eller inte, bli duperat av det som inte är SANNING I NÅGON FORM. Vad svarade det? Vi känner till lösningen. Ändå återvänder så många till rädslan de har skapat för sig själva genom alternativa metoder av vad som anses vara ett stöd för Självet eller Jaget.

Ja, vi skulle säga att mycken hjärntvätt har ägt rum och har satt sig djupt inom sinnet. Ändå kan tänkesätt bli lämpligt transformerat och frisläppt när man tillåter hjärtat att göra vissa antydningar. För hjärtat kan inte bli ”lurat”. Det kanske omedelbart blir ett obehag för någon över det påståendet… men vi bekräftar att detta är en Sanning. Ert hjärta är er övervakare. Man kan alltid lita på sitt hjärta när det talar till er och erbjuder vägledning. Men ni har blivit styrda till att lyssna till rädslorna i ert sinne. Rädslor som tar över och tar kontroll över ert handlande. Släpp rädsla för allting.

Vi har sagt till er många gånger… DET FINNS INGENTING ATT FRUKTA. Om ni lyssnar till vad ert hjärta säger till er i SANNING… skulle ni acceptera att det finns INGENTING som kan få fäste och störa er när ni är i FULL VETSKAP OM VEM NI ÄR.

VEM ÄR DU?

DU ÄR KÄRLEK

KAN KÄRLEK VARA RÄDSLA?

NEJ! KÄRLEK KAN BARA VARA KÄRLEK… OCH DU ÄR KÄRLEK

FÖRSTÅ DENNA SANNING… DU ÄR KÄRLEK

ERKÄNN DENNA SANNING… DU ÄR KÄRLEK

KÄNN DENNA SANNING… DU ÄR KÄRLEK

VAR DENNA SANNING… KÄRLEK

För vi säger till er… att ju mer ni tonar in er till er själva och till att detta är ett faktum… ju mer kommer ni att uppskatta vem ni är. Ju mer ni uppskattar vem ni är… ju snabbare kommer ni och alla andra runt om er att göra UPPSTIGNINGEN. Ni kan inte och kommer inte att misslyckas med att föra denna Nya Värld in i existens. Ni är redan inne i den. Ni måste bara VETA detta som SANNING så att nivån på KÄRLEK som ni går in i med varje steg som ni tar… låter detta komma till stånd.

Blossom: Tack så mycket… japp… timmen har kommit… måste säga dock att LJUS-yrseln är kvar. Jag trodde att efter ett samtal med er det kanske skulle lätta lite grann.

FoL: Det kommer att ta sin tid för var och en av er… för det är av en ny styrka. Tänk på den KÄNSLAN i huvudet som ett LJUS och visualisera det som något som rör sig genom hela er VARELSE. NÅGOT SOM LYSER UPP! När ni gör så,,, så skiner LJUS på er planet också. Detta blandas med LJUSET som Moder Jord emanerar i hennes Nya styrka och när energin sammansmälter i samma Ljus tas Uppstigningsprocessen upp till en ny nivå.
 
Blossom: Och jag vill säga det för er… HÅLL I HATTARNA!
 
FoL: Verkligen! Vi tackar dig för att du tog dig den här stunden och vi bjuder dig de sötaste av drömmar.

Blossom: Jolly dee. Jag ser fram emot dem. God natt… även om det nu är morgon. I kärlek och tacksamhet mina vänner… från oss alla.

Website:
 Blossom Goodchild


Svensk översättning: Gertie

Federation of Light by Blossom Goodchild


Original and translations of the Galactic Messages available on

fredag 1 april 2011

31 March 2011

March 31, 2011

Blossom: Det är jag igen! Jag vet att vi pratades vid för bara några dagar sedan, men ni ”vet” antagligen att jag reser bort några veckor, så jag skulle ÄLSKA om vi kunde ha en liten pratstund innan jag reser?

Federation of Light: Detta är mycket lämpligt för oss, precis som det är för dig och verkligen många andra. Vi har tänkt på vilket som skulle vara fördelaktigt och vilket som skulle möjliggöra tillväxt för själen och att snabba på lite genom att ge av vår kunskap.

 Blossom: Ja, verkligen, ni har gett oss så mycket att ”tugga på”. Jag vet att många av oss verkligen börjar förstå betydelsen av allt ni har sagt och ännu viktigare varför ni har sagt det. När det gäller ämnet Kärlek kan jag inte tänka mig att det finns mer att säga. Endast en upprepning, faktiskt.

FoL: Och vi skulle motsäga detta påstående. För även om vi har gett er mycket mat för tankar och därför mat för själen allteftersom ni går framåt, växer, utvecklas och förstår mer av ren KÄRLEK… då är det inte bara naturligt att där är mer som kan erbjudas till er om detta. Till exempel… är det inte så ofta när ni ”fattar det”… förstår KÄNSLAN av denna högre KÄRLEK, som ni helt enkelt tycker att ord är irrelevanta? Är det inte så att ni kan ta in denna KÄNSLA även om det KÄNNS som om ni ibland ”spricker i sömmarna” med den?

Blossom: Ja, men jag försöker då föreställa mig att den går ut i världen.

FoL: Vi accepterar detta och ändå skulle vi kanske vilja föreslå ett annat sätt för dig.

Blossom: För all del.

FoL: När ditt hjärta är inne i det VETANDET… när ditt sinne har hakat på den KÄNSLAN och känner igen den på en mer frekvent bas som det gör… vi ber dig att ”buteljera den”.

Genom att buteljera den menar vi någonting annat än din ursprungliga förståelse av detta. Det är en fråga om att hålla det under en viss tid inom dig. Att ”hålla fast vid det” för en stund och ändå vara fullt medveten om att du gör så. Detta skall i första hand praktiseras inom ett meditativt tillstånd i sinnet. Att föreställa dig denna Högre KÄRLEK inom dig och att iaktta att den bokstavligen talat tar över dig. Så att du finner dig själv i den ultimata KÄNSLAN av den. Ditt sinne kan inte avvika från den eftersom du är upptagen ”i den”. Du har blivit den och den har blivit du. Det är upp till dig att förvissa dig om en viss nivå som kan nås från ”sinnets” synpunkt och när en gång själen erkänner den här positionen… att föreställa sig att kanske en knapp trycks ned som ”sänder iväg dig”. Ändå är du någonstans i ”ingenstans”... och ändå perfekt medveten om KÄRLEKEN SOM DU ÄR. Det är viktigt i detta skede att vara ”icke i sinnet” på en nivå och ändå ”fullt i sinnet” på en annan nivå. De två nivåerna är verkligen separerade… det måste de vara… ändå smälter de perfekt in i sin avskiljbarhet. När detta sker för dig… då vet du exakt vad det är vi pratar om och erkänner det som ”en punkt”. Sedan ber vi dig att ”buteljera det”. Föreställ dig att du häller det in i ett kärl och lagrar det på den ”heliga platsen”.

Blossom: Och jag känner att ni vill att vi repeterar den här övningen så ofta vi kan?

FoL: Så är det. Om det appliceras… för koncentration… kan man numrera dessa flaskor som är lagrade. Detta är inte vad du skulle kalla en övning. Det är mycket mer komplext än så. Det tjänar ett mycket större syfte. Vi ber dig att fortsätta att göra detta när det är möjligt.
Blossom: Jag kan också KÄNNA vad det är ni vill att vi gör längre framåt i tiden. Vill ni tala om det nu?
FoL: Det är viktigare att man koncentrerar sig på ”det här skedet”. Ändå har vi nästa skede i åtanke, vilket vi absolut vill tala om när tiden är inne… för det skall bli av stor vikt för er planet.

Blossom: En sak jag bekymrar mig för är… om vi ”buteljerar det” istället för att sända ut det, kommer inte vår planet att lida ännu mer då? Den är i sådant behov av vår Kärlek och Ljus just nu.

FoL: Till vilket vi ber er att sända ut av er kärlek på kontinuerlig bas. Som ett konstant flöde av KÄRLEK som kommer ner från ovan, genom er och ut till världen. Som om denna rörelse blir lika naturlig som andning. Denna ”buteljerade KÄRLEK” är, skall vi säga, mogen att plocka… växer till sig… väntar på rätt ögonblick. Det skall vara av en viss kaliber vid den tidpunkten när vi ber er att tillämpa den på ett visst sätt. Men när detta kan bli ber vi er att inte bekymra er om. Vid denna tid är det för er… om ni så önskar… att helt enkelt ta tiden att lagra den inom er egen heliga plats. Den heliga platsen kan vara ”någonstans” ni själva väljer. Allt ni behöver göra är att gå dit när det är nödvändigt. Vi ber att ni inte blir bekymrade för om ni har eller inte har ”samma erfarenhet” som någon annan. För var och en skall finna sin egen position med detta erbjudande… och genom att låta det utvecklas på ett individuellt sätt blir det till stor nytta.

Blossom: Tack för det. Jag är säker på att många av oss kommer att ta till sig detta direkt. Jag har en känsla av att det blir ett bra tag innan fler instruktioner ges om detta.

FoL: Inte nödvändigtvis. Vi kanske gör ”tillägg” då och då innan finalen.

Blossom: Något annat ni önskar tala om?

FoL: Medan vi kan… verkligen. Det kommer att vara till stor nytta också för den som lägger sin tid på nöjen. Att hitta källor för aktivitet som ger själen stor upplyftelse. På det här sättet laddar ni atmosfären med goda vibrationer. Och det är lätt att förstå att er planet är i stort behov av sådana saker. Fyll er atmosfär med skratt. Var av Ljus. Om ni tycker att ni själva inte kan vidta några åtgärder då och då… gå då till platser inom er och ta dessa platser på en resa till ert hjärta där de kan KÄNNAS. Minns era tidigare erfarenheter som innebar glädje för själen. Återuppväck tiderna som gav glädje och fyll er varelse med den KÄNSLAN.

Vi har talat mycket om att röra sig in till ett Känslospråk och hur det skall ersätta ord. Man behöver bara titta in i någon annans ögon som är sanningsenliga och så mycket sägs utan att ett enda ord sägs. Hjärtat kan tala tusen ord i tystnaden i en blick. Lär känna ert hjärta på ett nytt sätt. Bli bästa vän med ert hjärta. För många har låst det av rädsla för ytterligare skada… för skydd… för orsaker som de anser värda att göra det för. Ingenting, käraste vänner, är mer skadligt för hjärtat än att stänga av det. Ert hjärta är er Sannings väktare. Så många har gömt sig bakom väggar för att stålsätta sig själva från känslornas flöde. Tror man inte att hjärtat är kapabelt att försvara sig själv?

Era hjärtan… oh, våra käraste vänner… är er sten. Det har varit underskattat miljoner gånger. Ert hjärta är NI. Det är er essens. Det är ert hjärta som talar om ALLTING som är Sanning. Det övervakar era situationer och omständigheter. Det sviker er ALDRIG!

En del kanske upplever vad ni kallar ”ett brustet hjärta” och ändå, det kan inte brista. Det kan KÄNNA den djupaste smärta och den djupaste glädje. Det kan tala om vem som är trovärdig och vem man skall undvika. Det är där för att guida er på er resa. Vi ber er i dessa dagar av sådana motsättningar att känna ert hjärta på ett djupare sätt. Att förstå ert hjärta på ett sätt som ni inte gjort hittills… för genom att göra så, så lär ni känna er själva. Kommunicera med det som ni skulle göra med en vän, vårda det som ni skulle göra med ett barn. När era hjärtan växer i kärlek så måste allt annat göra det också. När de når ut och får kontakt med varandra… då är igenkännandet av Enheten gjord.

De kommande dagarna blir annorlunda än de som man känt hittills. Sättet som man beter sig själv på är sättet i vilket förändringar sker och man kommer att finna att andra också agerar på ett nytt sätt. Ett sätt som de inte tidigare hade tänkt på och ändå blir detta något som ökar.

Blossom: Jag KÄNNER att vi har kommit fram till en avslutning?

FoL: Men vi skulle vilja lägga till en sak att be dig om. Att se till att du ger dig själv en klapp på ryggen. Att försäkra dig om att du verkligen inser… med era dyrbara hjärtan… den enorma upplyftningen som ni ger planeten. Ni upplever verkligen en del bekymmersamma tider på den, i många aspekter, ändå är ni mer än kapabla att se igenom vad ni kom hit för att göra. Att lyfta planeten till dess högre vibration… och detta gör ni med stor självsäkerhet.

Blossom: Och vi skall fortsätta att göra så. Tack för den här konversationen. Jag skall nu gå och fylla min första flaska! I Kärlek och Ljus som alltid, mina vänner.

Website:
 Blossom Goodchild HOME - ALL BLOGS

Light Eye - UFOs/Science

David Wilcock translations

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
I SVENSKA

Messages of Love and Light

SaLuSa in action

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle
i svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
I SVENSKA

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD TRANSLATIONS

GREG GILLES

GREG GILLES
I SVENSKA

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
I SVENSKA

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
I SVENSKA

AND YOU AND I

FREE PAGES

HOME - ALL BLOGS

HOME - ALL BLOGS

March of Millions