Followers

PRGInstructions HERE
Google+ Followers

torsdag 24 november 2011

24 november 2011


24 november 2011Blossom: Återigen hälsar jag er en God morgon. Mina vänner där ute… där uppe… någonstans… jag har känt mig lite förvirrad under de senaste veckorna. Jag kan bara vara ärlig och säga att jag är bekymrad över våra pågående kommunikationer. Jag anser inte att jag är barnslig eller respektlös angående det som jag kommer att tala om, men vi måste få en del uppklarat. Vi har nu bara fem veckor kvar till årets slut, kalla mig gammalmodig, men här nere på Jorden, när någon lovar något till någon, anses det vara artigt att uppfylla det löftet. Om man inte gör det så tappar man tron på det som har utlovats och ens tillit till ”löftesgivaren” tenderar till att avta lite grann.

I MIN SANNING KÄNNER JAG att jag har gjort mitt allra bästa för att upprätthålla min ställning som budbärare för er. Jag har känt mig både hedrad och privilegierad att få vara det och utan tvivel har jag funnit er undervisning vara en god hjälp längs min väg. Jag varken ser eller hör er, vi kommunicerar telepatiskt, och vår vänskap och TILLIT har vuxit sig starkare under de senaste sex åren sedan vi började småprata.

JAG VET ATT NI VET vad det är jag talar om. Många skulle säga ”låt det vara”, men jag känner att det är min ”plikt” att följa detta till slutet. Ni har talat några gånger om Pelare av Ljus som skulle uppträda i skyn. Dessa pelare kommer att innehålla mycket information och energi och man skall inte kunna tvivla på deras uppträdande, sa ni. Ni sa också att detta skall inträffa innan detta år är slut. Ja… vi har fortfarande fem veckor kvar och de kan uppträda… Hur bra skulle det vara?

Saken är den… genom mina ögon… det MÅSTE SKE… annars kommer jag att finna det mycket svårt att fortsätta med våra samtal. Jag vill definitivt inte sluta med dem… varför skulle jag vilja det? Jag tycker så mycket om att vara i kontakt med er och jag VET att ni har nått så många hjärtan med er Kärlek. Men en linje måste dras från där jag står. Jag undrar om ni förstår vart jag vill komma? Eller från där ni är, ser ni detta på ett mycket annorlunda sätt? Från mitt perspektiv är det viktigt för mig, er och alla de som läser era ord, att vad ni säger det skall ni leverera… I annat fall, vad skulle det tjäna till att säga det alls?

Så mycket som ni har sagt har lämnat oss högtflygande. Vi har dragit stor fördel av det. Men angående sådana saker som pelare av ljus, i grunden… jag frågar er nu, kommer de att uppträda för oss innan slutet av året 2011, på det sätt som ni sa, eller kommer de inte att göra det? Ni vet hur mycket kärlek jag har för er, men om det var överenskommet att jag skulle vara er budbärare här nere, då måste vi få det här problemet löst. Över till er.

Federation of Light (FoL): Under många år nu har vi bett dig om mycket, i betraktarens ögon. Du har flitigt genomfört möten med oss, även när ditt hjärta var lågt, för att vi skulle kunna VARA med dig – vi har också tvingats göra uppoffringar.

Blossom: På vilket sätt?

(FoL): Vi har tvingats se dig lida på ett sätt som vi inte hade bestämt. Vi har längtat efter att vår SANNING skulle kunna ges till dig som den är… I SANNING… och detta är vårt ”enda sätt” som vi önskar bli kända som – SANNINGSGIVARE! Och ändå, även då vi kommer från platsen ingenstans, med mycket på våra fingertoppar som du skulle säga… vi har tvingats garantera säkerheten för dem av er som bor på planeten Jorden och detta är vår absoluta prioritet, oavsett vad vi kanske har påstått, oavsett hur detta kanske förändrar hur vi ”förefaller” att vara.

Vad vi har erbjudit er är vad vi känner till i kärlek och i SANNING. Vi har ingen dold agenda, vi mer önskar med den mest djupgående gest av kärlek att hjälpa er med att förändra er värld. Med att lyfta er planet till en plats som är annorlunda jämfört med den ni har bott på under många, många år.

Blossom: Och detta har jag/vi känt. Detta faktum förnekar jag inte. Detta är mitt dilemma. Förstår ni inte? ALLT som ni delat med er av, allt som ni har erbjudit har lärt oss så mycket om oss själva. VI har kunnat ge oss själva hopp på grund av er hjälp med att hjälpa oss förstå vem vi är. Denna sida av myntet är för mig odiskutabelt. Jag skulle säga att jag har ovillkorlig kärlek för er. Vad jag nu frågar er handlar om dessa pelare. OM DE KOMMER ATT UPPTRÄDA, då har vi inga problem med att fortsätta med våra kommunikationer nästa år. Om de inte uppträder, då skulle jag behöva ett mycket bra skäl till det. Jag underminerar er inte, jag spelar inget spel, det är bara det att för mig – detta är MYCKET VIKTIGT! Låt mig fråga er: förstår ni varför jag säger det jag säger?

(FoL): Till en viss grad. Men vi skulle nog anse att våra varelser har intresse bara för ditt välbefinnande. Tidsfaktorn är inte någonting som har särskilt stor status i vår värld av ”icke-tid”.

Blossom: Faktum är ju att i vår värld har tidsfaktorn MYCKET stor status, särskilt när det gäller saker som har utlovats skall hända inom en viss ”tidszon”. De är kanske där som våra ledningar korsas. Vad jag inte fattar är… om ni hade sagt att pelarna skulle visa sig ”någon gång”, då skulle det vara okej, men faktum är ju att ni sa ”innan årets slut”! Ser ni den STORA skillnaden här och vad det betyder för OSS? JA JAG VET ATT VI FRIVILLIGT GICK MED PÅ ATTVARA HÄR… men det betyder inte att vi VET vad som händer och sker. Så, igen frågar jag er, finns det planer på att ha denna Ljusshow innan året är slut?

(FoL): Nej.

Blossom: Tack, ett entydigt svar på en enkel fråga. Så vad har hänt? Vad är det som har förändrats?

(FoL): Formatet på tidslinjerna. När det gäller detta… hur förklarar vi det?

Blossom: Jag hjälper er allt jag kan. Det hjälper inte att jag inte förstår mycket av dessa saker, för jag är ju i den här mänskliga formen.

(FoL): Utanför den mänskliga formen ges en tanke och allt är förstått och ändå är detta inte vad det handlar om vid den här tidpunkten. Låt oss ge er vad vi kan.

I er värld skapade ni tid. Ni lever efter den. Vad klockan säger är hur ni reagerar. Om det är läggdags så går ni till sängs. Om det är lunchtid så äter ni etc etc. Men runt dessa ”tider” kan ni vara flexibla. Ni kan inte alltid gå till sängs klockan 21.00 prick. Ni äter inte alltid vid middagstid. Ni kanske har en önskan att göra det, men ändå gör ”omständigheterna” detta omöjligt. Vi ber dig nu att överväga en ”tidsram” i en mycket större skala. Vi arbetar inte i en 24-timmarsdag, vi arbetar inom 24 000 år eller mer. Därför sammanfaller inte allting som vi planerar till en viss tidpunkt med de många tusentals andra aspekterna som är involverade.

När vi tog upp detta med Ljuspelarna med dig så var det med varenda planetär avsikt att vad vi beskrev SKULLE inträffa inom tidsramen för era jordiska veckor och månader som vi hade tagit fram.

Blossom: Så vad var det som kom i vägen? Oh, nej, jag känner att svaret är ”Ni gjorde”.

(FoL): Och ändå inte på det sättet som du har tagit ombord svaret på. Tog du inte detta personligen omedelbart, Blossom?

Blossom: Jo, det gjorde jag. Hur tokigt är det? Men sedan gick jag raka vägen till det faktum att jag inte vill att någon av oss skall vara orsaken till att de inte anlände eller att vi kom i vägen på något sätt.

(FoL): Så olika vi ”ser på saker” mot dig. Du gick in i ”skuldläge”. Vi känner inte till skuld. Det existerar inte i vår ”läroplan” för händelser! Ingen bär ”skulden”. När vi säger att “ni kom i vägen”… skall vi kanske överväga en annan synpunkt?

Vi VET att en dag, i ER TID… kommer ni att säga till oss ”Ah, nu fattar vi det”. Tills den dagen skall vi fortsätta att vara här för er. Att hjälpa er på alla sätt vi kan. Men vi måste säga; VI ÄR INTE GUD - NI ÄR! Vi är budbärarna av Gudomligt Ljus. VI har inte kontrollen över den GUDOMLIGA PLANEN – NI HAR DET! NI har blivit anförtrodda denna del av den. Denna del som är förändringen av planetära system på ett sätt som skall förändra systemet. NI, var och en av ER, VET era instruktioner djupt inom er. Ni VET vad ni kom hit för att göra. Ni behöver inte oss för att tala om det för er. Men det var överenskommet att vi kan hjälpa till med att påminna er om dessa instruktioner.

Hur var och en av er, individuellt, känner igen denna SANNING är det som gör förändringen som ni gick med på att komma hit och förändra! Vid vilken tidpunkt ni väljer att göra denna förändring, som individer, fungerande som ETT, gör att en sammansatt verklighet flyttas från tanke till existens. Dessa Ljuspelare som vi talade om ansågs vara en tanke… stark nog att bli en realitet inom ”er tidsram av detta år 2011”. Vi skulle vilja säga att NI är på tröskeln till att skapa denna realitet.

Valfrihet är en lag. De som mixtrar med den byter mot lagen som inte får brytas.

När ni sitter och tittar på en film så ”tar ni in” historien som presenteras för er på skärmen. Ni ”tas in” i den – blir intagen av den. Ni flyttar in i den historien, oavsett om det är fakta eller fiction, för ”tiden” som ni är uppslukade i dess konversation och ni blir en del av den. Alla andra runt om er bleknar bort i periferin, som inte är av intresse för er ”under den tiden”.

Emellertid tar du det för givet som presenteras. Hur ofta tycker du att, det som pågick bakom scenen för att göra den filmen, ”verkar” vara den verklighet den är?

Vad du anser vara ”verkligt” i vissa scener är bara ”dockteater”. Vad man enligt manus skall säga ”med känsla” är helt enkelt ord som givits för att sägas och ageras ut. Ändå kommer man ut från den bion ”rörd” av allt som pågick i den. NU är det dags att VERKLIGEN KÄNNA vad som är verkligt och vad som inte är det. Ju mer du inser och vaknar upp till det faktum att vad ni tror är verkligt är overkligt, och det mesta av vad ni tänker på som overkligt är verkligt, ju mer kan NI skapa ”bakgrunden” för sådana ”SANNINGAR” som dessa om att Ljuspelare skall visas. Inte genom att VI ”trycker på knappen” utan att NI gör det. Fler och fler av er inser att ni redan har skapat dessa Ljuspelare – för länge, länge sedan – och satt in dem i en ”tidslinje” för att presentera dem för er i det ”nuvarande ögonblicket”. Men tills tillräckligt många av er förstår detta så skapar ni inte den energin för att kunna manifestera dessa pelare, som håller den information SOM NI PLACERADE DÄR! – NI placerade informationen, som ni skulle behöva NU, in i er föreställning av skapelse långt tillbaka längs spåret.

Har ni förstått det här konceptet, käraste vänner? Ni satte detta på plats innan ni ens ”var av Jorden”, så att säga. Och medan ni var av den i dess begynnande spår… det som ni håller på att ta in från ”dessa tider” NU! Ni sände ut dessa Ljuspelare, klara att tas emot/hämtas upp av er ”ungefär NU”.

Det är endast när tillräckligt många av er ”minns” att NI är de som måste ”hämta dessa pelare till er verklighet varifrån ni sände dem” som de kan uppenbaras för er som en realitet.

Blossom: Phuu! Någonstans bland allt det, när jag läser igenom det, så vet jag att jag kommer att få mitt svar. Och på något sätt, bland allt detta, KÄNNER jag mig bättre inför alltsammans. Ändå, jag behöver läsa igenom det för att fatta det i sin helhet. Tack mina vänner för förklaringen till det här problemet. Det har funnits i mina tankar därför att det här året är snabbt på väg att ta slut och jag ville inte starta det nya med ett ”Adjö”.

JAG ÄLSKAR ER. De av oss som KÄNNER er som vår Sanning står i så stor tacksamhet till er för att ni är våra själskompisar. I kärlek och tacksamhet.

Översättning Gertie Dahlberg

Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

tisdag 15 november 2011

14 november 2011


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 


14 november 2011


Blossom: God kväll på er… ni som inte är från Jorden… berätta för oss om tankar ni skulle vilja dela med oss.

Federation of Light (FoL): Vi sänder stor tacksamhet till de av er som ÄR av Jorden i denna tid, för det konstaterades omedelbart ett LJUS-skifte som inträffade på ert datum 11.11.11.  Många av er hade verkligen i åtanke det som skedde eller inte skedde… vilket tog fram ett automatiskt ”stelnande” vid den Högre Vibrationen som gick IN.  Detta tillät därför blandningen att smälta smidigt samman och en Högre ”skapelse” av energi framkom omedelbart.  Vilket naturligtvis var helt enligt planen.  Det kunde inte genomförts smidigare.

Det visar hur de kollektiva energierna kan göra en sådan transformation – och nu ber vi att ni anser varje dag vara lika stödjande som datumet 11.11.11 NU, dessa Högre frekvenser är på väg in i er atmosfär och det skulle vara mycket tillmötesgående av er om ni kunde bekräfta dem varje ögonblick, så att det inte längre är en tänkt ”tanke” utan helt enkelt en del av er makeup.

Vi omfamnar denna ”förändring” av situationen, för den är till för att få till stånd en ännu större övergång/skifte som kommer att bestå av integrationen mellan världar och arter.

Blossom: Skulle ni vilja utveckla detta lite?

FoL: Det skulle vara lämpligt för oss att säga: NU när öppnandet av, spridningen av, konsistensen av denna NYA energi kommer att fortsätta att förändra inte bara vad som händer i och runt er, utan den kommer också att förändras i sig själv.  Ju HÖGRE sinnad Jordens själ blir ju mer kommer energin som filtreras igenom att förändras till en nyare ”blandning”.  En ”blandning” som inte har existerat på ert Jordeplan förut.  Något som håller på att bli totalt NYTT.  EN NY FORM av energi som har skapats av var och en av er allteftersom ni ”förstått det hela”.

Vi önskar framhäva manifestationens världar som är en stor del av detta NYA SÄTT.  Många av er kanske har märkt den nästan omedelbara verkligheten av det som ni har tänkt på eller diskuterat inom världen för era möjligheter. Detta skulle vi anse vara som en förskola för er. NU ber vi er att tänka er vara så mycket mer avancerade än denna ”mindre” grad av Jaget. På grund av förtunningen av slöjan kan ni ”förstå” mer av ert Högre Väsen”.  Ni är förvisso NU mer kapabla i att presentera er själva och världen i en mer förfinad version av människan.

Får vi föreslå för er att ni tar ombord möjligheten att skapa de omöjligheter som ni en gång tänkte på, och titta på dem när de blir möjliga mitt framför era egna ögon!

Tillåt jagets FRIHET att återkomma och tillåt också jagets uttryck för SANNINGEN att träda in i din Varelse ännu en gång.  Du har KÄNT dig själv i denna ”verklighet” av SANNING på en plats som inte är på/från Jorden.  NU säger vi till dig helt frankt, att du kan VARA denna VERKLIGHET AV SANNING på Jorden i din jordiska form!

Blossom: När ni säger ”verklighet av sanning”… vad exakt talar ni om?

FoL: Käraste själar… vänner… familj… älskade… VI TALAR OM SANNINGEN OM VEM DU ÄR!  OCH SANNINGEN AV VEM DU ÄR SOM DU VET ÄR KÄRLEK.

Ju mer du kan uttrycka KÄRLEK från uppfattningen om vem DU anser dig själv vara, ju mer kan du förändra uppfattningen av vad du anser vara möjligt.  Ju mer ni ”upptäcker” SANNINGEN om er själva, ju mer överstiger ni det som är uppnåeligt.

Ta under övervägande vad du har ansett om dig själv hittills.  Ta en resa tillbaka till vem du en gång tyckte att du var, till det DU som du känner dig själv VARA NU.  En ganska stor skillnad, eller hur?  En skillnad i förståelsen av dig själv som en KÄRLEKSFULL VARELSE.  En kunskap om vad du en gång ansåg vara omöjligt… blir möjligt… därför att du har accepterat en DJUPARE SANNING om KÄRLEK och om vem du är.  Du har lärt dig förstå KÄRLEK på en nivå som är av en annan grad än du en gång gjorde när du började själarnas resa framåt. 

Därför, att acceptera hjälpen av de arrangerade Högre energierna… och vidkännandet av denna växelverkan mellan kärlekens energi som strömmar igenom och kärleksenergierna som kommer inifrån själens VETSKAP… föreställ dig vad som komma skall, inifrån dig själv, på grund av vad som NU kommer utifrån också.

Blossom: Min varelse vet vad ni säger, men antingen det låter vettigt eller inte i de ord ni just sa, så har jag ingen aning.  I princip säger ni ”Håll i hattarna” för ni har inte sett någonting ännu.

FoL: I ett nötskal… JA!

Blossom: Touché!  Jag måste säga att jag KÄNNER mig mycket upphetsad.  Jag kan acceptera å ena sidan att det är möjligt att jag KÄNNER det så bra från ”hype” om 11.11.11 och ens fantasi kan ”förmoda” att en förändring har skett.  Och å andra sidan, i all MIN SANNING, med all respekt, vem bryr sig?  Många människor känner inte till om portalen, men om de har haft en bra dag, och mår bra, i mina böcker så är det vad som räknas, eller hur? Jag menar, det handlar om att KÄNNA mer, ÄLSKA och BLI MER KÄRLEKSFULL… det är inte SÅ viktigt att vi VET varför… eller hur?

FoL: Du har rätt i din förmodan och verkligen i din förståelse.  Vi har ingen oro angående någons kunskap om varför man kanske känner sig uppsluppen. Men vi har stort bekymmer över att de GÖR det.

Det handlar om att ”FATTA DET”, för ju mer man fattar det… för jaget/från jaget… ju mer VET/LÄR man sig hur man skall använda det.  Och vi önskar att ni lär er hur man skall använda det.

Blossom: Bara för att förtydliga… att använda energin av KÄRLEK som kommer igenom, menar ni det?

FoL: Exakt så!  Det är inte viktigt att du VET vad det är, dock är en förståelse, om inte redan närvarande så kommer den till slut, så snart du upptäcker för dig själv vad det är du är kapabel till, då, ju mer kan du manifestera vad som krävs för den här NYA VÄRLDEN som väntar på er.

Vi behöver inte längre mata dig med sked, med respekt till varenda själ som läser dessa ord som vi ”representerar”.

Blossom: Roligt… jag trodde ni skulle säga ”presentera” och så ändrade ni det till ”representera” i sista sekunden.

FoL: Faktum är att ditt hemarbete är gjort.  Proven är klara och du har flyttat upp till nästa klass.

Blossom: Vilket innebär?

FoL: Ett helt nytt bollspel!  Du har väntat att vi skulle säga ”insatsen upp”, som du skulle säga, under många år nu… skulle du inte säga det?

Blossom: Japp… vi har väntat på många saker som ni skulle göra!

FoL: Och vi har alltid uttryckt KUNSKAPEN vi VET från vår vinkel till dig, från vårt perspektiv som vi väljer att hålla fast vid och vad vi väljer att avslöja vid varje given tidpunkt för en speciell funktion.  NU kan vi flytta och uppgradera DIN vördnad (?)…

Blossom: Ledsen men jag måste avbryta… ”vördnad”?  Det låter inte vettigt, eller hur? Och ändå, när jag ifrågasätter det… ni skulle inte förändra det… vördnad?

FoL: Ja, vi är korrekta i vår förståelse av det här ordet.  NU kan vi flytta och uppgradera DIN vördnad i termer av underskattning av det som du är kapabel till att förstå.

Blossom: Jag skall inte gå tillbaka och läsa det igen, ifall min förvirring bryter länken. Fortsätt…

FoL: Ni går in i snabbfilen NU… ni växelverkar med den delen av er själva som har väntat på er respons att ansluta till dess VETANDE.  Ni är redo nu att byta spår från det långsamma till det snabba.  Detta ”byte” har skiftat plats över de senaste få veckorna i er tid.

Detta skifte skall fortsätta med att formeras.  När det ”sätter sig” skall ni märka skillnaden inom er själva, era tankar, era önskningar, även hela er andning.  Luften ni andas in kommer att bli märkbart LÄTTARE.  Färgen som ni ”väljer” att se skall bli mer vibrerande än den som ni ”valde” att se förut. Det som finns runt omkring dig skall gradvis bli en representation av det som du har blivit.  Det Högre du… DET NYA DU!

Håll utkik efter dessa skillnader, dessa förändringar, för de skall värma ditt hjärtas utrymme.  De skall vara igenkännandet av sanningen för dig och vetandet att JA – det har hänt.  Förändringen har skett!

Mest av allt kommer du att VETA om denna förändring, inte bara på grund av vad du ser utanför dig själv utan för var du KÄNNER inombords.  Häri ligger den största förändringen av allt.  Det är ett faktum att ditt faktiska hjärtorgan har blivit, och kommer att fortsätta att anpassa sig till, det NYA DU! Som om det faktiskt förändras till en annorlunda form jämfört med vad det en gång var.  Detta kanske blir svårt att acceptera. Detta påstår vi för dig… är endast ett av många, många nya fenomen som vi skall uttrycka för dig i VÅR SANNING.  Du kommer att VETA detta, för du skall KÄNNA det.

Den infusion av LJUS KÄRLEK som NU kommer igenom sammankopplar er alla på ett sätt som du skall ”fatta” och förstå.  Det kan inte bli något missförstånd.  Njut av den.  Det är dess syfte.  Var av GLÄDJE inom den, precis som den är av GLÄDJE inom DIG.

För NU är det lämpligt för oss att dra oss tillbaka från er energi och ändå, vi KÄNNER upprymdhet genom att VETA att hjälp finns till hands till alla dem som söker den.

Blossom: Ni känner er upprymda också av att veta?  Eller menade ni att ni KÄNNER er upprymda för oss att veta?

FoL: Vi menar alltid vad vi säger!

 Blossom: Jag vet att ni gör det. Jag ville bara kolla att min koncentration var intakt.

FoL: Om det inte var vi så skulle vi försäkra oss om att ändringar gjordes och ändå, vi har inte haft detta dilemma än så länge och inte heller tror vi att vi kommer att få det.

Blossom: Okej då, jag kommer att släppa det… ni måste ha bättre saker att göra än att diskutera min koncentration.

FoL: Vi bjuder dig farväl för denna gång, denna kväll och vi sänder till var och en vår DJUPASTE KÄRLEK och glädje för allt som varit och som kommer att ske.

Blossom: Hurra för nu, grabbar.  I respekt… KÄRLEK och TACKSAMHET.

måndag 7 november 2011

November 4, 2011

November 4, 2011

Blossom: Hallå där!  Jag är i ett utmärkt humör den här morgonen och ser fram emot den här pratstunden med er.  Men jag lämnar valet för vilka ämnen vi skall ta upp till er, naturligtvis.  Sätt igång…

Federation of Light (FoL): Du väntar på att de första orden skall komma för du kan KÄNNA att vi är med dig.  Vi är medvetna om KÄNSLORNA som finns inom dig och som omger dig.  Vi gläds åt att ”samköra” med detta och låta energierna sätta sig.

Blossom: Jag skrattar… eftersom jag säger till er inom mig ”är klockan 9 okej?”.  Och den är bara 8.59 när jag skriver detta!  Tick, tick, tick… och… vi är igång!

Fol: I ljuset av allt som strömmar in och runt ert jordeplan så överväger vi möjligheterna av att diskutera frågor på nytt för dem som är intresserade.
Blossom: Visa mig någon som inte är det?  Jag är idel öra!Fol: Det har diskuterats och ”funderats över” här hos oss att händelser håller på att ges en ”makeover”, som du skulle säga i din värld.  Det har också kommit till vår kännedom att på grund av en beklämmande procedur, som inte har gått vidare, så skulle det vara fördelaktigt för de av er som är integrerade med energierna som flödar fram, att kunna avgöra det som är på väg att flitigt diskuteras.  Låt oss börja!  Det har kommit till vår kännedom att många av er underskattar den makt som ni har när det gäller fysisk och mental förmåga.  Ni underskattar ALLT som är inom räckhåll för er och vi är här nu för att be er att förändra det och ta tag i det.  


Blossom: Avseende vad, i synnerhet?Fol: ALLT som finns inom ert räckhåll.  Ni förväntar er att så mycket skall ”regna ner” över er.  Men käraste ni, det är NI som håller ALLA svaren i era händer.  De är inte i våra och ändå tror ni kanske att det är så.  Vi ber er att överväga de fakta och den kunskap som ni har ackumulerat inom er.  Vi ber er att avsky (?) de teorier som har lagts framför er och som ni har blivit tillsagda att tro på – utan att ifrågasätta dem.Nu, mina kära… NU är tidpunkten när ni inte längre väljer att visa svaghet… NU är tidpunkten kommen när, i er GUDOMLIGA styrka, ni är samlade tillsammans som EN och skapar en helt ny aspekt hos den mänskliga rasen. Ni är inte längre beredda att ta in falskheter för att det är nödvändigt.  Ni har drivits till er yttersta punkt och har ingenstans att ta denna möjlighet som presenteras för er – annat än i dess rättmätiga och sanningsenliga riktning.Blossom: Kan ni vara lite mer specifika med exakt vilket ”subjekt” ni riktar detta mot.Fol: Absolut. Vi talar till er från er Nya Värld och era nya förvärv.  Vi förväntar oss motstånd från en del som inte förstår och ändå, på andra sidan av myntet, erkänner vi för er att vi inte bara väljer att ge information som skall hjälpa er i denna stora förändring – och hjälper gör den – på ett sätt som kommer att verka ”overkligt” till att börja med, utan vi kommer också denna dag att tala med er angående avsikten med ALLT som har skett innan.Blossom: Mmm! Det låter lite läckert…Fol: Det som skall levereras är i linje med det som vi har talat om genom hela vår kommunikation.  Då dagarna och veckorna och även åren har flyttats genom… du har accepterat våra hjärtslag in i ditt hjärtas rytm.  Vi har inte bett om någonting från dig och ändå verkar det som att du KÄNNER det som att vi har bett om så mycket… är det inte så? Blossom: Låt mig tänka på detta innan jag svarar.  Allt ni har bett oss om är att vara KÄRLEK.  Ni har visat oss och talat till oss om hur vi skall uppnå detta.  Detta är inte som jag känner det att be om för mycket alls.Emellertid, vad MITT hjärta KÄNNER är att be om för mycket, är inte vad NI ber om. Det är vad MITT hjärtas rop säger när längtan efter att vara förenad med er på ett mer ”uppenbart sätt” inte sker.  Därför känns väntandet ibland som att det blir för mycket. Jag känner nu att jag behöver försäkra mig om att ni förstår att det inte handlar om ”väntan på att ni kommer och räddar oss”.  Det handlar om väntan på att en kär vän skall anlända och längtan för det där ”HALLLÅÅÅÅÅÅ” skall fylla den tomma rymden som ligger inom… reserverat speciellt för det mötet.
  
   

Fol: Vi tackar dig för din förklaring.  Vi är medvetna om ”längtans” energi och är det möjligt att vi också ”plockar upp” att färgen som vi känner igen som ”hopp och tro” är lite fördunklad… enligt det som du har uttryckt?  Hellre än det som vi antog vara ett missförstånd av ordvalet vi hade.

Blossom: Kanske det… jag ser inte dessa färger, så endast ni kan bedöma det.  Så… ni sa att ni ville tala om orsaken till allt som skett tidigare?

Fol: Det gör vi.  För att driva bort ”osanningar” från era sinnen är det nödvändigt för oss att ha förklarat så gott vi kan och beskriva – med tanke på ord- och språkbarriärer – det som vi anser vara AV SANNING.  Det blir då för själen själv att bestämma det som den anser är bra och det som inte tjänar något.  Att skapa en sådan förståelse inom/genom och av jaget har det tillåtit DIN SANNING… ENS EGEN SANNING att bli upptäckt.  Att blint följa undervisning utan ifrågasättande skulle inte vara till mycket nytta för jaget… för KÄNSLAN AV SANNING skulle ha försvunnit och en automatisering skulle ha tagit över hjärtats utrymme och förhindrat det som DU ÄR… att tala om för DIG DIN SANNING.

Det är därför vi har agerat på det sätt vi har gjort vid tillfällen som ni kanske inte har funnit särskilt givande.  Vi är här för att påminna er om ALLT DET NI VET.  Vi är inte här för att för avslöja det för er, för ni är redan medvetna om det.  Vi tar helt enkelt ställningen att erbjuda oss att hjälpa er i att minnas varför ni är här på Jorden vid den här tidpunkten. Fler och fler av er har ”fattat det”.  Det kan tyckas/verka som att ni inte kan uttrycka det till fullo på ert språk, ändå, skulle ni inte säga att ert hjärta VET exakt vad det är som sker?

Blossom: Jaa… ja, mitt hjärta KÄNNER ALL KUNSKAP, i brist på ett bättre sätt att uttrycka det, det bara verkar som om det håller det hemligt för mitt sinne.  Mitt hjärta KÄNNER ett ”pirrande” och en ”glöd” och en ”inre upphetsning”, men om någon frågar mig vad det är som kommer att hända och vad sker med alla dessa nya energier så verkar det som att jag tillgriper visdom som ”jag har ingen aning”!  Jag kan helt enkelt inte förklara för någon vad det är som sker för jag vet inte… men varför vill jag då fråga ”gör jag?”

Fol: Din osäkerhet kommer inte från djupet av din kunskap, den kommer från det faktum, som vi har talat om förut, av ett behov av att veta-basis… när det gäller vissa frågor.

Blossom: Precis… så jag har egentligen ingen aning om vad det är som sker.  Med respekt… andra som VET verkar kunna förklara hela den här Uppstigningsprocessen mycket exakt och sakkunnigt.  Hela den här saken med en ”flyttande dimension” verkar flyta fram från deras läppar med elegans och lätthet.  Jag måste bara anta attityden av ”låt oss spela på gehör”, för jag vet egentligen inte vilket av de många givna scenarier från sanningssägare som är det som verkligen kommer att inträffa.  Så, skall jag se mig själv anlägga regnbågsfärgade vingar från mina skulderblad och levitera… tandborste i handen, vinkande till dessa som finns ”nedanför” när jag höjer mig… skrikande Hej och hå! Och se er där?  Jag kommer att säga till mig själv: Ah, så detta är vad Uppstigning betyder!  Jag menar inte detta respektlöst, det är bara det att, bland ALL information vi har fått… kan vi veta vad I HELA FRIDEN det är som egentligen kommer att hända?

Fol: Faktum är att… det skall bli som du sa… ”det sker på Jorden”.

Käraste själar… ser ni nu varför vi inte kan avslöja allt? Varför mycket ÄR på en ”måste veta”-basis?

Blossom: I ett nötskal: Nope!

Fol: Därför att det som skall följa skall vara helt klart för själen hur och när det händer.  Den ”order” som är stadigt och säkert låst inom er är så gjord för ett särskilt skäl.  Om ni måste få dem ”visade” för er nu så SKULLE NI INTE FÖRSTÅ DEM!  Därför att det som kommer att presentera sig själv i framtiden… det som skall ”visas för er” kan inte talas om i detta ”utrymme” i er tid.  Om det var så… KUNDE DET INTE FÖRSTÅS!

Blossom: Så, vad kommer att vara så annorlunda när det ”visas för oss”?  Vilka annorlunda utrymmen kommer vi att vara i?  Vad är det som kommer att ha förändrats så mycket… för att vi skall förstå det när det är här?

Fol: Det!

 Blossom: Ah ha!!! ?????????????  Men jag “fattar”.  SÅ… när vad nu ”DET” är… är här… våra order som är låsta inom oss och när de har låsts upp och låter oss få VETA exakt vad det är vi förväntas göra angående detta uppstigningsupptåg… kommer att verka helt vettigt då, på grund av vad nu ”Det” är!

Fol: Precis!

Blossom: Och om ni skulle berätta för oss vad ”DET” är nu, så skulle vi inte förstå det, därför att…?Fol: Därför att ni inte är där ännu…  

  

Blossom: Var?

Fol: I det där ”utrymmet” som kommer att verka så vettigt för dig när du är där.  DÅ kommer du att VETA varför du inte skulle kunnat förstå det NU!

Blossom: Okidoki då… Klart som lera!  Jag skämtar, för en del av mig VET vad ni menar, dock har jag ingen aning om vad ”DET” är.  Men det är okej!  Verkligen… bit för bit kommer sanningen att komma ut. Jag bara älskar hela den här intrigen.  Lägg så till den Gudomliga gnistan i det hela.  Och egentligen, lägg till mitt förtroende för er och vad ni säger.

 Ja, jag KÄNNER att detta är allt för idag.  Jag bra VET när vi är klara, och klockan slår 10.  Tack Peeps!  Jag njöt av det.  Jag kommer nu att läsa igenom det och se om det verkar vettigt. Jag är inte alltid säker på att det flyter smidigt. Men jag måste helt enkelt följa med konversationen så som den kommer fram. Jag måste låta er gå vidare.  Jag förmodar att ni är SÅ upptagna med att ladda alla dessa Ljuspelare med energi och information!  Jag älskar er!

 Översättning Gertie Dahlberg

HOME - ALL BLOGS

Light Eye - UFOs/Science

David Wilcock translations

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
I SVENSKA

Messages of Love and Light

SaLuSa in action

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle
i svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
I SVENSKA

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD TRANSLATIONS

GREG GILLES

GREG GILLES
I SVENSKA

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
I SVENSKA

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
I SVENSKA

AND YOU AND I

FREE PAGES

HOME - ALL BLOGS

HOME - ALL BLOGS

March of Millions