Followers

PRGInstructions HERE
Google+ Followers

tisdag 17 juni 2014

13:06:2014

BLOSSOM

Federation of Light
via
Blossom Goodchild
13 juni 2014Blossom: Mina vänner, äntligen är jag hemma och kan återigen koppla upp mig med er. Vilken enorm resa min själ har varit på under de senaste tre månaderna. Är ni hemma?

LjusFederationen: Du käraste, vi är alltid hemma. För vi lever inom vår Frid ... och därför i det som vi känner som hemma. Många KÄNNER att de går vägen hemåt och ändå ... vi skulle säga att man redan är hemma. Det är en fråga om att sitta vid härden och blicka igenom kärlekens lågor ... för att VETA var man är.

Blossom: Så ... skulle du säga ... att vi aldrig lämnade?

LF: Det är en tolkningsfråga. För hur skulle man kunna lämna sig själv? Vi kan säga att man kan förlora sig själv ... men man kan aldrig ... någonsin ... lämna det. Din själ ... din Kärleksnärvaro inom KÄRLEKENS själv ... är ALLT SOM ÄR. Det som du har "valt" att uppleva inom gränserna för den mänskliga formen ... kan ibland göra, att du känner att du är långt ifrån det som du VET är korrekt i DET SOM DU ÄR. Ändå säger vi ... du bara "väljer" för att experimentera ... för att uppleva ... det som du inte är ... för att du ska KÄNNA till en kontrast

tisdag 20 maj 2014

16:05:2014

Blossom June 6, 2012


Blossom Goodchild  

16 maj, 2014.Blossom: HALLÅ! Det var länge sedan vi pratades vid! Jag har saknat de här sessionerna. Så, låt oss komma igång direkt med en fråga. Vår översättare från Kroatien skickade mig ett ganska spännande foto som han hade tagit. När han tog fotot var det för att fånga kvällstrafiken på gatan. Till hans förvåning dök något upp på själva fotot och jag undrar om du skulle kunna berätta för oss vad det är? (Foton, se längst ner efter texten)

LjusFederationen (LF ): Vi hälsar dig, vår vän och kamrat. Vi har varit med dig hela tiden; därför misstar vi oss inte på din Energi. Ändå är det fantastiskt att få samtala med dig igen på det här sättet.

Vad beträffar fotografiet du talar om så anser vi att detta är "svansen” på ett av "våra skepp". Ordningen för dagen var att dölja sig... och ändå, på grund av atmosfäriska störningar i väderförhållandena, blev den här delen av skeppet mer synlig för ögat.

Blossom: Men... det kunde inte ses när fotot togs.

tisdag 29 april 2014

23:04:2014

Blossom June 6, 2012

Blossom Goodchild, 23 april, 2014.


Blossom: God morgon, mina vänner. Jag känner mig glad och sorglös och förlitar mig på att ni känner detsamma?

LjusFederationen (LF): Det är alltid med största nöje som vi kommunicerar med dig, för vi vet att våra ord kommer att föras ut till många... därför sänder vi vår djupaste Kärlek och Tacksamhet.

Blossom: Rakt på sak, om jag får? Förra veckan sa ni (citat): "Ni drar er nu allt närmare en tidssekvens då ni kommer att behöva kalla på er inre styrka för att ta er igenom. Ni har nu under inlärningsprocessen uppnått många inre SANNINGAR om ER SJÄLVA... och vi ber er komma ihåg dem och hålla fast vid dem... eftersom dessa tider för er in till en "annorlunda plats" än den som ni är van vid.” - Några har skrivit och frågat om du har lust att utveckla detta. Vill du vara snäll och göra det?

måndag 10 februari 2014

EN INVOKATIONDen 1:a februari, 2014
EN INVOKATION

INSPIRERAT genom kanaliseringen från LjusFederationen
 den 31 januari.

Gudomlige Ande...  den högsta och renaste Kärleksenergin… Vi kommer med en åkallan till dig från våra hjärtans djupaste plats.

Vi här på Planeten Jorden kämpar med att stråla ut vårt Ljus... på grund av dem som har gått vilse och känner behovet av att kontrollera på ett sätt som innebär stora grymheter mot våra VÄSEN.

Vi Mänskliga Väsen är i behov av ett tecken FRÅN ALLAS HÖGSTA GODA... FÖR ALLAS HÖGSTA GODA, så att våra trötta själar kan KÄNNA uppmuntran och förnyelse, för att genomföra vår mission på den Gudomliga Moder Jord... som också lider mycket genom de bördor som lagts på henne.

Till JAG ÄR NÄRVARON... varav en del vistas i var och en av oss... ber vi om detta tecken... Vi ber, därför att vi är oroliga för att vi inte kan fullfölja vårt uppdrag att åter en gång lyfta Moder Jord och dem som bor i och på henne... till hennes rättmätiga position.

Det finns alltför mycket lidande... alltför mycket smärta i hjärtat... för mycket sorg... för mycket krig... för mycket kontroll... för mycket av allt det som tröttar ut oss. Och även om vår avsikt finns där, att det ska ske i Glädje och Kärlek, visar det sig vara extremt svårt att leva i de vibrationer som inte har att tjäna Ljuset i sin agenda.

Därför... med respekt för varje levande VARELSE på planeten Jorden och på alla planeter... med respekt för alla dem som har levt i fysiskt förkroppsligande och dem som inte har det... med DEN STÖRSTA RESPEKT FÖR ALLT SOM ÄR... ber vi om vägledning... genom dig... Den Högsta Energin av Ren Kärlek... om att ge oss ett tecken... så att det kan lysa upp vår väg hem... på ett sätt som inte kan missförstås eller går att ta miste på.

Vi ber att alla själar från djupet av sina hjärtan accepterar detta tecken, och därför släpper rädsla och ego och låter den Kärlek som sänds med det, att tränga in i vårt väsen, medan vi inser SANNINGEN från vilken den kommer.

Må de som förstår detta tecken... ge ett villkorslöst stöd till dem som inte gör det... och med kunskap som frigörs vid denna tid kan vi med förnyad kraft och beslutsamhet få styrka att fortsätta på vår resa.
Gudomlige Ande... vi ber dig KÄNNA allvaret i denna vädjan. FÖR MÅNGA HÅLLER PÅ ATT FÖRLORA SIN VILJA ATT GÅ VIDARE I TJÄNANDET TILL DET LJUS SOM VI ÄR... och detta påverkar var och en av oss.

För det finns ett påbud, eller hur? Att vi ska förflytta oss och vår planet till en HÖGRE VIBRATION... och det ska vi verkligen... för VI ÄR LJUSETS KRIGARE, med svärd högt hållna, Därför ber vi ALLT som är KÄRLEK... att detta tecken ska hjälpa ALLA... och skynda på DEN HÄNDELSE som man talar om... och skynda på omvandlingen till FRIHETENS NYA GRYNING för var och en.

På knä, med huvudet böjt i vördnad och handen på hjärtat, har vi valt att vara här på Jorden vid den här tiden för att stå till tjänst... Därför ber vi att vår åkallan besvaras... FÖR HELA MÄNSKLIGHETENS, ALLA LEVANDE VARELSERS OCH VÅR GUDOMLIGA MODER JORDS BÄSTA.

I tacksamhet... I Kärlek... I Ljus och Gyllene Strålar,

Blossom Goodchild... på uppdrag av de LJUSKRIGARE som för närvarande håller ställningarna på planeten Jorde


Översättning: Gertie HOME - ALL BLOGS

Light Eye - UFOs/Science

David Wilcock translations

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
I SVENSKA

Messages of Love and Light

SaLuSa in action

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle
i svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
I SVENSKA

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD TRANSLATIONS

GREG GILLES

GREG GILLES
I SVENSKA

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
I SVENSKA

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
I SVENSKA

AND YOU AND I

FREE PAGES

HOME - ALL BLOGS

HOME - ALL BLOGS

March of Millions