Followers

PRGInstructions HERE
måndag 26 september 2011

September 25, 2011

 


September 25 , 2011


Blossom: Hej igen! Jag KÄNNER absolut att det är på tiden att jag kopplar upp mig till er igen och mitt lilla hjärta bultar när jag tonar in mig för att göra anslutningen. Någon hemma?
Federation of Light (FoL): Vi är alltid hemma… för det, käraste, är där all Sanning finns.
Blossom: Jag gick igenom några saker under vårt avbrott… hur är det med er?

FoL: Vad vi märker hos många så är det intensiva syftet att gå igenom detta. Den starkaste viljan presenterar sig själv för själen och tillåter den att ta kontakt med den Högre delen av Jaget.  Det är tydligt för oss att även om detta sker så har vi underskattat det som själarna på Jorden vid den här tiden är kapabla till. För i och med att man känner igen mer och mer av sanningen om sin Sanning, kan man också separera den från det som inte längre är till nytta för den Nya Världen och hjälpa till med att ta bort dess energi från Jaget. Det sätt på vilket denna acceptans av verkligheten av vad som sker utspelas, är att man släpper ut i er atmosfär ett ”rop”, som så många varelser av ljusare vibration nu är inom ”hörhåll” för.  För under förflutna dagar var saker och ting inte så lätt förstådda.  Vi skulle vilja säga att ”rop av förvirring och oro” proklamerades av själar på er Jord… men nu, vid denna övergångsperiod, är det en skillnad i det som ”ropas ut” och faktiskt ”anropades”.

Den vibrationsnivå som nu är på och inom er planet har höjts ganska avsevärt och många av er var medvetna om de ”farliga vatten” som svällde när de nya strömmarna strömmade in i er planet.  Detta skall sägas… tidvattnen avtar nu under en tid och de lugna haven åstadkommer frid till de en gång så oroliga vattnen.

Vi ber er att förbli lugna, så att ni kan hålla er själva fint anpassade till denna nya vibration.  Det blir några som läser våra ord som skall säga att de inte KÄNNER att de har rört sig in i den.  Vi säger till er att det inte är möjligt för er att INTE ha gjort det. För den är där NU med er och era VARELSER håller på att anpassa sig till dess högre potential.

Det är så stor förändring som HAR inträffat och när er inre energi lägger sig kommer ni att möta dessa förändringar och de kommer att ge er en sådan värme i hjärtat.

Blossom: Får jag fråga vilka dessa förändringar är?

FoL: Det får du. 

Blossom: (tomt under en stund…) Okej… vilka är dessa förändringar?

FoL: Vi skulle föredra att inte säga det, för skälen som skall verka självklara när ni inser dem själva.  Ni förstår, käraste själar, det är NI som gör förändringarna på er planet?  Det är NI som har strävat och slitit så länge för att få till stånd denna Gudomlighet på er planet.  Så även när ni tar varje nytt andetag överförs till er Jord energier, tankar och KÄNSLOR som följer med den vibrerande energi som ni har kommit till Jorden för att omvandla.  Om vi skulle förklara för er dessa förändringar så skulle ni se er omkring i vartenda hörn för att se om något händer er.  Och skulle det inte hända för en viss person skulle det kanske orsaka tvivel att den inte är ”bra nog” eller har ”förtjänat rätten”.  Vänner till oss, vi ler åt dessa tankar som trasslar till era sinnen och går vidare till ert hjärtas utrymme.  Det gäller för var och en av er att förstå att ni alla är Guds Barn. Vad som överstiger det ordets betydelse är helt och hållet er egen position.  Ändå säger vi till er att, när ni förstår SANNINGEN av det som vi just har nämnt, så finns det säkert inte något tvivel.  För när ni VERKLIGEN VET ATT NI ÄR GUDS BARN då faller ALLTING på plats.

Ni flyttar in till en plats inom er som kommer att förbluffa er VARELSE.  Vi är medvetna om att vi har talat om detta många gånger.  Ändå, när dessa ögonblick inträffar så kommer ni att inse att en repetition av sådana ord var nödvändiga.

När ni KÄNNER och förstår den Högre vibrationen som vi talar om så kommer ni också att KÄNNA och förstå ER SJÄLVA på en mycket djupare nivå.  All ”promiskuitet” från vilken ni har svikit era själars SANNING skall skingras till den intighet varifrån den var skapad.  Käraste mest värderade själar… VI ÄLSKAR ER!  Vi önskar att ni kan KÄNNA denna KÄRLEK på ett annorlunda sätt än det som ni ”önskade” att den var.  Vi önskar nu att ni dyker djupt in i era hjärtan och inom den platsen av käbbel angående vem ni är och VAD SOM ÄR SANNING…

STOPP!

STOPP FÖR ALLT DU LÄRT DIG GENOM DEN GAMLA SKOLAN!  Alla indoktrineringar, alla de missledande osanningar som har förslavat dig under så lång tid!

STOPPA NU med alla dessa tankar som har sett dig kedjad med bojor på väggar och som inte har tillåtit dig att VARA DEN DU ÄR!

STOPPA NU med ifrågasättande om vad som ligger framför dig och om du skall överleva eller inte! 

STOPP STOPP STOPP med tjatande om vad som skall eller inte skall ske… vad skall hända med dig… vad kommer att hända med dina djur… era hem eller er ekonomi.

STOPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Istället… ta nya andetag och STARTA MED att andas IN denna Högre energi som nu omger er… omvärver er!

BÖRJA ATT KÄNNA dessa energier i dess SANNING och vad de tar fram till er för ert HÖGSTA GODA.

BÖRJA NU MED ATT VETA ATT ALLTING SOM INTRÄFFAR… SKA INTRÄFFA IDAG… I MORGON ELLER NÄSTA ÅR, ÄR EN DEL AV DEN GUDOMLIGA PLANEN OCH DEN PLANEN HAR INGENTING ANNAT ÄN DIN LYCKA SOM SIN FRÄMSTA PRIORITET.

BÖRJA NU MED FÖRSTÅELSEN ATT DU HÅLLER PÅ ATT BLI DEN DU SOM DU HAR KÄNT FÖRUT.  ETT ”DU” SOM ENBART ÄR AV KÄRLEK.

BÖRJA MED ATT VETA ATT ALLT SOM DETTA ”DU” ÄR HÄR FÖR NU – PÅ DENNA ER VACKRA PLANET – ÄR ATT VARA KÄRLEK.

BÖRJA UPPFÖRA DIG MED ATTITYDEN ATT DETTA VETANDE BLIR DIN VERKLIGHET.

Tills du BÖRJAR med att göra detta… kan du inte frambringa denna NYA VÄRLD som är din NYA bostad.  Om du fortsätter att hänga kvar med ens en tråd från den gamla världen, då hindrar du övergången från att ”göra sin sak”.  Den kan inte ”lyfta” om den fortfarande har band som håller den nere.  NI är de som släpper dessa band.  DET ÄR DÄRFÖR NI KOM HIT!  För att göra om det ogjorda!!!

Det är så viktigt att ni FATTAR DETTA!  Att ni ”kommer ihåg detta”.  Det skall vara så, när dagarna nu fortsätter, att minnen av vem och varför du är här skall återkomma till dig.  Det skall vara på ett sätt av flashar av starkt VETANDE.  Ju mer du kopplar in dig till när detta händer ju mer blir det möjligt för dem att komma igenom de hinder som kommer ner.

GENOM ATT VARA KÄRLEK UNDER HELA TIDEN, GENOM ALLA HÄNDELSER, ÖPPNAR DU DEN VIRVEL SOM STRÖMMAR MER OCH MER INFORMATION NER TILL DIG.  Det är en knackningseffekt, och ju mer den tillåts att komma fram ju mer förstärks själva kärnan i Jorden.

Ni är på väg in i en tid när ni skall inse den starka kraften inom er, för denna kraft som ni är – är KÄRLEK.  Denna KÄRLEKSKRAFT hade legat vilande under så lång tid – alldeles för länge – och NU VAKNAR DEN… och när den gör det så väcker den en del av dig som sovit så djupt.  Denna dyrbara del av dig, som endast när du vaknar upp till den, gör att du inser hur mycket den har saknats. För det är din ”avkomma”, din del av dig som kommer från det himmelska du – DEN HÅLLER PÅ ATT VAKNA NU och skall ge dig sådan glädje att det helt enkelt är obeskrivligt med era jordiska ord.

Men när du KÄNNER denna del av dig som återigen är vaken, då, käraste bröder och systrar av den enda familjen, skall du förstå ALLT som vi har sagt.  Inte bara skall du förstå, du skall KÄNNA det och VETA att det är DEN GUDOMLIGA ESSENSEN av VEM DU ÄR.  Och du skall välkomna och omfamna den med kärleksfulla armar som man välkomnar de förlorade när de återvänder hem igen.

Blossom: Tack. Det KÄNNS mycket starkt, sambandet med er ikväll.  Den tid som vi har varit ”tysta” har svischat förbi, från min synpunkt sett.  Men att vara tillbaka i kontakt med er KÄNNS så varmt och jag är så lycklig över att vi är tillsammans igen.

FoL: Blossom… våra ord som du så vänligt bjuder ut till många kommer snart att vara mer än just ord.  Och när detta sker så är det NI – var och en av er – som skall vara så avgjort förtrogna med allt det du vittnat om. Käraste ni av förväntan… vi säger till er att er himmel redan är fylld med LJUS.  När detta Ljus lyser upp er Jord skall det avslöja mycket som har varit överskuggat av mörkret.  När dessa händelser avslöjas skall vi kalla på er – våra jordallierade – för att LITA PÅ ALLT NI VET, ATT STÅ STADIGT I DET VETANDET – för detta VETANDE och TILLIT TILL ER SJÄLVA skall vara nyckeln som öppnar porten in till den NYA VÄRLDEN.

För nu KÄNNER vi att det är tid att avfärda vår ”sekreterare” för att inte dränera energierna… när ni blir vana vid den Högre vibration som vi nu kommer igenom.

Blossom: Så vänligt!  Jag vill bara säga…… Härligt att vara tillbaka ombord.  Tack. VERKLIGEN TACK för denna interaktion från var ni nu bor till denna lilla planet som är vårt semesterhem.  Och vilken semester!!!!!!!!!!!


 
Website: Blossom Goodchild

Översättning Gertie Dahlberg
 
 


0 kommentarer:

Skicka en kommentar

HOME - ALL BLOGS

Light Eye - UFOs/Science

David Wilcock translations

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
I SVENSKA

Messages of Love and Light

SaLuSa in action

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle
i svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
I SVENSKA

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD TRANSLATIONS

GREG GILLES

GREG GILLES
I SVENSKA

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
I SVENSKA

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
I SVENSKA

AND YOU AND I

FREE PAGES

HOME - ALL BLOGS

HOME - ALL BLOGS

March of Millions