Followers

PRGInstructions HERE
torsdag 24 november 2011

24 november 2011


24 november 2011Blossom: Återigen hälsar jag er en God morgon. Mina vänner där ute… där uppe… någonstans… jag har känt mig lite förvirrad under de senaste veckorna. Jag kan bara vara ärlig och säga att jag är bekymrad över våra pågående kommunikationer. Jag anser inte att jag är barnslig eller respektlös angående det som jag kommer att tala om, men vi måste få en del uppklarat. Vi har nu bara fem veckor kvar till årets slut, kalla mig gammalmodig, men här nere på Jorden, när någon lovar något till någon, anses det vara artigt att uppfylla det löftet. Om man inte gör det så tappar man tron på det som har utlovats och ens tillit till ”löftesgivaren” tenderar till att avta lite grann.

I MIN SANNING KÄNNER JAG att jag har gjort mitt allra bästa för att upprätthålla min ställning som budbärare för er. Jag har känt mig både hedrad och privilegierad att få vara det och utan tvivel har jag funnit er undervisning vara en god hjälp längs min väg. Jag varken ser eller hör er, vi kommunicerar telepatiskt, och vår vänskap och TILLIT har vuxit sig starkare under de senaste sex åren sedan vi började småprata.

JAG VET ATT NI VET vad det är jag talar om. Många skulle säga ”låt det vara”, men jag känner att det är min ”plikt” att följa detta till slutet. Ni har talat några gånger om Pelare av Ljus som skulle uppträda i skyn. Dessa pelare kommer att innehålla mycket information och energi och man skall inte kunna tvivla på deras uppträdande, sa ni. Ni sa också att detta skall inträffa innan detta år är slut. Ja… vi har fortfarande fem veckor kvar och de kan uppträda… Hur bra skulle det vara?

Saken är den… genom mina ögon… det MÅSTE SKE… annars kommer jag att finna det mycket svårt att fortsätta med våra samtal. Jag vill definitivt inte sluta med dem… varför skulle jag vilja det? Jag tycker så mycket om att vara i kontakt med er och jag VET att ni har nått så många hjärtan med er Kärlek. Men en linje måste dras från där jag står. Jag undrar om ni förstår vart jag vill komma? Eller från där ni är, ser ni detta på ett mycket annorlunda sätt? Från mitt perspektiv är det viktigt för mig, er och alla de som läser era ord, att vad ni säger det skall ni leverera… I annat fall, vad skulle det tjäna till att säga det alls?

Så mycket som ni har sagt har lämnat oss högtflygande. Vi har dragit stor fördel av det. Men angående sådana saker som pelare av ljus, i grunden… jag frågar er nu, kommer de att uppträda för oss innan slutet av året 2011, på det sätt som ni sa, eller kommer de inte att göra det? Ni vet hur mycket kärlek jag har för er, men om det var överenskommet att jag skulle vara er budbärare här nere, då måste vi få det här problemet löst. Över till er.

Federation of Light (FoL): Under många år nu har vi bett dig om mycket, i betraktarens ögon. Du har flitigt genomfört möten med oss, även när ditt hjärta var lågt, för att vi skulle kunna VARA med dig – vi har också tvingats göra uppoffringar.

Blossom: På vilket sätt?

(FoL): Vi har tvingats se dig lida på ett sätt som vi inte hade bestämt. Vi har längtat efter att vår SANNING skulle kunna ges till dig som den är… I SANNING… och detta är vårt ”enda sätt” som vi önskar bli kända som – SANNINGSGIVARE! Och ändå, även då vi kommer från platsen ingenstans, med mycket på våra fingertoppar som du skulle säga… vi har tvingats garantera säkerheten för dem av er som bor på planeten Jorden och detta är vår absoluta prioritet, oavsett vad vi kanske har påstått, oavsett hur detta kanske förändrar hur vi ”förefaller” att vara.

Vad vi har erbjudit er är vad vi känner till i kärlek och i SANNING. Vi har ingen dold agenda, vi mer önskar med den mest djupgående gest av kärlek att hjälpa er med att förändra er värld. Med att lyfta er planet till en plats som är annorlunda jämfört med den ni har bott på under många, många år.

Blossom: Och detta har jag/vi känt. Detta faktum förnekar jag inte. Detta är mitt dilemma. Förstår ni inte? ALLT som ni delat med er av, allt som ni har erbjudit har lärt oss så mycket om oss själva. VI har kunnat ge oss själva hopp på grund av er hjälp med att hjälpa oss förstå vem vi är. Denna sida av myntet är för mig odiskutabelt. Jag skulle säga att jag har ovillkorlig kärlek för er. Vad jag nu frågar er handlar om dessa pelare. OM DE KOMMER ATT UPPTRÄDA, då har vi inga problem med att fortsätta med våra kommunikationer nästa år. Om de inte uppträder, då skulle jag behöva ett mycket bra skäl till det. Jag underminerar er inte, jag spelar inget spel, det är bara det att för mig – detta är MYCKET VIKTIGT! Låt mig fråga er: förstår ni varför jag säger det jag säger?

(FoL): Till en viss grad. Men vi skulle nog anse att våra varelser har intresse bara för ditt välbefinnande. Tidsfaktorn är inte någonting som har särskilt stor status i vår värld av ”icke-tid”.

Blossom: Faktum är ju att i vår värld har tidsfaktorn MYCKET stor status, särskilt när det gäller saker som har utlovats skall hända inom en viss ”tidszon”. De är kanske där som våra ledningar korsas. Vad jag inte fattar är… om ni hade sagt att pelarna skulle visa sig ”någon gång”, då skulle det vara okej, men faktum är ju att ni sa ”innan årets slut”! Ser ni den STORA skillnaden här och vad det betyder för OSS? JA JAG VET ATT VI FRIVILLIGT GICK MED PÅ ATTVARA HÄR… men det betyder inte att vi VET vad som händer och sker. Så, igen frågar jag er, finns det planer på att ha denna Ljusshow innan året är slut?

(FoL): Nej.

Blossom: Tack, ett entydigt svar på en enkel fråga. Så vad har hänt? Vad är det som har förändrats?

(FoL): Formatet på tidslinjerna. När det gäller detta… hur förklarar vi det?

Blossom: Jag hjälper er allt jag kan. Det hjälper inte att jag inte förstår mycket av dessa saker, för jag är ju i den här mänskliga formen.

(FoL): Utanför den mänskliga formen ges en tanke och allt är förstått och ändå är detta inte vad det handlar om vid den här tidpunkten. Låt oss ge er vad vi kan.

I er värld skapade ni tid. Ni lever efter den. Vad klockan säger är hur ni reagerar. Om det är läggdags så går ni till sängs. Om det är lunchtid så äter ni etc etc. Men runt dessa ”tider” kan ni vara flexibla. Ni kan inte alltid gå till sängs klockan 21.00 prick. Ni äter inte alltid vid middagstid. Ni kanske har en önskan att göra det, men ändå gör ”omständigheterna” detta omöjligt. Vi ber dig nu att överväga en ”tidsram” i en mycket större skala. Vi arbetar inte i en 24-timmarsdag, vi arbetar inom 24 000 år eller mer. Därför sammanfaller inte allting som vi planerar till en viss tidpunkt med de många tusentals andra aspekterna som är involverade.

När vi tog upp detta med Ljuspelarna med dig så var det med varenda planetär avsikt att vad vi beskrev SKULLE inträffa inom tidsramen för era jordiska veckor och månader som vi hade tagit fram.

Blossom: Så vad var det som kom i vägen? Oh, nej, jag känner att svaret är ”Ni gjorde”.

(FoL): Och ändå inte på det sättet som du har tagit ombord svaret på. Tog du inte detta personligen omedelbart, Blossom?

Blossom: Jo, det gjorde jag. Hur tokigt är det? Men sedan gick jag raka vägen till det faktum att jag inte vill att någon av oss skall vara orsaken till att de inte anlände eller att vi kom i vägen på något sätt.

(FoL): Så olika vi ”ser på saker” mot dig. Du gick in i ”skuldläge”. Vi känner inte till skuld. Det existerar inte i vår ”läroplan” för händelser! Ingen bär ”skulden”. När vi säger att “ni kom i vägen”… skall vi kanske överväga en annan synpunkt?

Vi VET att en dag, i ER TID… kommer ni att säga till oss ”Ah, nu fattar vi det”. Tills den dagen skall vi fortsätta att vara här för er. Att hjälpa er på alla sätt vi kan. Men vi måste säga; VI ÄR INTE GUD - NI ÄR! Vi är budbärarna av Gudomligt Ljus. VI har inte kontrollen över den GUDOMLIGA PLANEN – NI HAR DET! NI har blivit anförtrodda denna del av den. Denna del som är förändringen av planetära system på ett sätt som skall förändra systemet. NI, var och en av ER, VET era instruktioner djupt inom er. Ni VET vad ni kom hit för att göra. Ni behöver inte oss för att tala om det för er. Men det var överenskommet att vi kan hjälpa till med att påminna er om dessa instruktioner.

Hur var och en av er, individuellt, känner igen denna SANNING är det som gör förändringen som ni gick med på att komma hit och förändra! Vid vilken tidpunkt ni väljer att göra denna förändring, som individer, fungerande som ETT, gör att en sammansatt verklighet flyttas från tanke till existens. Dessa Ljuspelare som vi talade om ansågs vara en tanke… stark nog att bli en realitet inom ”er tidsram av detta år 2011”. Vi skulle vilja säga att NI är på tröskeln till att skapa denna realitet.

Valfrihet är en lag. De som mixtrar med den byter mot lagen som inte får brytas.

När ni sitter och tittar på en film så ”tar ni in” historien som presenteras för er på skärmen. Ni ”tas in” i den – blir intagen av den. Ni flyttar in i den historien, oavsett om det är fakta eller fiction, för ”tiden” som ni är uppslukade i dess konversation och ni blir en del av den. Alla andra runt om er bleknar bort i periferin, som inte är av intresse för er ”under den tiden”.

Emellertid tar du det för givet som presenteras. Hur ofta tycker du att, det som pågick bakom scenen för att göra den filmen, ”verkar” vara den verklighet den är?

Vad du anser vara ”verkligt” i vissa scener är bara ”dockteater”. Vad man enligt manus skall säga ”med känsla” är helt enkelt ord som givits för att sägas och ageras ut. Ändå kommer man ut från den bion ”rörd” av allt som pågick i den. NU är det dags att VERKLIGEN KÄNNA vad som är verkligt och vad som inte är det. Ju mer du inser och vaknar upp till det faktum att vad ni tror är verkligt är overkligt, och det mesta av vad ni tänker på som overkligt är verkligt, ju mer kan NI skapa ”bakgrunden” för sådana ”SANNINGAR” som dessa om att Ljuspelare skall visas. Inte genom att VI ”trycker på knappen” utan att NI gör det. Fler och fler av er inser att ni redan har skapat dessa Ljuspelare – för länge, länge sedan – och satt in dem i en ”tidslinje” för att presentera dem för er i det ”nuvarande ögonblicket”. Men tills tillräckligt många av er förstår detta så skapar ni inte den energin för att kunna manifestera dessa pelare, som håller den information SOM NI PLACERADE DÄR! – NI placerade informationen, som ni skulle behöva NU, in i er föreställning av skapelse långt tillbaka längs spåret.

Har ni förstått det här konceptet, käraste vänner? Ni satte detta på plats innan ni ens ”var av Jorden”, så att säga. Och medan ni var av den i dess begynnande spår… det som ni håller på att ta in från ”dessa tider” NU! Ni sände ut dessa Ljuspelare, klara att tas emot/hämtas upp av er ”ungefär NU”.

Det är endast när tillräckligt många av er ”minns” att NI är de som måste ”hämta dessa pelare till er verklighet varifrån ni sände dem” som de kan uppenbaras för er som en realitet.

Blossom: Phuu! Någonstans bland allt det, när jag läser igenom det, så vet jag att jag kommer att få mitt svar. Och på något sätt, bland allt detta, KÄNNER jag mig bättre inför alltsammans. Ändå, jag behöver läsa igenom det för att fatta det i sin helhet. Tack mina vänner för förklaringen till det här problemet. Det har funnits i mina tankar därför att det här året är snabbt på väg att ta slut och jag ville inte starta det nya med ett ”Adjö”.

JAG ÄLSKAR ER. De av oss som KÄNNER er som vår Sanning står i så stor tacksamhet till er för att ni är våra själskompisar. I kärlek och tacksamhet.

Översättning Gertie Dahlberg

Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

HOME - ALL BLOGS

Light Eye - UFOs/Science

David Wilcock translations

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
I SVENSKA

Messages of Love and Light

SaLuSa in action

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle
i svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
I SVENSKA

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD TRANSLATIONS

GREG GILLES

GREG GILLES
I SVENSKA

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
I SVENSKA

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
I SVENSKA

AND YOU AND I

FREE PAGES

HOME - ALL BLOGS

HOME - ALL BLOGS

March of Millions